www.plavinunovads.lv

Projekti

 • PDF
 • Drukāt

Aiviekstes un Klintaines pagastos uzstādīs modernus ūdens patēriņa skaitītājus

 • Trešdiena, 29 oktobris 2014 11:10
 • Autors Jānis Peņģerots
Pļaviņu novada dome, kā ūdensapgādes pakalpojuma sniedzējs Aiviekstes un Klintaines pagastos, informē savus klientus, ka 2014. gada otrā pusē un 2015. gada sākumā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gados atbalstītā projekta LLV-393 „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros, tiks ievesta attālināta patērētā ūdens mērījumu datu nolasīšana un veikta atbilstošas tehniskās bāzes izveide, iekārtu iegāde un uzstādīšana (tiks uzstādīti attālinātas nolasīšanas sistēmas skaitītāji saviem klientiem - BEZMAKSAS). Sistēma tiks izveidota mūsdienīgi ar bezvadu tehnoloģiju. Tā ļaus ūdens skaitītāju rādījumus nolasīt attālināti, kā arī dos iespēju saņemt gan tekošos datus, gan vēsturiskos un brīdināt par bojājumu vai bojājuma mēģinājumu. Skaitītāji ir aprīkoti ar autonomu barošanu, kas nodrošina ierīces darbību 20 gadu garumā. Datu nolasīšana ilgs dažas sekundes un nebūs nepieciešams tiešs kontakts ar skaitītāju. Pašvaldība varēs iegūt kvalitatīvus (ticamus) datus, kā rezultātā veiks precīzu uzskaiti. Šādu iekārtu uzstādīšana ir jaunums Pļaviņu novada domes darbībā, kuru plānots attīstīt un paplašināt. Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veiks SIA ,,OROLS” speciālisti saskaņā 2014. gada 29. jūlija noslēgto līgumu. Kopumā ir paredzēta 264 ,,gudro” skaitītāju montāža. Pirms ūdens skaitītāju uzstādīšanās SIA ,,OROLS” speciālisti sazināsies ar jums par jums ērtāku laiku un datumu. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Pļaviņu novada domes izpilddirektora Aivara Bardovska (e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; tāl.65133860).
Informācija par īstenojamo projektu LLV-393 „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”:
Projekta mērķis: nodrošināt tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un radītu jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem.
Projekta Latvijas partneri: Ventspils, Liepājas, Jēkabpils pilsētas, Saldus pašvaldība un to komunālie uzņēmumi, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņas, Rundāles, Viesītes novadu pašvaldības, Zemgales plānošanas reģions, vadošais partneris Kurzemes plānošanas reģions.
Projekta Lietuvas partneri: Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra, Kauņas Tehniskā Universitāte.
Projekta kopējais budžets ir EUR 405 716,30, t.sk. EUR 344 858,86 (85%) ir ERAF finansējums un EUR 60 857,45 (15%) ir nacionālais finansējums.
Projekta īstenošanas periods: 01.03.2014.-28.02.2015.
 • PDF
 • Drukāt

Baltijas ceļš mūsu atmiņās

 • Pirmdiena, 20 oktobris 2014 08:55
 • Autors Jānis Peņģerots
Jau ceturto gadu oktobra vidū UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Šogad UNESCO aicināja iepazīt un iedzīvināt mantojumu, kas iekļauts kādā no starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem caur savu pieredzi vai citu cilvēku atmiņām. Pļaviņu novada bērnu bibliotēka kopš pagājušā gada nogales ir UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Jau no gada sākuma bibliotēkas darbinieces aktīvi iesaistījās projektā “Baltijas ceļš”. Mērķis - apkopot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas kļūtu pieejami arī nākamajām paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekta laikā bibliotēkas darbinieces sadarbojās ar pensionāru biedrību “Daugavas Rīts”. Paldies visām tām kundzēm, kuras dalījās ar savām atmiņām par Baltijas ceļu. Jāpiezīmē, ka bibliotēkā notika vairākas interesantas tikšanās – ar novadnieku, Tautas Frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, pensionēto skolotāju Birutu Osīti. Īpašs paldies Vietalvas pagasta iedzīvotājai Zigrīdai Pavlovičai par interesanto atmiņu stāstījumu, Pļaviņu nodaļas Tautas Frontes nodaļas vadītājam Mārtiņam Siliņam, kā arī daudziem citiem pļaviņiešiem, kuri uzticēja savus atmiņu stāstus. Lai gan UNESCO LNK aicina atmiņas par Baltijas ceļu nodot līdz šā mēneša beigām, aizpildot Baltijas ceļa stāstu formu, kas pieejama http://www.thebalticway.eu/stasti/, vēlos aicināt visus novadniekus, kuri piedalījās dzīvajā cilvēku ķēdē, neturiet sveci zem pūra, dalieties ar savām atmiņām, jo dzīve nav mūžīga. Daudzi no tiem, kuri kādreiz stāvēja Baltijas ceļā jau atdusas citā saulē. Labprāt pierakstīšu visus atmiņu stāstus bez laika noilguma. Uz tikšanos bērnu bibliotēkā! Ja ir apgrūtinoši atnākt uz bibliotēku, zvaniet pa tālruni 26481385, apmeklēšu un atmiņu stāstus personiski pierakstīšu mājās.

Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja
 • PDF
 • Drukāt

Īstenots projekts „Skatu laukuma labiekārtošana pie Daugavas Lielā Krasta ielā Pļaviņās, Pļaviņu novadā”

 • Piektdiena, 17 oktobris 2014 14:00
 • Autors Jānis Peņģerots
Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu ir īstenots projekts „Skatu laukuma labiekārtošana pie Daugavas Lielā Krasta ielā Pļaviņās, Pļaviņu novadā”.
2014.gada 14.martā Pļaviņu novada dome noslēdza līgumu par projekta īstenošanu ar biedrību „Daugavas Savienība”.
Projekta mērķis - labiekārtot atpūtas, tūrisma vietu Pļaviņu novadā. Veicināt Daugavas ielejas un novada ainavisko vērtību iedzīvināšanu.
Projekta kopējās izmaksas EUR 2845.74 Izmantojot šo finansējumu, tika labiekārtota atpūtas vieta un skatu laukums, no kura paveras Daugavas ieleja. Aktualizēts Daugavas tuvums, Pļaviņu novadā, kas rada iespējas krastmalas izmantošanai. Izvietots soliņš, atkritumu tvertnes un nobruģēts laukums. Apmeklētājiem pieejama sakopta, droša vide, kur pavadīt brīvo laiku.
Pļaviņu novada dome arī turpmāk plāno piedalīties biedrības „Daugavas savienība” izsludinātajās mērķprogrammās. • PDF
 • Drukāt

Pabeigta Zivju fonda pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” projekta „Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” īstenošana

 • Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 14:18
 • Autors Jānis Peņģerots


Zivju fonda padome 2014. gada 17. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu attiecībā uz Zivju fonda pasākumu „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” un apstiprināja Pļaviņu novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
2014. gada 9.jūnijā tika noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR” par Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 679 EUR. Projekta mērķis – izpētīt Līdaces ezera zivsaimnieciskās iespējas. Sasniegtais rezultāts – izstrādāti Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas veicinās ezera potenciāla izmantošanu, makšķerēšanas – t.i. zivju zvejas pašpatēriņa palielināšanu.
 • PDF
 • Drukāt

Atskats uz projekta “Baltu saknes” īstenošanu

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 07:32
 • Autors Jānis Peņģerots
Comenius Reģionālās partnerības apakšprogrammas projekta „Baltu saknes” īstenošanas ietvaros no 2012.gada augusta līdz 2014.gada augustam tika veicināta reģionāla sadarbība izglītības jautājumos starp Pļaviņu novada domi un Rokišķu rajona pašvaldību. Projekta aktivitāšu un mobilitāšu rezultātā tika īstenotas mūžizglītības un pieredzes apmaiņas programmas Latvijā un Lietuvā, kas veicināja projekta dalībnieku – pedagogu profesionālo pilnveidi, tika izstrādāti jauni mācību un metodiskie materiāli baltu kultūras mantojuma radošai apguvei, kā arī izveidotas skolēnu radošo darbu izstādes, kas atspoguļoja baltu kultūras mantojuma tēmas aktualizēšanu un integrēšanu mācību procesā. Projekta norisi un sniegtās iespējas vislabāk spēj novērtēt projekta dalībnieki, tādēļ neliels ieskats pedagogu atsauksmēs – Inga Baginska: “Projektā apguvu gan teorētiskās zināšanas par baltu kultūru, gan darbojos praktiski. Projekts bija ļoti interesants. Darbs perfekti izplānots un sniedza gandarījumu.” Iveta Krastiņa: “Piedaloties projektā, es padziļināju savas akadēmiskās zināšanas baltu tautu vēstures jautājumos, bet nodarbību profesionālais plānojums un organizācija apliecināja pasniedzēju ilgstošu gadu pieredzi šo jautājumu izpētē.” Biruta Lāčkāja: “Iepazināmies ar arheoloģijas zinātnes atziņām un guvām plašāku ieskatu par baltu tautas kultūrvēsturiskajām tradīcijām un to pārmantojamību.” Laura Avotiņa: “Projekts bija radošs un interesants, labprāt sagaidītu turpinājumu. Patika tas, ka varēja brīvi plānot savu laiku, lai pēc iespējas kvalitatīvāk veiktu mācību materiālu izstrādi.” Baiba Dundure: “Dalību projektā vērtēju kā iespēju papildināt zināšanas par baltu kultūras mantojumu ar mērķi šo mantojumu saglabāt, kā arī aktualizēt šo tēmu skolu jauniešu vidū.” Sandra Fišmeistare: “Iegūtās zināšanas un prasmes noteikti izmantošu, vadot vizuālās mākslas, mājturības, ētikas un latviešu valodas stundas sākumskolā.” Sarmīte Meldere: “Nevarēju iedomāties, ka pati varu izkalt rotas vai izgrebt koka karoti, pēc šī projekta zinu, ka varu!” Biruta Irēna Osīte: “Līdz sirds dziļumiem aizkustināja mums dotā iespēja savas izstādes atklāšanā un konferencē Rokišķu novadpētniecības muzejā piedalīties Klintaines pagasta "Dzirnu" ansambļa latgaļu tērpos.” Velda Miziša: “Brīžiem pārņēma fascinējoša sajūta, ka esmu atgriezusies tālā pagātnē, uzņēmusi to dzīvības enerģiju, kuru senie balti, mūsu senči mums ir nodevuši caur zīmēm, skaņām, dejas kustībām un pasaules uztveri.” Vija Ārnese: “Muzeji, tautas dziesmu un deju demonstrējumi, stikla, metāla, koka senās apstrādes veidi, keramika un audējmāksla – tā bija programma, kas ne tikai bagātināja zināšanas, bet arī veicināja draudzīgus kontaktus un pieredzes apmaiņu. Baltu zīmes dvēselē paliks kā aka, no kuras smelt vēl ilgi.”
Projekta “Baltu saknes” īstenošana bija iespējama, pateicoties Pļaviņu novada pašvaldības darbiniekiem un izglītības iestāžu – Pļaviņu novada ģimnāzijas un Pļaviņu Mākslas skolas vadībai. Īpašs paldies Silgai Stučkai, Inesei Saulītei, Gaļinai Grišuļonokai, Ritai Zvirbulei, Ilgai Visockai, Inetai Kaļvai, Jānim Peņgerotam un Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei! Paldies Pļaviņu novada bibliotēkai, Pļaviņu novada muzejam, Pļaviņu jauniešu iniciatīvu centram “Ideja” un Klintaines pagasta ansamblim “Dzirnas” par atbalstu projekta realizēšanā! Paldies projekta sadarbības partneriem, lektoriem un meistardarbnīcu vadītājiem! Personisku pateicību vēlētos izteikt Ingai Baginskai, Inārai Upeniecei un Ivetai Krastiņai. Un, protams, liels paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un laiku, realizējot projekta aktivitātes divu gadu garumā un par interesi mūsu kopējā – baltu kultūras mantojuma apguvē un tā integrēšanu izglītības procesa pilnveidē.

Guna Ševkina, projekta vadītāja

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL