www.plavinunovads.lv

Sabiedrības līdzdalība

 • Drukāt

Aptauja par Bebrulejas piemiņas zīmes atrašanās vietu

 • Otrdiena, 15 maijs 2012 09:08
20.gadsimta sešdesmito gadu vidū, uzbūvējot Pļaviņu HES un ierīkojot ūdenskrātuvi, Bebrulejas ciems un kapsēta tika appludināti un atrodas apmēram 10 m zem pašreizējā Daugavas ūdenslīmeņa. Bebrulejas piemiņas zīme – liels laukakmens, kurā iekalti visi māju nosaukumi pirms appludināšanas, 1993.gadā uzstādīts upes tauvas joslā, blakus īpašumam Bebrulejas ielā 13, kas ir privātīpašums. Sakarā ar to, ka zemes gabala – Bebrulejas iela 13, Pļaviņās, īpašnieks ir izbūvējis žogu, kurš daļēji ir novietots uz tauvas joslas, ir apgrūtināta piekļuve Bebrulejas ciema piemiņas zīmei.

Lasīt vairāk: Aptauja par Bebrulejas piemiņas zīmes atrašanās vietu

 • Drukāt

Aptaujas par kultūrvēsturiskā piemiņas parka izveidi rezultāti

 • Ceturtdiena, 12 aprīlis 2012 08:39
No š.g.10.februāra līdz 10.martam Pļaviņu novada pašvaldība iedzīvotājus aicināja piedalīties aptaujā par kultūrvēsturiskā piemiņas parka izveidi un teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādi Pļaviņās, Mazā ielā, Mazā ielā 2, Lielā ielā 24, Stiklinieku ielā, Stiklinieku ielā 1 un Ugunsdzēsēju ielā. Aptaujas bija iespējams aizpildīt Pļaviņu novada mājas lapā www.plavinunovads.lv vai Pļaviņu novada bibliotēkās.

Lasīt vairāk: Aptaujas par kultūrvēsturiskā piemiņas parka izveidi rezultāti

 • Drukāt

Aptauja par kultūrvēsturiskā piemiņas parka izveidi

 • Piektdiena, 10 februāris 2012 14:05
Pamatojoties uz Pļaviņu novada domes 2011.gada 22.decembra lēmumu Nr.16 protokols nr.22, par kultūrvēsturiskā piemiņas parka izveidi un teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādi Pļaviņās, Mazā ielā, Mazā ielā 2, Lielā ielā 24, Stiklinieku ielā, Stiklinieku ielā 1 un Ugunsdzēsēju ielā (skatīt attēlu), tiek veikta iedzīvotāju aptauja. Pļaviņu novada pašvaldība aicina Jūs līdz 10.martam piedalīties aptaujā.

Lasīt vairāk: Aptauja par kultūrvēsturiskā piemiņas parka izveidi

 • PDF
 • Drukāt

„Pļaviņu novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam” 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

 • Sestdiena, 24 septembris 2011 09:18
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts ,,Pļaviņu novada attīstības programmas izstrāde” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/076.

Šonedēļ notika debates par novada attīstību turpmākajos septiņos gados. No 20. – 21.septembrim Pļaviņu novada pagastos un pilsētā izvērtēja sagatavoto Pļaviņu novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam redakciju.

Lasīt vairāk: „Pļaviņu novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam” 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

 • PDF
 • Drukāt

Pļaviņu novada attīstības programma tiek nodota publiskai apspriešanai.

 • Ceturtdiena, 01 septembris 2011 15:25
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kur noteiktas novada attīstības prioritātes un rīcības virzieni turpmākajiem gadiem.


Lasīt vairāk: Pļaviņu novada attīstības programma tiek nodota publiskai apspriešanai.

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china