www.plavinunovads.lv

Reglamentējošie dokumenti

  • Ceturtdiena, 29 maijs 2008 11:06
  • Pēdējās izmaiņas Pirmdiena, 05 oktobris 2015 19:43

Šeit Jūs varat lejupielādēt sekojošus novada domes un tās struktūrvienību darbību reglamentējošos dokumentus:

Noteikumi par reprezentācijas un pasākumu izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā, apstiprināti 30.07.2015.

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Vietalvas pagasta pārvaldē, apstiprināti 30.07.2015. 

Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem, apstiprināti 29.09.2015.

REGLAMENTS PAR AUDZĒKŅU MĀCĪBU MAKSU, apstiprināts 25.06.2015.

Par Pļaviņu novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu, apstiprināti 25.06.2015.

PĻAVIŅU NOVADA DOMES DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMS
, ar grozījumie 25.06.2015.

Pļaviņu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi, apstiprināti 28.05.2015.

Pļaviņu novada pašvaldības Mūzikas skolas, Mākslas skolas un Pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis” un „Zīļuks” pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas kārtība
, apstiprināts 26.03.2015.

Pļaviņu novada pašvaldības Mūzikas skolas, Mākslas skolas un Pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš”, „Rūķītis” un „Zīļuks” pedagoģiskā personāla materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas reglaments, apstiprināts 26.03.2015.

PĻAVIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU UN CEĻU VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA, apstiprināts 26.02.2015.

PĻAVIŅU NOVADA BĀRIŅTIESAS NOLIKUMS, ar grozījumiem 22.12.2014.

Pļaviņu trenažieru zāles izmantošanas kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi
, ar grozījumiem 28.05.2015.

PĻAVIŅU NOVADA AIVIEKSTES PAGASTA PĀRVALDES NOLIKUMS, grozījumi 22.12.2014.

PĻAVIŅU NOVADA DOMES DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMS
, grozījumi 29.01.2015.

NOTEIKUMI "NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ADMINISTRĒŠANAS METODIKA PĻAVIŅU NOVADĀ", apstiprināti 27.11.2014.

Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
, apstiprināti 23.10.2014.

Kārtība, kādā Pļaviņu novada amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus ar grozījumiem 24.09.2015.

PĻAVIŅU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA NOLIKUMS, apstiprināts 23.10.2014.

Pļaviņu novada sporta laureāts 2014 NOLIKUMS
, apstiprināts 23.10.2014.

PĻAVIŅU NOVADA DOMES „NOLIKUMS PAR ATBALSTU SPORTA KOMANDĀM, INDIVIDUĀLIEM SPORTISTIEM UN NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM, KURAS SAISTĪTAS AR SPORTU”, apstiprināts 23.10.2014.

PĻAVIŅU NOVADA DOMES „NOLIKUMS PAR ATBALSTU NEVALSTISKĀM ORGANIZĀCIJĀM, MĀKSLINIEKIEM, MŪZIĶIEM, DZIEDĀTĀJIEM, RAKSTNIEKIEM, KULTŪRAS DARBINIEKIEM, AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVIEM, RELIĢISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM”
, ar grozījumiem 23.10.2014.

Pļaviņu novada rekordu reģistrēšanas Latvijas Pauerliftinga Federācijas apstiprinātam sacensību veidam - spiešanā guļus NOLIKUMS, apstirprināts 23.10.2014.

Pļaviņu novada medību koordinācijas komisijas nolikums, apstiprināts 25.09.2014.

Pļaviņu novada bibliotēkas ar filiālēm: Klintaines pagasta bibliotēka, Aiviekstes pagasta bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā pagasta bibliotēka, Gostiņu bibliotēka, NOLIKUMS
, apstiprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Aiviekstes pagasta bibliotēkas nolikums, apstiprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Gostiņu bibliotēkas nolikums, apstprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Klintaines pagasta bibliotēkas nolikums, apstiprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada bibliotēkas filiāles Vietalvas E. Prūsas vārdā nosauktās pagasta bibliotēkas nolikums
, apstiprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada bibliotēkas ar filiālēm: Klintaines pagasta bibliotēka, Aiviekstes pagasta bibliotēka, Vietalvas E. Prūsas vārdā nosauktā pagasta bibliotēka, Gostiņu bibliotēka, LIETOŠANAS NOTEIKUMI, apstiprināti 31.07.2014.

Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas nolikums, apstiprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.07.2014.

Konkurss „Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā” nolikums, apstiprināts 31.07.2014.

Pļaviņu novada civilās aizsardzības komisijas nolikums, apstiprināts 31.07.2014.

Kārtība, kāda izvērtē un finansē interešu izglītības programmas Pļaviņu novadā
, apstirpināti 31.07.2014.

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Pļaviņu mūzikas skolā
, apstiprināti 26.06.2014.

Pļaviņu novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursa nolikums, apstiprināts 27.02.2014.

Fotokonkursa „Notvertie mirkļi Pļaviņu novadā” nolikums, apstiprināts 27.02.2014.

Skiču konkurss par Pļaviņu novada logo izveidi nolikums, apstiprināts 27.02.2014.

Literāro darbu konkurss „Reiz Pļaviņu novadā..” konkursa nolikums, apstirpināts 27.02.2014.

Pļaviņu Mūzikas skolas nolikums, apstiprināts 30.01.2014.

Noteikumi „Par izmantošanas kārtību un maksu Pļaviņu novada sociālā dienesta pakalpojumu dienas centrā”
, apstiprināti 30.01.2014.

Deleģēšanas līgums ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu

Deleģēšanas līgums ar Aizkraukles novada domi

Deleģēšanas līgums nr. 24 ar Kokneses novada domi

Pļaviņu novada Zaļā tirgus iekšējās kārtības noteikumi ar grozījumiem 27.12.2013.

Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu Pļaviņu novada domes un tās iestāžu amatpersonām un darbiniekiem ar grozījumiem 27.12.2013.

Pļavinu Mākslas skolas audzēkņu vecāku un pieaugušo audzēkņu līdzfinansējuma noteikumi ar grozījumiem 27.12.2013.

Kārtība, kādā Pļaviņu novada amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus ar grozījumiem 27.12.2013.

Klintaines pagasta pārvaldes nolikums ar grozījumiem 27.12.2013.

Vietalvas pagasta pārvaldes nolikums
ar grozījumiem 27.12.2013.

Pļaviņu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas, apstiprinātas 28.11.2013.

Aiviekstes pagasta pārvaldes Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Klintaines pagasta pārvaldes Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Vietalvas pagasta pārvaldes Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada ģimnāzijas informācijas sistēmu, informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Bāriņtiesas Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada bibliotēka ar filiālēm: Klintaines bibliotēka, Aiviekstes bibliotēka, Vietalvas E.Prūsas vārdā nosauktā bibliotēka, Gostiņu bibliotēka Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Jauniešu iniciatīvu centra "Ideja" Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada kultūras centra Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu mākslas skolas Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu mūzikas skolas Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Pašvaldības policijas Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centrs „Pepija” Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", „Rūķītis”, "Zīļuks" Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Sociālā dienesta Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra Informācijas resursu lietošanas noteikumi, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Dzimtsaraktu nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi un noteikumi to saņemšanai, apstiprināti 31.10.2013.

„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Pļaviņu novada pašvaldībā”, apstiprināts 31.10.2013.

Centralizētās grāmatvedības nolikums, apstiprināts 31.10.2013.

Noteikumi Par audzēkņu mācību maksu
, apstiprināti 31.10.2013.

Deleģēšanas līgums ar sporta biedrību "Juči"

Noteikumi Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību, apstiprināti 31.10.2013.

Pļaviņu novada Gada sporta laureāts 2013 nolikums un ANKETA, apstiprināts 26.09.2013.

Pļaviņu novada sociālo un veselības jautājumu komitejas nolikums, apstiprināts 26.09.2013.

Pļaviņu novada pašvaldības īpašumu privatizācijas, atsavināšanas un zemes komisijas nolikums
, apstiprināts 22.08.2013.

Pļaviņu novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums
apstiprināts 22.08.2013.

Pļaviņu novada izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums
apstiprināts 26.09.2013.

Pļaviņu novada sporta un tūrisma jautājumu komitejas nolikums apstiprināts 22.08.2013.

Pļaviņu novada Starptautiskās sadarbības komisijas nolikums ar grozījumiem 22.08.2013.

Pļaviņu novada pašvaldības Administrācijas nolikums apstiprināts 27.05.2010.

Pļaviņu novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums ar grozījumiem 25.07.2013.

Pļaviņu novada dzīvojamo māju un pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas nolikums

Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm

Konkursa „Sakoptākais īpašums Pļaviņu novadā 2013” nolikums

Pļaviņu novada Zaļā tirgus iekšējās kārtības noteikumi 28.03.2013.

Klientu apkalpošanas centra nolikums ar grozījumiem 28.02.2013.

Noteikumi par mācību maksas kompensēšanu
Pļaviņu novada domes un tās iestāžu amatpersonām un darbiniekiem
  20.12.2012.

Dokumentu aprites kārtība Pļaviņu novada pašvaldībā 30.08.2012.

Gostiņu stadiona iekšējās kārtības noteikumi 27.09.2012.

Pļaviņu novada Sociālā dienesta aprūpes mājās nodaļas nolikums 26.07.2012.

Pļaviņu novada Sociālā dienesta struktūra 26.07.2012.

Pļaviņu novada domes dienas aprūpes centra reglaments
26.07.2012.

Pļaviņu novada Sociālā dienesta dienas centra nolikums 26.07.2012.

Apliecinājuma par brīvprātīgā darba veikšanu Pļaviņu novadā izsniegšanas kārtība 23.02.2012

Nolikums ar Pļaviņu novada sociālajām mājām (dzīvokļiem), Sociālā dzīvokļa īres līgumsSociālās mājas iekšējās kārtības noteikumi 22.12.2011.

Pļaviņu trenažieru zāles izmantošanas kārtības, drošības tehnikas un uzvedības noteikumi, ar grozījumiem 24.01.2013.

Pļaviņu novada Starptautiskās sadarbības komisijas Nolikums, apstiprināts 24.02.2011.

Pļaviņu novada pašvaldības Veco ļaužu un invalīdu pansionāta „Pļaviņas” Nolikums, apstiprināts 24.02.2011.

Pļaviņu novada pašvaldības rīcības plāns Jaunatnes jomā 2011. - 2013. gadiem, apstiprināts 28.10.2010.

Kapsētu maksas pakalpojumu cenrādis, apstiprināts 24.02.2011.

Pļaviņu novada pašvaldības policijas nolikums, apstiprināts 11.11.2009, ar grozījumiem 28.11.2009. un 06.01.2011.

Pļaviņu novada kultūras centra nolikums, apstiprināts 28.05.2015.

Maksas noteikšana par telpu iznomāšanu Pļaviņu novada kultūras centrā, apstiprināts 28.10.2010.

Pļaviņu novada civilās aizsardzības plāns

Pļaviņu novada Sociālā dienesta nolikums, apstiprināts 23.09.2010.

Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, apstiprināts 22.08.2013.

Pļaviņu novada Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra kārtības noteikumi, apstiprināti 25.03.2010

Grozījumi Pļaviņu novada pašvaldības policijas nolikumā, apstiprināti 28.12.2009

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes  “ Jumītis” ar filiālēm „Bērziņš ”, „Rūķītis” un „Zīļuks” nolikums, apstiprināts 26.11.2009

Pļaviņu novada iepirkumu komisijas nolikums, apstiprināts 26.11.2009

Pļaviņu novada mākslas skolas nolikums, apstiprināts 26.11.2009

Pļaviņu novada pašvaldības policijas nolikums, apstiprināts 11.11.2009

Pļaviņu novada domes Atzinības raksta nolikums
, ar grozījumiem 25.09.2014

Pļaviņu novada ģimnāzijas nolikums, apstiprināts 22.10.2009

Pļaviņu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Bērziņš” nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Jumītis” nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīļuks” nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada domes Dzīvokļu jautājumu  komisijas nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada domes Administratīvo lietu komisijas nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Pļaviņu novada domes Dabas un vides aizsardzības komisijas nolikums, apstiprināts 27.08.2009

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Pļaviņu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, ar grozījumiem 26.09.2013.

Pļaviņu novada sociālā dienesta nolikums, apstiprināts 31.07.2009

Pļaviņu novada  domes informatīvā izdevuma „Pļaviņu Novada  Ziņas“ nolikums, apstiprināts 23.07.2009

Pļaviņu pilsētas jaunatnes iniciatīvu centra "Ideja" nolikums un kārtības noteikumi apmeklētājiem, apstiprināti 28.05.2009; ar grozījumiem 24.01.2013.

Pļaviņu pilsētas pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums, apstiprināts 26.03.2009;

Pļaviņu mākslas skolas audzēkņu vecāku un pieaugušo audzēkņu līdzfinansējuma noteikumi, apstiprināti 22.01.2009

 

 

 

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china