www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Apsveikums novada iedzīvotājiem

 • Pirmdiena, 17 novembris 2014 06:00
 • Drukāt

Jaunieši sapulcina NVO

 • Piektdiena, 14 novembris 2014 00:00


2014. gada 13. novembrī Pļaviņu novadā risinājās vairāki ievērojami notikumi. Viens no tiem – Pļaviņu novada NVO tikšanās. Šāda pasākuma iniciatori bija NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS” projekta “Gāzi grīdā” darba grupa (projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu). Pasākumā piedalījās 25 pārstāvji no 17 nevalstiskajām organizācijām.
Tikšanās laikā jaunieši klātesošajiem prezentēja realizēto projektu. Tā kā pasākuma nosaukums bija “Gāzi Grīdā! – Grābekļi un Gandarījums”, lūdzām kolēģus no Jēkabpils (Agita Pleiko - NVO “Jēkabpils NVO resursu centrs” un Lilija Ražinska – NVO “13. pirmdiena”) organizācijām dalīties pieredzē par izaicinājumiem un prieku, kas pavada ikvienas nevalstiskas organizācijas darbību.
Biedrības “Zemgales NVO centrs” valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš prezentēja NVO vietu un lomu sabiedrības attīstībā un pastāstīja par iespējām, kā piesaistīt finansējumu NVO ideju realizācijai.
Pasākuma noslēgumā jaunieši katrai NVO uzdāvināja projekta ietvaros izgatavotas mapītes un Pļaviņu novada NVO kalendāru, kas, dziesmām skanot, tika prezentēts klātesošajiem.
Vienojāmies reizi gadā satikties informatīvā vai izglītojošā nodarbībā.
Paldies visiem, kas atsaucās mūsu aicinājumam! Liels prieks par jauniešiem, kas realizēja šo aktivitātēm bagāto projektu!
 • Drukāt

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores apsveikums valsts svētkos

 • Piektdiena, 14 novembris 2014 18:06
Mums ticis viszilākais ezers –
Un rudākais rudzu lauks.
Vis baltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
/L. Vāczemnieks/
 

Ik gadu novembrī Latvija piemin savus brīvības kareivjus un svin savas valsts dzimšanas gadadienu. Valsts svētku gaidās es vēlos teikt pateicības vārdus visiem Pļaviņu novada ģimnāzijas un Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā darbiniekiem, skolēniem viņu ģimenēm un skolas sadarbības partneriem.
Ikviena cilvēka dzīvē būtiska nozīme ir piederības sajūtai – savai ģimenei, mājvietai, skolai, draugu un kolēģu lokam, valstij. Šī piederības sajūta nav tikai emocionālas izjūtas svētku reizēs, bet arī atbildība un pienākums pret līdzcilvēkiem, vietu kurā mācāmies, augam, dzīvojam un strādājam.
Katrs mūsu labais darbs, labā doma, draugu atbalsts veido daļiņu no gaismas, kas iemirdzas kā zvaigzne mūsu sirdīs. Mūsu pienākums ir lepoties ar to, kas mums ir, nezaudēt pašcieņu nekur un nekad.
Atbalstīsim savu valsti, priecāsimies par mūsu sasniegumiem, palīdzēsim cits citam saprast, ka tikai kopā esot, darbojoties, nenosodot, bet atbalstot mēs saglābsim svarīgāko, kas mums pieder, mūsu valsti, mūsu Latviju.
Valsts jubilejā novēlu visiem ticību saviem spēkiem, izturību un gudrību saprast, kā dzīvot tālāk.

Rita Pole, Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore
 • Drukāt

Novembris PII „Bērziņš”

 • Piektdiena, 14 novembris 2014 15:33
Novembris ir rudens pēdējais mēnesis. Dienas saraujas arvien īsākas un tumsa sāk valdīt pār gaismu. Neskatoties uz drūmo noskaņojumu, kurš valda dabā, mūsu bērnudārzā šis mēnesis ir pagājis aktīvi darbojoties un gatavojoties svētkiem.
6. novembrī pie mums ciemos ieradās apvienības „Daugavas rīts” dalībnieces. Sagatavošanas grupas bērni ciemiņiem pastāstīja kā, balstoties uz latviešu tautas tradīcijām, pirmsskolā tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Šoreiz mēs pastāstījām kā svinam Mārtiņus – ziemas sagaidīšanas svētkus. Dziedot, dejojot un rotaļājoties, bērni atklāja Mārtiņdienas tradīcijas. Neizpalika arī Mārtiņdienas cienasts – vārīti zirņi, medus maizes un āboli, bet paši Mārtiņdienu svinējām īstajā datumā – 10. novembrī. Tā sanāk, ka vistumšakajā gadalaikā mēs svinam pašus gaišākos un skaistākos Latvijas svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. 14. novembrī atzīmējām Latvijas 96. gadskārtu. Ar vecāku atbalstu izveidojām skaistu izstādi, kurā varēja apskatīt katra novada raksturīgākos eksponātus. Svētki iesākās ar sveču iedegšanu un Latvijas himnas dziedāšanu. Šogad skolotājas un bērni bija sagatavojuši stāstus par Latvijas četriem novadiem. Kopā ar bērniem centāmies noskaidrot ar ko var lepoties katrs kultūrvēsturiskais novads, ar ko tas ir īpašs un neatkārtojams. Noskaidrojām, ka novadi ir atšķirīgi, bet vienoti veidojot mūsu mīļo Dzimteni Latviju. Svētku noslēgumā bērnudārza darbinieku ansamblis nodziedāja R. Paula dziesmu „Cielaviņa” un kopā ar bērniem vienojās kopīgā svētku dejā.
 • Drukāt

Iespēja strādāt un vadīt Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatni

 • Piektdiena, 14 novembris 2014 15:15
Viena no pieredzes bagātākām jaunatnes organizācijām biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (LSKJ) aicina darbā LSKJ VADĪTĀJU (uz noteiktu laiku - 1,5 gadu)
Darba pienākumi saistīti ar LSKJ aktivitāšu plānošanu, realizēšanu un atskaišu sagatavošanu, projektu izstrādi un vadību, reģionālo nodaļu darba pārraudzību, brīvprātīgā darba organizēšanu, u.c. Lai veiksmīgi veiktu darba pienākumus Tev, jābūt uzņēmīgam, atsaucīgam, draudzīgam, komunikablam, strādīgam un atbildīgam. Mazsvarīga nav prasība, ka Tev jābūt autovadītāja apliecībai un praktiskai pieredzei auto vadīšanā. Darba pienākumu veikšanai Tev būs nepieciešamas teicamas latviešu un angļu valodas prasmes, zināšanas un iemaņas saistītas ar projektu izstrādi un realizēšanu, iemaņas darbā ar datoru, lietvedības prasmes, izpratne par aktivitāšu budžeta plānošanu un atskaitīšanos, iespēja, pēc nepieciešamības, strādāt arī nedēļas nogalēs, brīvdienās un vēlos vakaros. No savas puses piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, piemaksas, atbilstoši padarītā darba rezultātiem, darbavietu Šarlotes ielā, Rīgā un elastīgu darba laiku. Darba uzsākšanas laiks: 2015.gada janvāris. Lai pieteiktos, lūdzu aizpildi pieteikumu elektroniski: http://ieej.lv/5rbrK līdz 2014. gada 24. novembrim. Vairāk informācijas pa tālruni: 67336651. Sazināsimies ar izvēlētajiem kandidātiem līdz 12. decembrim.
 • Drukāt

Par Latvijas valsts karoga pacelšanu šī gada 18. novembrī

 • Piektdiena, 14 novembris 2014 15:00
Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar „Latvijas valsts karoga likumu”, šī gada 18. novembrī pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto Latvijas valsts karogs. 18. novembris saskaņā ar likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” ir Latvijas Republikas Proklamēšanas diena.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”, karogu paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00.
Par augstāk norādīto normatīvo aktu neievērošanu personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.
 • Drukāt

Aiviekstes bibliotēkas atklāšana

 • Ceturtdiena, 13 novembris 2014 15:17


Novembris mums visiem ir svētku laiks. Bet 2014. gada 13. novembris Pļaviņu novada iedzīvotājiem paliks atmiņā ar Aiviekstes pagasta bibliotēkas svinīgu atklāšanu. Tagad atjaunotajā ēkā iedzīvotāji var vērsties ne tikai pie pagasta pārvaldes vadītājas Giedres Zvirgzdiņas, lūgt padomu Kristīnei Rullei vajadzīgo grāmatu meklējumos, tikties ar biedrības/ansambļa „Ābeļziedi” dalībniecēm, bet arī patīkamās telpas, zāli, būs iespējams izīrēt privātiem pasākumiem.
Atklāšanā pirmie sveicēji bija bērnudārza „Jumītis” audzēkņi, kas priecēja ar dziedāšanu un dejošanu - kā mazas pelītes tautiskā solī caur zāli izlocīja latvju rakstos austu jostu. Ēkas saimniecēm G. Zvirgzdiņai un K. Rullei laba vēlējumi un dāvanas ciemiņu uzņemšanai no Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas Guntas Žildes, deputātiem un izpildvaras, Klintaines pagasta pārvaldes, Sociālā dienesta, biedrības „Pļaviņu pļāvēji”, u.c. tuvākiem vai tālākiem kaimiņiem. Kad Aiviekstes pagasta Tradīciju zāle bija labiem vārdiem pieskandināta, iedziedāta un iedancota, visi klātesošie tika aicināti uz nelielām svinībām. Būvdarbus Aiviekstes pagasta bibliotēkā saskaņā ar 11. jūnijā noslēgto līgumu veica SIA „Rufs”.

Teksts un foto Elīna Jurševska
 • Drukāt

Novembris PII "Zīļuks"

 • Ceturtdiena, 13 novembris 2014 14:55
Novembra mēnesī Latvijā valda svētku gaidīšanas laiks. Arī mūsu bērni jau pirmsskolas vecumā veido izpratni par valsti un tās veidošanos. PII „Zīļuks” audzēkņi iepazīst Latvijas karti, valsts simboliku, mācās dziedāt himnu. Mūsu bērni ir sapratuši, ka tautas dziesmas ir raksturīgas tikai mūsu tautai un paši mēģinājuši kādu sacerēt:

Maizīt’ mana garšīgā.
Cepies siltā krāsniņā;
Kad tu brūna izcepsies,
Tad es tevi apēdīšu.
/HEIDIJA/

Bērni ir izteikuši savus vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā: „Es novēlu, lai Latvijā būtu labi cilvēki” (Dagnis); „Es vēlu visām Latvijas sporta komandām uzvarēt sacensībās” (Gabriels); „Es novēlu, lai Latvijā nebūtu kara” (Heidija); „Es novēlu, lai Latvijā visi cilvēki ir priecīgi” (Jorens); „Es novēlu, lai Latvija ir skaista vienmēr, ne tikai svētkos” (Ērika); „Es novēlu, lai Latvijā dzīvnieki justos labi” (Adrians).
Vecākās grupas audzēkņi īpaši sapņo par to, ka, izauguši lieli palīdzēs celt Latvijā leļļu teātri, kinoteātrus, pieminekļus, rotaļu centrus bērniem, skolas, bērnudārzus un putnu būrus. Savukārt mēs, audzinātājas priecājamies un lepojamies ar mums uzticētajiem bērniem. Sagaidot Latvijas valsts proklamēšanas 96. gadadienu, esam uzaicināti piedalīties Vietalvas pagastā organizētajā svinīgajā pasākumā.


 • Drukāt

Aicināja iedegt svecītes

 • Ceturtdiena, 13 novembris 2014 11:07


Pļaviņu novada NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS” arī šogad 11. novembrī iededzināja svecītes pie ēkas Daugavas ielā 50 – tā ir biedrības mītnes vieta un jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” atrašanās vieta. Mūsu aicinājums - Pļaviņu novadā katru gadu 11. novembrī iededzināt sveču paklāju vienā noteiktā vietā! Vai Jūs mūs atbalstāt?
 • Drukāt

Par dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanu Vietalvas ielā, Pļaviņās

 • Ceturtdiena, 13 novembris 2014 11:01
Pēc RKF „Transceltnieks” lūguma no 12.11.2014. līdz 14.11.2014. transporta kustībai slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Vietalvas ielā, Pļaviņās, sakarā ar būvdarbu (pieejas pie pārbrauktuves asfaltēšana) objektā „Otrā sliežu ceļa būvniecība dzelzceļa iecirknī Rīga – Krustpils”. Transporta kustība tiek organizēta pa dzelzceļa pārbrauktuvi Odzienas ielā, uzstādot informējošas ceļa zīmes autovadītājiem.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL