www.plavinunovads.lv

Domes sēžu protokoli

Pļaviņu novada domes 2014. gada sēžu protokoli
Pļaviņu novada domes 2013. gada sēžu protokoli
Pļaviņu novada domes 2012. gada sēžu protokoli
Pļaviņu novada domes 2011. gada sēžu protokoli
Pļaviņu novada domes 2010. gada sēžu protokoli
Pļaviņu novada domes 2009. gada sēžu protokoli
Pļaviņu pilsētas domes 2009. gada sēžu protokoli

Pļaviņu pilsētas domes 2008. gada sēžu protokoli