www.plavinas.lv

Projekti

 • PDF
 • Drukāt

Noslēgts līgums par projekta Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu Volkswagen E-UP elektromobili Pļaviņu novada vajadzībām” īstenošanu

 • Trešdiena, 09 jūlijs 2014 16:10
 • Autors Jānis Peņģerots


2014. gada 10 jūnijā starp Pļaviņu novada domi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds”, tika parakstīts līgums par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu Volkswagen E-UP elektromobili Pļaviņu novada vajadzībām” Nr. KPFI-16/121 īstenošanu. Projekta mērķis ir viena jauna, rūpnieciski ražota Volkswagen E-UP elektromobiļa iegāde, kur darba vajadzībām izmantos Pļaviņu novada domes izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks. Paredzēts, ka elektromobiļa ātrums, ko tas spēs maksimāli sasniegt, būs vismaz 90 kilometri stundā. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 28087.00 no tām EUR 28087.00 sastāda attiecināmās izmaksas, fonda līdzfinansējums – EUR 17975.68, kas ir 64% no attiecināmajām izmaksām. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda – EUR 0.00, Pļaviņu novada domes līdzfinansējums – EUR 10111.32, kas sastāda EUR 36% no attiecināmajām izmaksām. Iepirkuma rezultātā Pļaviņu novada dome 2014. gada 19. jūnijā ir noslēgusi līgumu ar SIA „Moller Auto Latvia” par vieglā pasažieru elektromobiļa Volkswagen E-UP iegādi. Projektu Pļaviņu novadā plānots īstenot līdz 2014. gada 31. decembrim.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar
projekta kontaktpersonu, Pļaviņu novada domes projektu vadītāju
Alitu Bagatsku, tel.nr. 65133858,
e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
 • PDF
 • Drukāt

Rokišķu bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde

 • Trešdiena, 09 jūlijs 2014 15:47
 • Autors Jānis Peņģerots


Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu Saknes” realizēšanas ietvaros 27.jūnijā Pļaviņu novada muzejā tika atklāta projekta partneru – Juodupes ģimnāzijas un Rokišķu Jauniešu centra bērnu un jauniešu radošo darbu izstāde. Tās atklāšanā piedalījās Rokišķu rajona pašvaldības un projekta partneriestāžu pārstāvji, kā arī projekta īstenošanā iesaistījušies pedagogi, kuru izglītojamie bija izstrādājuši eksponētos darbus. Pedagogi klātesošos iepazīstināja ar darbu tapšanas gaitu un dalījās pieredzē par sadarbību ar skolēniem. Projekta partnerus ar izstādes atklāšanu sveica Pļaviņu novada domes deputāti Silga Stučka un Juris Ikaunieks, akcentējot projekta realizēšanas nozīmi abu pašvaldību sadarbības veicināšanā. Izstādē eksponētie darbi ir izpildīti dažādās tehnikās, izmantojot daudzveidīgus materiālus: koku, papīru, audumu, mālu, klūgas. Darbos atspoguļojas gan tradicionālie lietišķās mākslas un amatniecības priekšmetu izgatavošanas paņēmieni un formas, gan arī mūsdienu interpretācijas par baltu kultūrvēsturisko mantojumu.
Izstāde Pļaviņu novada muzejā ir apskatāma līdz 17.jūlijam.

Muzeja darba laiks:
otrdienās – piektdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
sestdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00
Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz mob.tālr.nr. 28442692

Guna Ševkina, projekta vadītāja
 • PDF
 • Drukāt

Plāno ieviest attālinātu patērētā ūdens daudzuma mērītāju datu nolasīšanas sistēmu

 • Trešdiena, 02 jūlijs 2014 14:40
 • Autors Jānis Peņģerots
Pļaviņu novada dome turpina 2014.gada martā uzsākta Kurzemes Plānošanas reģiona (KPR) administrācijas izstrādātā un Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta LLV-393 „E-utilities" ieviešanu kopā ar saviem partneriem no Kurzemes un Zemgales plānošanas reģiona, kā arī no Lietuvas. Projekta partneru pašvaldības ir Ventspils, Liepājas pilsētas un to komunālie pašvaldības uzņēmumi, Saldus pašvaldība un tās komunālais uzņēmums, kurus projektā pārstāv vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions, Jēkabpils pilsēta un tās komunālais uzņēmums, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņas, Rundāles, Viesītes novadu pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, kurus projektā pārstāv Zemgales plānošanas reģions (Latvijas partneri) un Akmenes rajona pašvaldība (Lietuva), kā arī Šauļu reģionālā attīstības aģentūra, Kauņas Tehniskā Universitāte (Lietuva). Jēkabpils, Dobeles, Jaunjelgavas no Latvijas puses un Biržiem, Akmenes, Rokiškiem un Birštonas no Lietuvas puses.
Pļaviņu novada dome, kā ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējs Aiviekstes un Klintaines pagastos 2014.gada otrā pusē un 2015.gada sākumā projekta LLV-393 ,,E-utilities” ietvaros plāno ieviest attālināto patērētā ūdens mērījumu datu nolasīšana. Tiks veikta atbilstošas tehniskās bāzes izveide, iekārtu iegāde un uzstādīšana. Sistēma tiks izveidota mūsdienīgi ar bezvadu tehnoloģiju. Tā ļaus ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt attālināti, kā arī dos iespēju saņemt gan tekošos datus, gan vēsturiskos un brīdināt par bojājumu vai bojājuma mēģinājumu. Datu nolasīšana ilgs dažas sekundes un nebūs nepieciešams tiešs kontakts ar skaitītāju. Pašvaldība varēs iegūt kvalitatīvus (ticamus) datus, kā rezultātā veiks precīzu uzskaiti.
Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu IKT un radītu jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem.
Specifiskie mērķi ir šādi:
1. piemērot pašvaldībām paraugmodeli, izstrādāt Vadlīnijas - kā attīstīt pašvaldību sniegtos pakalpojumus soli pa solim: ūdens un/vai siltumapgādes, kanalizācijas sistēmas, viedo ielu apgaismojuma sistēmu Latvijā un Lietuvā.
2. veikt pētījumus un rast inovatīvus IKT risinājumus ūdens un/vai apkures, kanalizācijas, ielu apgaismojuma vadības, uzraudzības un uzskaites sistēmām, individuāli iesaistītajiem partneriem - pašvaldībām un to uzņēmumiem.
3. iegādāties IKT, izstrādāt tehnisko projektu viedas ielu apgaismojuma sistēmas izveidei Akmenes rajona pašvaldībā.
4. izveidot un notestēt automātisko, attālināto mērījumu datu nolasīšanas sistēmu (ūdenssaimniecības attīstībai 9 pašvaldībās, siltumapgādes -1, kanalizācija notekūdeņu plūsmas vadībai un uzraudzībai – 1) līdz 2014. gada beigām; izstrādāt un apstiprināt viedo ielu apgaismojuma tehnisko projektu (1 pašvaldībā).
5. apmācīt lietotājus (IKT speciālisti, operatori), organizējot 3 individuālos treniņus, 1 reģionālo apmācību.
6. iesaistīt ieinteresētās personas, organizējot 2 pārrobežu seminārus,
7. apmainīties ar praksi noorganizējot 2 pieredzes apmaiņas vizītes;
8. izplatīt secinājumus un ieteikumus, organizējot konferenci,
9. veikt 7 izpratnes veicināšanas kampaņas iedzīvotājiem.

Projekta ieviešana ilgs līdz 2015. gada 28. februārim, tā kopējais budžets ir 405716.30 eiro. No šīs summas Eiropas Savienības ieguldījums ir 85% apmērā.
 • PDF
 • Drukāt

Noslēgušies energoefektivitātes projekti

 • Pirmdiena, 30 jūnijs 2014 00:00
 • Autors Jānis Peņģerots


SASKAŅĀ AR 2013. GADA 16. DECEMBRA PARAKSTĪTIEM LĪGUMIEM PAR TRIJU PROJEKTU ĪSTENOŠANU:
1. "SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA AIVIEKSTES BIBLIOTĒKAS ĒKĀ PĒC ADRESES "KĻAVAS", AIVIEKSTES PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" NR.KPFI-15.2/206;
2. "SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS FILIĀLES ODZIENĀ ĒKĀ PĒC ADRESES ,,SKOLA", VIETALVAS PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" NR.KPFI-15.2/176;
3. "SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PĻAVIŅU KULTŪRAS NAMA ĒKĀ DAUGAVAS IELĀ 49, PĻAVIŅĀS, PĻAVIŅU NOVADĀ, UZLABOJOT ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" NR.KPFI-15.2/205.
Aiviekstes bibliotēkai ir nosiltināta visa ēkas fasāde, nomainīts un nosiltināts jumts, nomainītas durvis un logi, kā arī uzstādīts granulu apkures katls, novecojuša malkas apkures katla vietā. Pļaviņu ģimnāzijas filiāles Odzienā nosiltināta visa ēkas fasāde, grīda, nosiltināti bēniņi, nomainītas durvis un logi. Abu ēku fasādes tagad ir košā krāsā. Par skaistām ēkām, kas tagad ir spilgtās krasās, priecājas visi pļaviņu novada iedzīvotāji. Savukārt, Kultūras nama ēkā arī veikti būtiski uzlabojumi energoefektivitātes paaugstināšanai, un tā kļuvusi vizuāli pievilcīgāka. Tur nosiltināta visa ēkas fasāde no iekšpuses, nosiltināts un nomainīts jumts, nomainīti koka logi, durvis, apgaismojums, rekonstruētā ventilācija. Ēkas fasādē ir likvidētas visas plaisas. Tagad Kultūras nama telpas būs krietni siltākas, lai arī noregulēta minimālā siltuma piegāde. Visām ēkām ir ierīkoti apkures uzskaites skaitītāji, jo piecus gadus vajadzēs veikt siltuma patēriņa monitoringu. Visi siltināšanas darbi pabeigti līdz 30. jūnijam.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
projektu kontaktpersonu
Tālr. 27870290, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
 • PDF
 • Drukāt

Rīteru iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojums

 • Pirmdiena, 16 jūnijs 2014 13:12
 • Autors Jānis Peņģerots
  EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts ,,Ūdens saimniecības attīstība Pļaviņu novada Klintaines pagasta Rīteru ciemā” vienošanas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/169/043 tiek īstenots no 2013. gada 28. augusta līdz 2014. gada 27. augustam.
2014. gada 5. jūnijā komisija pieņēma ekspluatācijā objektu - Klintaines pagasta Rīteru ciema kanalizācijas sistēmu, kura rekonstrukcija tika veikta projekta ietvaros. Rīteru ciemā izbūvēti kanalizācijas cauruļvadu tīkli 876.41 metru kopgarumā, kanalizācijas spiedvads – 108.34 metru garumā un elektrības kabeļi vairāku simtu metru garumā. Būvniecības kopējās izmaksas EUR 151 402.58, tai skaitā pašvaldības līdzekļi EUR 23 768.73 un ERAF finansējums - EUR 127633,85. Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija nodrošinās centralizētu, videi drošu kanalizācijas notekūdeņu novadi Rīteru ciemā.
Projekta rezultātā radītie labumi veicinās Rīteru ciema cilvēkresursu saglabāšanu un izaugsmes priekšnosacījumus, jo tiks nodrošināts kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojums, kā arī nodrošināts notekūdeņu attīrīšanas pakalpojums, pieejamība tiks nodrošināta 95% iedzīvotāju. Īstenojot projektu, iedzīvotājiem tika nodrošināti kvalitatīvi dzīves apstākļi, kas savukārt ir svarīgs faktors sociālās un ekonomiskās aktivitātes veicināšanā reģionā.
Būvniecības kopējas faktiskās izmaksas sastāda EUR 151402.58 no tiem ERAF finansējums ir EUR 127633,85 un Pļaviņu novada domes finansējums sastāda EUR 23768.73.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar:
Ludmila Lencberga
Pļaviņu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore
Tālr. 27870290,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL