www.plavinunovads.lv

Projekti

 • PDF
 • Drukāt

Projekta „Baltu saknes” noslēguma sanāksme Pļaviņās

 • Piektdiena, 08 augusts 2014 11:00
 • Autors Jānis Peņģerots


Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu saknes” realizēšanas ietvaros Pļaviņu novada muzejā, 24.jūlijā notika projekta partnerreģionu pārstāvju pēdējā sanāksme ar mērķi apspriest projekta īstenošanas gaitu, sasniegtos rezultātus un turpmākās sadarbības iespējas. No Rokišķu rajona bija ieradušies pieci sanāksmes dalībnieki: Juodupes ģimnāzijas direktore Diana Guziene un direktores vietniece Sandra Gindviliene, Rokišķu rajona pašvaldības pārstāve Loreta Grocauskiene un Rokišķu jauniešu centra pedagogi Rimante Giliene un Arūnas Augutis. Pļaviņu novadu sanāksmē pārstāvēja domes deputāte Silga Stučka, novada izglītības speciāliste Inese Saulīte, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole, Pļaviņu novada muzeja vadītāja Iveta Krastiņa un projekta vadītāja Guna Ševkina.
Sanāksmi iesāka Silga Stučka ar apsveikuma vārdiem par veiksmīgu projekta īstenošanu, norādot, ka iesāktā sadarbība starp abām pašvaldībām būtu jāturpina arī nākotnē. Projekta vadītāja Guna Ševkina iepazīstināja ar projekta realizēšanas statistikas datiem, atgādinot vēlreiz par projekta mērķiem un uzdevumiem, īstenotām aktivitātēm un mobilitātēm. Analizējot divgadīgo partnerību starp projektā iesaistītām partneriestādēm no Pļaviņu novada un Rokišķu rajona, sanāksmes dalībnieki secināja, ka sadarbība ir veidojusies pozitīva un produktīva, projekts ticis realizēts atbilstoši plānotām iecerēm. Projekta rezultātā ir sasniegti gan Comenius reģionālās partnerības programmas, gan projekta mērķi – ir veicināta reģionāla sadarbība izglītības jomā, sekmējot pedagogu profesionālo mūžizglītību un pilnveidojot izglītības procesu baltu kultūras mantojuma radošai apguvei. Paralēli tam, projekts ir sniedzis daudzus papildus ieguvumus. Iveta Krastiņa atzina, ka projekta laikā guvusi vērtīgu pieredzi, jaunas zināšanas un prasmes, kuras jau pielietojusi savā profesionālā darbā. Abu ģimnāziju direktores Rita Pole un Diana Guziene novērtēja projekta sniegto iespēju iepazīties ar kolēģiem un dibināt jaunus profesionālus kontaktus, kas noteikti tiks izmantoti turpmākai sadarbībai starp abām skolām. Inese Saulīte norādīja, ka projekts ļāva pedagogiem papildus iedziļināties tēmā par mūsu kopīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Turpinot izrādīt iniciatīvu sadarbības veicināšanai starp Pļaviņu novada domi un Rokišķu rajona pašvaldību, sanāksmē bija pieaicināts Pļaviņu novada uzņēmējdarbības attīstības speciālists Kaspars Kokins, kurš norādīja uz sadarbības iespējām ne tikai izglītības, bet arī uzņēmējdarbības un tūrisma nozarē. Ar kopīgu atziņu par nepieciešamību iesākto sadarbības turpināt, oficiāli tika paziņots projekta „Baltu saknes” īstenošanas noslēgums.

Guna Ševkina, projekta vadītāja
 • PDF
 • Drukāt

Izstāde „Baltu pēdās” Rokišķu novada muzejā

 • Trešdiena, 30 jūlijs 2014 18:12
 • Autors Jānis Peņģerots


Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu Saknes” realizēšanas ietvaros Rokišķu novada muzejā, jūlija mēnesī bija apskatāma Pļaviņu novada bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde „Baltu pēdās”. Izstādē eksponēto darbu tapšanu ir rosinājušas projekta dalībnieces – Pļaviņu novada ģimnāzijas un Mākslas skolas pedagoģes, kuras, piedaloties projekta mūžizglītības un pieredzes apmaiņas programmās, jauniegūtās zināšanas un prasmes pielietoja pedagoģiskā darbā un nodeva saviem izglītojamajiem. Izstādē bija skatāmi vizuāli plastiskās un telotājmākslas darbi no māla, papīra un kartona, kas tapuši aizvadītā mācību gada laikā. Izstādes tēma – baltu kultūrvēsturiskais mantojums tika iztirzāts gan mūsdienu interpretācijās, gan arheoloģisko priekšmetu kopijās. Izstrādājot šos darbus, bērni un jaunieši ieguva jaunas zināšanas un nostiprināja jau esošās par Latvijas teritorijas vēsturi, kultūru un mākslu, etnogrāfiskām rakstu zīmēm un ornamentiem, keramiku un tās veidošanas un rotāšanas paņēmieniem.
Atbilstoša izstādes tēmai bija arī pati izstādes atklāšana 4.jūlijā, kur klātesošiem bija iespēja iepazīties ar latviešu tradicionālās mūzikas mantojumu, jo tika dziedātas latviešu tautasdziesmas un demonstrēts sēļiem raksturīgais dziedājums burdona daudzbalsībā, kuru izpildīja pašas projekta dalībnieces. Instrumentāli daudzveidīgo muzikālo priekšnesumu izpildīja fokloriste, sēļu kultūras speciāliste Vita Talla. Pēc muzikālā priekšnesuma projekta dalībnieces iepazīstināja klātesošos ar izstādē eksponētiem darbiem – to tapšanas gaitu, tehnikām un materiāliem, dalījās pieredzē par sadarbību ar skolēniem. Ne tikai audiāli, bet arī vizuāli atklāšana bija atbilstoša izstādes tēmai, jo projekta dalībniecēm bija iespēja uzstāties Klintaines pagasta ansambļa „Dzirnas” arheoloģisko 11.-13.gadsimta tērpu kopijās. Liels paldies „Dzirnām” par šo lielisko iespēju tik krāšņi pārstāvēt Pļaviņu novadu! To novērtēja arī Rokišķu rajona pašvaldības mērs Vitautas Vilis atzīstot, ka izstādes atklāšana bija emocionāli aizkustinoša, ne tikai ekspozīcijas, bet arī paša partnerības projekta reprezentējoša.

Guna Ševkina, projekta vadītāja
 • PDF
 • Drukāt

Noslēgts līgums par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu Volkswagen E-UP elektromobili Pļaviņu novada vajadzībām” īstenošanu

 • Trešdiena, 09 jūlijs 2014 16:10
 • Autors Jānis Peņģerots


2014. gada 10 jūnijā starp Pļaviņu novada domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, tika parakstīts līgums par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu Volkswagen E-UP elektromobili Pļaviņu novada vajadzībām” Nr. KPFI-16/121 īstenošanu. Projekta mērķis ir viena jauna, rūpnieciski ražota Volkswagen E-UP elektromobiļa iegāde, kur darba vajadzībām izmantos Pļaviņu novada domes izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks. Paredzēts, ka elektromobiļa ātrums, ko tas spēs maksimāli sasniegt, būs vismaz 90 kilometri stundā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 28087.00 no tām EUR 28087.00 sastāda attiecināmās izmaksas, fonda līdzfinansējums – EUR 17975.68, kas ir 64% no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda – EUR 0.00, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums – EUR 10111.32, kas sastāda EUR 36% no attiecināmajām izmaksām. Iepirkuma rezultātā Pļaviņu novada dome 2014. gada 19. jūnijā ir noslēgusi līgumu ar SIA „Moller Auto Latvia” par vieglā pasažieru elektromobiļa Volkswagen E-UP iegādi. Projektu Pļaviņu novadā plānots īstenot līdz 2014. gada 31. decembrim.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar
projekta kontaktpersonu, Pļaviņu novada domes projektu vadītāju
Alitu Bagatsku, tel.nr. 65133858,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
 • PDF
 • Drukāt

Rokišķu bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde

 • Trešdiena, 09 jūlijs 2014 15:47
 • Autors Jānis Peņģerots


Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu Saknes” realizēšanas ietvaros 27.jūnijā Pļaviņu novada muzejā tika atklāta projekta partneru – Juodupes ģimnāzijas un Rokišķu Jauniešu centra bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde. Tās atklāšanā piedalījās Rokišķu rajona pašvaldības un projekta partneriestāžu pārstāvji, kā arī projekta īstenošanā iesaistījušies pedagogi, kuru izglītojamie bija izstrādājuši eksponētos darbus. Pedagogi klātesošos iepazīstināja ar darbu tapšanas gaitu un dalījās pieredzē par sadarbību ar skolēniem. Projekta partnerus ar izstādes atklāšanu sveica Pļaviņu novada domes deputāti Silga Stučka un Juris Ikaunieks, akcentējot projekta realizēšanas nozīmi abu pašvaldību sadarbības veicināšanā. Izstādē eksponētie darbi ir izpildīti dažādās tehnikās, izmantojot daudzveidīgus materiālus: koku, papīru, audumu, mālu, klūgas. Darbos atspoguļojas gan tradicionālie lietišķās mākslas un amatniecības priekšmetu izgatavošanas paņēmieni un formas, gan arī mūsdienu interpretācijas par baltu kultūrvēsturisko mantojumu.
Izstāde Pļaviņu novada muzejā ir apskatāma līdz 17.jūlijam.

Muzeja darba laiks:
otrdienās – piektdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
sestdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00
Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz mob.tālr.nr. 28442692

Guna Ševkina, projekta vadītāja
 • PDF
 • Drukāt

Siltinās sporta zāli

 • Pirmdiena, 07 jūlijs 2014 00:00
 • Autors Jānis Peņģerots


Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”
un Pļaviņu novada dome vienojas par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansējuma piešķiršanu projektam „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta zāles ēkā pēc adreses Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu novads, uzlabojot ēkas energoefektivitāti” Nr.KPFI-15.3/109 (turpmāk – Projekts), Projekta īstenošanas kārtību, un Projekta uzraudzību (turpmāk – Līgums) nosakot, ka:
1.Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
1.1.oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 36553.44 kgCO2 gadā;
1.2.oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro.
2.Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku ir 7 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
3.Projekta izmaksu attiecināmības perioda:
3.1.sākuma datums ir 2012.gada 1.oktobris;
3.2.beigu datums ir Projekta īstenošanas termiņa beigu datums, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.janvāris.
4.Projekta kopējās izmaksas ir EUR 142025.69 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divdesmit pieci euro, 69 centi), no tām:
4.1.Projekta attiecināmās izmaksas (turpmāk – Attiecināmās izmaksas) ir EUR 133846.15 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro, 15 centi), no tām:
4.1.1.Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi (turpmāk – Atbalsta summa) ir 65.000002% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 87000.00 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi);
Pļaviņu novada domes līdzfinansējums ir 34.999998% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 46846.15

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL