www.plavinunovads.lv

Pļaviņu novada dome
Adrese:
Dzelzceļa iela 11
Pļaviņas
Pļaviņu novads
LV-5120

Tālruņa numurs: 65133054
Fakss: 65133052
Mobilā tālruņa numurs: 29273156
http://www.plavinas.lv