www.plavinunovads.lv

Projekti

 • PDF
 • Drukāt

Pļaviņu novadā paplašināti un uzlaboti publiskā interneta pieejas punkti

 • Piektdiena, 26 jūnijs 2015 00:00
 • Autors Jānis Peņģerots

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pļaviņu novada dome īstenojusi ERAF līdzfinansētu projektu „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā”.
Projekta mērķis bija izveidot 4 jaunus un pilnveidot četrus jau esošos publiskā interneta pieejas punktus Pļaviņu novadā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Projekta rezultātā izveidotas 3 interneta bezvadu pieejas zonas „Viršos“, Rīteros, Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, Lielajā ielā 61a, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, 1.Maija ielā 6, Kriškalnos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā ar bezmaksas pieeju bezvadu internetam 24h diennaktī. Izveidots 1 publiskais interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai „Pagastmājā” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Pilnveidoti 4 esošie publiskie interneta pieejas punkti Pļaviņu novada bibliotēkā un tās filiālēs: Daugavas ielā 49, Pļaviņās, "Kūlīšos", Klintaines pagastā, "Brūklenēs" - 7, Vietalvas pagastā, Lielajā ielā 19, Pļaviņās.
Iegādāti 15 datorkomplekti ar aprīkojumu un atbilstošu datorprogrammatūru, iegādātas 3 daudzfunkcionālas iekārtas, 2 printeri, 2 skeneri, 2 kopētāji. Radīta iespēja kopēt, skenēt un izdrukāt krāsainus A3 formāta dokumentus.
Projekta ietvaros izveidotajos un pilnveidotajos publiskajos interneta pieejas punktos netiks iekasēta maksa par interneta pieejas punktu pakalpojumu izmantošanu (izņemot drukāšanas, kopēšanas pakalpojumus).
Projekta mērķis bija izveidojot 4 jaunus un pilnveidojot četrus jau esošos publiskā interneta pieejas punktus, paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem, informācijai, lai iedzīvotāji veiksmīgāk iekļautos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabojot dzīves kvalitāti.

PROJEKTA AKTUALITĀTES (Publicitāte)
10.10.2014. Piešķirts finansējums publisko interneta punktu pilnveidošanai un izveidei

07.11.2014. Noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu

10.02.2015. Pļaviņu novadā paplašinās un uzlabos publiskos interneta pieejas punktus
 • PDF
 • Drukāt

Pļaviņu novada pašvaldība iesaistās pilotprojektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”

 • Trešdiena, 03 jūnijs 2015 17:00
 • Autors Jānis Peņģerots
Pļaviņu novada dome pilotpašvaldības statusā iesaistījusies Latvijas pašvaldību savienības (LPS) īstenotajā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-004.
Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas balstīta uz faktiem un informāciju par citu pašvaldību pieredzi problēmsituāciju risināšanā.
Projekta mērķa grupas – primārā mērķa grupa ir pašvaldību politiķi un darbinieki; sekundārā mērķa grupa – vietējo pašvaldību iedzīvotāji un valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību apmeklētāji un uzņēmēji pašvaldību teritorijās.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas Latvijā, aptverot projekta pilotpašvaldības un citas ieinteresētās pašvaldības, pielietojot līdzīgā projektā pārnesto norvēģu pieredzi.
Projekta gaitā tiks izveidota lietpratīgas pārvaldības veicināšanas sistēma – mācīties salīdzinot (benchlearning) sistēma. Tā kļūs par rīku pašvaldību veiktspējas uzlabošanai, iesaistot pašvaldību politiķus un darbiniekus inovatīvas pārvaldības procesā.
Galvenais mācīties salīdzinot instruments ir pašvaldību sadarbības tīkli. Sadarbības tīkli tematiski ir saistīti ar LPS galvenajiem aktivitāšu virzieniem un esošajām komitejām, tādejādi papildinot esošo LPS politisko un administratīvo struktūru. Mācīties salīdzinot mērķis katra tīkla ietvaros būs pārņemt labās prakses piemērus no citām organizācijām, piemērojot attiecīgo pieredzi saviem specifiskajiem apstākļiem.
Pļaviņu novada dome kā sadarbības partneris ir iesaistījusies sadarbības tīklā – „Pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls” (T3). Projekta darbības laiks ir līdz 2016. gada 30. aprīlim. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta fonda. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru.
Kā saka projekta vadītāji – galvenais ieguvums – padarīt pašvaldības stiprākas, spējīgākas un gudrākas!

Jana Kupča, Pļaviņu novada domes nodokļu administrators
 • PDF
 • Drukāt

Pabeigti siltināšanas darbi Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienas internāta ēkā pēc adreses „Skola-1”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads

 • Pirmdiena, 01 jūnijs 2015 14:13
 • Autors Jānis Peņģerots


SASKAŅĀ AR 2015. GADA 14. JANVĀRA PARAKSTĪTO LĪGUMU PAR PROJEKTA „SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS FILIĀLES ODZIENĀ INTERNĀTA ĒKĀ PĒC ADRESES „SKOLA-1”, VIETALVAS PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI” NR.KPFI-15.4/102 ĪSTENOŠANU, ir noslēdzies energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr. KPFI-1.4/102 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā internāta ēkā pēc adreses „Skola-1”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”, ko atbalstīja Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Ēkai veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi arī vizuāli pievilcīgāka. SIA “Rufs” celtnieki internāta ēkā „Skola-1”, Vietalvas pagastā darbus pabeidza 18. maijā. Objektā nosiltināta ēkas fasāde, pamati, nosiltināts jumts, nomainītas durvis un logi. Par skaisto ēku, kas ir sakārtota, var priecāties visi novadnieki. Tagad telpās būs krietni siltāks. Ierīkots apkures uzskaites skaitītājs, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu, lai varētu novērtēt energoefektivitātes rādītājus - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs nav mazāks par 0.42 kgCO2/EUR (kopā CO2 samazinājums 35566.08 kg CO2 gadā).
Projekta mērķis bija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot internāta ēkas, kura atrodas pēc adreses "Skola-1", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads energoefektivitāti.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projekta kontaktpersonu tālr. 65134801, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
 • PDF
 • Drukāt

Projektu konkurss "Sprīdis labākai dzīvei 2015"

 • Otrdiena, 21 aprīlis 2015 10:33
 • Autors Jānis Peņģerots
Pļaviņu novada dome piedalās Rietumu Bankas labdarības fonda projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei 2015”.
Konkursa žūrija no šī gada projektiem uz sabiedrības balsošanu izvirzīja 17 projektus, viens no tiem ir arī Pļaviņu novada domes projekts „Publiski pieejamu brīvdabas trenažieru uzstādīšana Pļaviņu pilsētā”.
Projekta mērķis – nodrošināt iedzīvotājiem aktīva dzīvesveida iespējas, ar publiskās lietošanas brīvdabas trenažieru uzstādīšanu popularizēt novadā veselīgu un aktīvu dzīvesveidu visa vecuma iedzīvotāju vidū.
Paredzamais gala rezultāts - projekta ietvaros iegādāti un uzstādīti trīs brīvdabas trenažieri, kurus bezmaksas visa gada garumā izmantos novada iedzīvotāji, novada viesi, visās vecuma grupās. Divpusējie brīvdabas trenažieri ir izvēlēti tā, lai tiktu nodarbinātas dažādas muskuļu grupas, nodrošinot plašu kustību amplitūdu. Trenažieri ir universāli un droši lietošanā, katru no tiem vienlaicīgi var izmatot 2 personas, neatkarīgi no tā vai tas ir bērns, pieaugušais vai seniors.
Rietumu Bankas labdarības fonda finansējumu saņems tie projekti, kas būs saņēmuši visvairāk balsu. Par projektu varat balsot no 17. aprīļa līdz 2015. gada 1. maijam. Katrs drīkst balsot vienu reizi un tikai par vienu projektu.
Šī projekta realizācija ir atkarīga tikai no Jūsu balsojuma, tāpēc aicinām aktīvi iesaistīties un
atbalstīt projektu Nr.4 (skat. saiti).
 • PDF
 • Drukāt

Atbalstīts projekts „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”

 • Trešdiena, 01 aprīlis 2015 14:36
 • Autors Jānis Peņģerots


Pļaviņu novada dome 2015. gada 12. februārī pieņēma lēmumu par dalību Zemkopības ministrijas izsludinātajā Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās atļauta makšķerēšana” ar projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana Odzes ezerā”.
Projekts tika atbalstīts Zivju fonda 2015. gada 19. marta sēdē.
Piešķirtais Zivju fonda finansējums 2848.00 EUR, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums 352.00 EUR, projekta kopējās izmaksas 3200.00.
Pļaviņu novada domes projektu vadītāja informē, ka par piešķirto summu tiks iegādāti 14 000 vienvasaras zandartu mazuļi ielaišanai Odzes ezera.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china