www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Vēstures liecības novadnieku stāstos

 • Trešdiena, 14 janvāris 2015 08:35
Šī gada 13. janvārī pensionāru apvienības „Daugavas rīts” biedri pulcējās JIC „Ideja” telpās, lai dalītos atmiņās par skolas laikiem. Pasākuma ievaddaļā Jaunā gada sveiciens no PII „Jumītis” – muzikāls iestudējums par Ziemassvētku gaidīšanas laiku un pašceptas piparkūkas Jumja formā. Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas pārstāve Antra Galiņa iepazīstināja ar UNESCO projektu1, kura ietvaros bibliotēkā tiek rīkoti stāstīšanas pasākumi lieliem un maziem. Šīs tikšanās tēmu „Skolas gadu stāsti” aizsāka A. Galiņa saistošā vēstījumā par mirkļiem un izjūtām, kas visspilgtāk iespiedušies atmiņā – iegūtā mācība par vārdu „špikeris”, drosmīgais gājiens pie direktores, klātesošajiem negaidīta bija atzīšanās sen aizmirstās blēņās. Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā, vēstures skolotāja Iveta Krastiņa vēstīja par darbu pie skolas muzeja veidošanas un sniedza ieskatu tā rīcībā esošajās senatnes liecībās. Bet pasākuma turpinājumā jautri, nopietni un pārdomām bagāti stāsti no P/A „Daugavas rīts” biedru pūra.

1 - UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) 2009. gadā izveidoja bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas” ar mērķi veicināt stāstīšanas tradīcijas kā kultūras mantojuma daļas pārmantošanu Latvijā. Pļaviņu novada bērnu bibliotēka ir viena no 33 bibliotēkām Latvijā, kas rīko stāstīšanas pasākumus par dažādām tēmām. Tādējādi tiek sekmēta ne tikai spēja formulēt domas, emocijas un dalīties ar tām, bet arī vispārēja starppaaudžu dialoga uzturēšana. Zināms, bērni arvien vairāk laika velta komunikācijai virtuālajā pasaulē, tādēļ ir svarīgi tos iesaistīt kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. Pļaviņu novada bērnu bibliotēkā īstenoti vairāki pasākumi, kas aizrāva tā dalībniekus un gandarīja organizatores, piemēram, projekta „Baltijas ceļa stāsti” realizācijas laikā tika apkopoti gandrīz divi desmiti stāstu.
 • Drukāt

Uzņēmējus aicina popularizēt Latvijas preces LPS rīkotajos pasākumos Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros

 • Trešdiena, 14 janvāris 2015 08:10
Latvijas Prezidentūras ES Padomē ietvaros Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā 17.–18. martā organizēs ES Reģionu Komitejas (RK) (politiskas asamblejas, kas pārstāv visu ES valstu reģionālās un vietējās pašvaldības) Biroja sanāksmi. Tajā piedalīsies ap 100 dalībnieku - RK locekļi, kas ir vēlēti ES valstu vietējo un reģionālo varu pārstāvji, RK Biroja administrācijas pārstāvji un lektori. Savukārt, 19. jūnijā notiks Austrumu partnerības paneļa “Publiskās administrācijas reforma” ekspertu sanāksme, kurā plāno piedalīties ap 60 dalībnieku - pārstāvji no sešām Austrumu partnerības valstīm (Baltkrievija, Moldova, Ukraina, Gruzija, Armēnija un Azerbaidžāna) un lektori no ES dalībvalstīm. Tuvākajās dienās tiks izlemts datums arī trešajam LPS organizētajam pasākumam - Austrumu partnerības reģionālo un vietējo pašvaldību konferences (CORLEAP) sanāksmei.
Latvijas Pašvaldību savienība būtu īpaši pateicīga, ja šo pasākumu laikā (kafijas pauzēs un starpbrīžos) mums kopā izdotos palepoties ar patieso Latvijas garšu un precēm. Aicinām Jūs ziedot savu produkciju, tādējādi nesot Latvijas un Jūsu uzņēmuma vārdu Eiropas Savienībā un Austrumu partnerības valstīs. Ziedojot konkrētiem prezidentūras pasākumiem, Jums būs iespēja pasākuma norises vietā izvietot reklāmas roll-up un atpazīstamības stendu, kā arī savu logo un saiti uz mājaslapu iekļaut prezidentūras mājaslapā
www.eu2015.lv.

Ziedojuma (dāvinājuma) piedāvājuma veidlapas paraugs,
partnera atpazīstamības veicinošo pasākumu sīkāks apraksts.

Zane Dūze, Latvijas Pašvaldību savienība
 • Drukāt

Jaungada pasākums Pļaviņu novada senioriem

 • Otrdiena, 13 janvāris 2015 14:35
Sestdien, 10. janvārī Pļaviņu novada kultūras centrā kuplā pulkā sanāca novada seniori, lai pabūtu kopā Jaunā gada noskaņās. Izskanēja daudz labu un sirsnīgu novēlējumu. Velta Kaņepēja visiem veltīja emocionālu pašsacerētu dzejoli „Kaut varētu…”.
Pasākumu kuplināja Jēkabpils ukraiņu biedrība „Javir”. Krāšņi tērpi, skanīgas balsis, temperamentīgs sniegums – tas izpelnījās vētrainus aplausus. Daži apmeklētāji pat metās dejā īsti ukrainiskos ritmos. Kad ukraiņi latviski nodziedāja pļaviņiešu iemīļoto „Ievijas, ievijas…”, zāli pāršalca ovācijas.
Par muzikālo noformējumu un atrakcijām rūpējās Skuju ģimene no Kokneses novada. Senioriem enerģijas nepietrūka līdz vēlai vakara stundai. Nenogurstoši tika dejots, izspēlēta „Rāceņa raušana” mūsdienu skatījumā u.c. aktivitātes. Visi devās mājup labā noskaņojumā.
 • Drukāt

Paziņojums par nekustāmā īpašuma izsoli

 • Otrdiena, 13 janvāris 2015 13:33
Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka paziņo, ka 2015. gada 28. janvārī, plkst. 10.00, birojā Pulkveža O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 311. kabinetā, Jelgavā tiek rīkota SIA ’’JB WORKWEAR’’ piederošā nekustāmā īpašuma, kas atrodas Raiņa iela 37, Pļaviņas, Pļaviņu novads otrā izsole. Izsoles sākumcena – EUR 14 793,00. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slovjukas prakses vietā.
 • Drukāt

Futzāla I kārtas rezultāti un spēļu grafika izmaiņas

 • Pirmdiena, 12 janvāris 2015 12:40
Pēc līdzjutēju teiktā svētdien, 11. janvārī spēles bija ļoti aizraujošas. Odzienas halle kaut ko tādu vēl nebija piedzīvojusi! Emocijas tiek uzkrātas visai nākamajai nedēļai! Aicinām arī citās reizēs apmeklēt šīs spēles un just līdzi savai komandai, sekojot līdzi spēļu grafikam. Skat. turnīra tabulu.
 • Drukāt

Pēc ZPR ierosinājumiem LLU studenti pētīs Zemgales aktualitātes

 • Pirmdiena, 12 janvāris 2015 11:50


Pēc novembrī notikušās tikšanās ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) jauno vadību, ZPR aktualizējis sadarbības līgumu ar Zemgales vienīgo augstākās izglītības iestādi, paredzot stiprināt LLU intelektuālā potenciāla būtisko nozīmi reģionālajā izaugsmē. Viena no jaunā līguma aktualitātēm - piedāvāt studējošajiem praktiskus pētījumu tematus reģiona attīstīšanai.
Sadarbības pamatmērķi ir kvalitatīvas un reģiona attīstībai nozīmīgas augstākās izglītības sistēmas pilnveidošanas sekmēšana Zemgales reģionā, kā arī reģiona attīstības veicināšana, piesaistot universitātes zinātnisko un intelektuālo potenciālu.
Tas paredz, ka Plānošanas reģions apkopos un aktualizēs Zemgales reģiona pašvaldību, organizāciju, uzņēmumu u.c. interesentu iesniegtos priekšlikumus nepieciešamajiem pētījumiem, kurus studējošajiem būs iespējams izvēlēties kā bakalaura studiju un maģistrantūras diplomdarbu vai promocijas darbu tēmas.
Tikšanās laikā ZPR ZPR Attīstības padomes priekšsēdētāja un Pļaviņu novada priekšsēdētāja Gunta Žilde ieskicēja arī iespējamo praktisko sadarbību starp abām iestādēm: „Daudzas pašvaldības Zemgalē noteikti būtu ieinteresētas studiju programmas „Ainavu arhitektūra” diplomdarbu piedāvāšanā. Studējošie varētu sadarboties ar pašvaldībām, izstrādājot kādas noteiktas vietas plānojumu, ko nākotnē arī īstenot.” Savukārt Attīstības padomes priekšsēdētājas vietnieks, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš aicināja universitāti sadarboties, reģiona izglītības pārvalžu darbiniekus informējot par studiju iespējām un universitātes infrastruktūru, kas ar katru gadu kļūst aizvien modernāka, atsevišķās nozarēs pat pārspējot Eiropas līmeni.
Tāpat iestādes apņēmušās sadarboties zinātnisko resursu popularizēšanā un izplatīšanā, kā arī izmantošanā, reģiona teritorijas un pašvaldību attīstības veicināšanā, sadarboties ikgadējā vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa organizēšanā, izstrādāt un ieviest kopējus projektus, piesaistot dažādus finanšu līdzekļus reģiona attīstībai, kā arī sadarboties kopīgu semināru, diskusiju un konferenču organizēšanā.
Studējošajiem būtiski, ka Plānošanas reģions apņēmies LLU informēt par vakantajām darbavietām, piedāvājot universitātes studentiem un absolventiem iesniegt savus piedāvājumus, kurus rekomendēs universitātes pārstāvji.
Jāatzīmē, ka jau šobrīd Plānošanas reģiona administrācija ir iecienīta prakšu vieta pamatstudiju un maģistrantūras studentiem, no kuriem daudzi ar laiku šeit atraduši pastāvīgu darbu – vairāk nekā puse ZPR darbinieku ir absolvējuši LLU.

Teksts - Aigars Ieviņš, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists
Foto - Everita Pļavniece, LLU
 • Drukāt

Runa ir par EIROPU, runa ir par TEVI!

 • Sestdiena, 10 janvāris 2015 09:30
2015. gada 8.janvārī Pļaviņu novada ģimnāzijas 12. klases skolniece, NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS” pārstāve Viktorija Minajeva un Pļaviņu novada jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece piedalījās Eiropas Komisijas diskusiju cikla “Dialogs ar iedzīvotājiem” pirmajā diskusijā Rīgas Latviešu biedrības namā. Jāatzīmē, ka šajā dienā Rīgā atklāja Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē.

Lasīt vairāk: Runa ir par EIROPU, runa ir par TEVI!

 • Drukāt

Pašvaldības policija 5 gadu griezumā

 • Sestdiena, 10 janvāris 2015 08:44


2014. gada izskaņā Pļaviņu novada pašvaldības policija atzīmēja piekto pastāvēšanas gadadienu. Pļaviņu novada pašvaldības policija kā Pļaviņu novada domes struktūrvienība tika izveidota 2009. gada nogalē. Salīdzinot ar 2010. gadu, 2014. gadā izsaukumu skaits ir pieaudzis par 55% (2013. gadā – pat par 93%). Tas ir vērā ņemams fakts, kas liecina par sabiedrības uzticību policijai, kā arī par to, ka cilvēki izprot pašvaldības policijas un Valsts policijas kompetenci, māk to nodalīt. Diemžēl šis rādītājs liecina arī par pieaugošo likumpārkāpumu skaitu. 2014. gadā patruļu skaits bija par 20% lielāks nekā 2010. gadā. Pašvaldības policija veic regulārus diennakts reidus arī sadarbībā ar Valsts policiju. 2014. gadā pašvaldības policija īpaši pievērsās nesakoptajiem nekustamajiem īpašumiem. 2014. gadā tika brīdināti 192 nesakopto īpašumu īpašnieki (par 51% vairāk nekā 2010. gadā). Par nesakoptajiem īpašumiem sastādīto administratīvo pārkāpuma protokolu skaits 2014. gadā sastāda 20% no kopējā sastādīto protokolu skaita. Par nesakoptajiem īpašumiem visbiežāk piemērotais soda veids bija naudas sods. Pērn Administratīvo lietu komisija par nesakoptajiem īpašumiem piemēroja naudas sodus par kopējo summu EUR 945. Sabiedrībā nereti valda neizpratne kāpēc daudzi īpašumi joprojām nav sakopti. Jānorāda, ka pašvaldības policijai šajā jomā jārēķinās ar daudzām niansēm. Piemēram, īpašnieks ir miris un nav mantinieku, vai arī īpašnieks deklarētajā adresē nav sasniedzams, uz brīdinājumiem nereaģē. Pēdējā gadījumā protokols tiek sastādīts jebkurā gadījumā, bet diemžēl īpašums netiek sakopts. Pārsvarā nesakopto īpašumu īpašnieki nav Pļaviņu novada iedzīvotāji, tāpēc pašvaldības policija izsaka pateicību tiem iedzīvotājiem, kuri sakopj un uztur savu īpašumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī veicina harmoniskas vides veidošanu. Pērn pašvaldības policija pastiprinātu uzmanību pievērsa arī profilaktiski izglītojošajam darbam izglītības un pirms izglītības iestādēs. Pašvaldības policija organizēja 15 lekcijas par likumpārkāpumiem, atbildību, pienākumiem un tiesībām sabiedrībā, kā arī par policijas darbu. Pašvaldības policija ikdienā sadarbojas ar dažādiem dienestiem un iestādēm, piemēram, Valsts policiju, VUGD, sociālo dienestu, tiesu izpildītājiem, SIA „Pļaviņu KP” u.c. Pērn sadarbības gadījumu ar Valsts policiju skaits pieaudzis par 66% salīdzinot ar 2010. gadu. Attiecībā uz soda veidiem – ja 2010. gadā visbiežāk piemērotais soda veids bija brīdinājums, tad 2011.-2014. gadā tas ir naudas sods. To var skaidrot ar personu, kuras likumpārkāpumus veic atkārtoti, paradumiem. Proti, pašvaldības policija likumpārkāpēju brīdina, izskaidro personai tiesības un pienākumus. Tomēr samērā īsā laika periodā šī pati persona izdara jaunu likumpārkāpumu. Tad attiecīgi tiek sastādīts protokols un piemērots sods. Jāuzsver, ka pašvaldības policijas mērķis nav administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšana, bet tikai instruments mērķa sasniegšanai. Likumpārkāpumus visbiežāk izdara vīrieši. 2014. gadā pie administratīvās atbildības saukto personu iedalījums pa dzimumiem ir sekojošs – 22% sievietes, 78% vīrieši. 2010. gadā šis rādītājs bija samērā vienlīdzīgs – 56% vīrieši, 44% sievietes. Kā norādīts iepriekš, vislielāko pozīciju sastādīto administratīvo pārkāpumu ziņā sastāda īpašumu nesakopšana – 20%, tad seko alkoholisko dzērienu lietošana vai atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī – 13%, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana – 10%, smēķēšana, ja to izdarījusi nepilngadīga persona – 8%, dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana – 6% un vides piesārņošana vai piegružošana – 6%. Pārējie protokoli tika sastādīti par kūlas dedzināšanu, atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu, trokšņošanu, ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka prasībām, koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu, sadzīves atkritumu dedzināšanu, dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā u.c. Priecē tas, ka šo piecu gadu laikā tiesa nav atcēlusi nevienu apstrīdēto pašvaldības policijas pieņemto lēmumu. Tas liecina par policijas darbinieku zināšanām un darba kvalitāti. Kopumā vērojama pozitīva tendence iedzīvotāju tiesiskajā apziņā. Pašvaldības policijas skaidrojoši-izglītojošais darbs ar iedzīvotājiem ir veicinājis iedzīvotāju zināšanas par administratīvo atbildību, par tiesībām un pienākumiem sabiedrībā. Piemēram, attiecībā uz dzīvnieku labturības prasību ievērošanu pašvaldības policijas pirmsākumos valdīja haoss. Cilvēki ar izbrīnu uztvēra to, ka suni nedrīkst laist pastaigā bez pavadas, vai ka mājas dzīvnieki ir jāvakcinē pret trakumsērgu. Tagad situācija ir uzlabojusies – ja 2010. gadā par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu sastādīto protokolu skaits sastādīja 14% no kopējā protokolu skaita, tad pērn – tikai 6%. Diemžēl joprojām ir vērojama arī nihilistiska attieksme. Tomēr pašvaldības policija to neuztver (un nevar uztvert) personiski, jo apmierinātība ar policijas darbu un personas subjektīvā attieksme pret veikto likumpārkāpumu ir proporcionāla personas dzīves kvalitātei un attieksmei pret valsti.
Pašvaldības policija pateicas par sadarbību augstāk norādītajiem dienestiem un iestādēm, kā arī iedzīvotājiem, kuri ar sapratni attiecas pret policijas darba specifiku.
 • Drukāt

Vidusdaugavas kartes info

 • Sestdiena, 10 janvāris 2015 08:33


Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru novadi, ir novadi, kurus vieno Daugavas kreisais krasts, kultūrvēsturiskais mantojums un ainaviskais apvidus. 2015. gadā izdots jauns buklets par iespējām pavadīt laiku Vidusdaugavas reģionā. Bukletā apkopota informācija par apskates vietām, aktīvo tūrismu un naktsmītnēm, kā arī pieejamas novadu centru kartes. Karte bez maksas būs pieejama Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrā, kā arī tiks izplatīta tūrisma izstādēs un gadatirgos. To iespējams lejupielādēt un apskatīt šeit. Izdevējs: Pļaviņu, Aizkraukles, Skrīveru pašvaldības un KNDA "Kokneses Tūrisma centrs".
 • Drukāt

Baudīsim ziemas priekus!

 • Piektdiena, 09 janvāris 2015 10:50
Aicināti visi slidot gribētāji šovakar, 09.01.2015 uz Pļaviņu atklāto peldbaseinu, kur plkst. 18.00 notiks sniega tīrīšanas talka, līdzi ņemot savas sniega lāpstas, un pēc notīrīšanas paredzēta aktīvā slidošana.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china