www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Minigolfa sacensības bērnu centra „Pepija” apmeklētājiem

 • Pirmdiena, 28 septembris 2015 11:44


25. septembrī, Olimpiskās sporta dienas turpinājumā, bērnu centra „Pepija” apmeklētājiem bija iespēja piedalīties minigolfa sacensībās. Bērnu centra pagalmā no jūlija beigām ikvienam interesentam tika dota iespēja savu brīvo laiku pavadīt, spēlējot minigolfu. Šis ir sporta veids, kuram nav vajadzīgs spēks, kurā var trenēt precizitāti, pacietību un stāju. Veiksmīgas spēles panākuma atslēga ir spēja koncentrēt uzmanību un saglabāt mieru. Sacensībās piedalījās 21 bērnu centra „Pepija” apmeklētājs no 1. līdz 7. klasei, pārējie apmeklētāji aktīvi atbalstīja. Rezultāti: 1. vietas ieguvēja: Keita Aizporiete (5. b klase); 2. vieta: Jānis Stepāns (7. a klase); 3. vieta: Viktorija Smerjotkina (7. b klase). APSVEICAM! Liels paldies visiem bērniem, kas aktīvi piedalījās spēlē! Paldies Artūram Eglem un Juliānam Purvinskim par palīdzību sacensību vadīšanā!

Foto galeriju skatīt: http://www.pepijapn.lv/
 • Drukāt

Ar koncertprogrammas “Ritma Maģija” pirmatskaņojumu sākas 3. Kamermūzikas dienas Pļaviņās

 • Pirmdiena, 28 septembris 2015 10:26
Jau trešo gadu oktobra mēnesī Pļaviņu novadā tiek īstenots projekts “Kamermūzikas dienas Pļaviņās”. Šī gada Kamermūzikas dienas tiks atklātas 2. oktobrī plkst. 18.00 Pļaviņu novada Kultūras centrā ar Perkusiju apvienības “Perpetuum Ritmico” koncertprogrammas “Ritma Maģija” pirmatskaņojumu.
Perkusiju apvienību “Perpetuum Ritmico” raksturo aizrautība, atraktivitāte un profesionalitāte. Savos priekšnesumos tiek apvienoti dažādi mūzikas un kultūru virzieni, izmantojot ārkārtīgi plašu sitaminstrumentu paleti. No folkloras līdz avangardam, ar klasiskās mūzikas bagāžu caur laicīgajiem populārās kultūras stiliem. Kā teic paši mūziķi: “Jebkuram atvērti domājošam pasaules mūzikas koncertu klausītājam būs interesanti un aizraujoši!”.
Koncertprogrammas dalībnieki - Elīna Endzele, Guntars Freibergs, Mikus Bāliņš un Elvijs Endelis, guvuši dziļas profesionālās iemaņas, studējot mūzikas akadēmijās, piedaloties neskaitāmos konkursos, festivālos un meistarklasēs, Latvijā un ārpus tās robežām.
Kamermūzikas dienas turpināsies 23. oktobrī plkst. 18.00, kad kopkoncertā vienosies reģiona mūzikas skolu kameransambļi. Kamermūzikas dienu noslēgumā 31. oktobrī plkst. 17.00 aicinām uz koncertprogrammu “Satikšanās trijatā”, kurā goda vieta tiks atvēlēta latviešu komponistu mūzikai. Noslēguma koncertā piedalīsies mecosoprāns Baiba Berķe, flautiste Rūta Īzāka un pianiste Ilze Kundziņa.
Aktuāla informācija Pļaviņu Mūzikas skolas mājas lapā
www.pms.lv.
Projektu “Kamermūzikas dienas Pļaviņās 2015” atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Pļaviņu novada dome.
Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore

 • Drukāt

Paziņojums dzīvokļa īpašniekam

 • Pirmdiena, 28 septembris 2015 10:17
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu” 10. punktu paziņojam, ka par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam - tāmes kopsavilkumu (2. pielikums) un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem (3. pielikums) dzīvokļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona (obligāti jābūt apstiprinātai pilnvarai) var iepazīties SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Daugavas ielā 43, Pļaviņās darba dienās no plkst. 09:00 – 11:00 un no 13:00 - 16:00 (7. kabinets).

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam T: 26356621

SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” dzīvojamo māju pārvaldnieks
 • Drukāt

Pļaviņu novada delegācijas vizīte Horvātijā

 • Pirmdiena, 28 septembris 2015 09:00
Dobardan, hvala, molim, dovidenje.... labdien, paldies, lūdzu, uz redzēšanos.. tas ir vārdu minimums, ko mūsu delegācijai, iebraucot Horvātijā, iemācīja mūsu tulks Ivica. Kādam tas bija atkārtojums, bet lielākajai daļai šie un citi vārdi bija jaunieguvums. Un tā 15. septembra vakarā, skanot horvātu tautas melodijām un dziesmām, tikām laipni sagaidīti, pabaroti un iekārtoti mītnes vietā. Horvātijā gandrīz katrs vīrietis prot spēlēt kādu mūzikas instrumentu, pat nepazīstot notis un nevienu dienu neapmeklējot mūzikas skolu. Par viņu talantu varējām pārliecināties, kad mūsu kapelas akardeonists Jānis uzsāka spēlēt latviešu tautas melodiju, pēc pāris mirkļiem viņam piebiedrojās horvātu muzikanti.Šajā braucienā bija ieplānots tuvāk iepazīt arī Horvātijas rietumu daļu, tāpēc pusotru dienu mūs priecēja Krkas salas krāšņās dabas ainavas un iespēja pagarināt vasaras sajūtas, peldoties Adrijas jūrā Omišalj pilsētā. Lauru un rozmarīna dzīvžogi, reibinoši smaržojoši lavandas krūmi, kokos gatavojas vīģes, granātāboli, olīvas, pār pagalmu nojumēm pārliekušies vīnogulāji, rotāti ar lieliem vīnogu ķekariem, sāļajā jūras ūdenī dzīvojošie iemītnieki- astoņkāji, jūras gurķi, jūras eži, krāsainās zivtiņas, klinšu varenība un dzidrais jūras ūdens - tas viss tik neparasts un vēl iepazīstams, bet bija jau pienācis laiks doties uz mūsu pašvaldības sadraudzības pilsētu Podravske Sesvete, kura atrodas Ungārijas un Horvātijas robežupes Dravas krastā, tāpēc ziņas par robežu slēgšanu radīja zināmu satraukumu. Šī robežupe sagādā diezgan lielas raizes, līdzīgi mūsu Daugavai mēdz pārplūst un 2014. gadu sesvetieši sauc par Lielo plūdu gadu, tādēļ viens no projektiem, ko līdzīgi mums īsteno šī pašvaldība, ir upes krastu stiprināšana.

Lasīt vairāk: Pļaviņu novada delegācijas vizīte Horvātijā

 • Drukāt

Pļaviņu novada dome strādā pie rekonstruējamo ceļu saraksta

 • Piektdiena, 25 septembris 2015 13:30

 
No 2015. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. decembrim
ir atvērta projektu iesniegšanas kārta pasākumam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Kopējais ietvars, kuru nosaka 2015. gada 18. augusta MK noteikumi Nr.475 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā".
Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.
Šī pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības - pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.
Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu būvniecība vai pārbūve. Melnā seguma (asfaltbetona) vai cementbetona seguma ieklāšanas izmaksas ir neattiecināmās. Projektu iesniedzējs – pašvaldība. Atbalsta intensitāte – 90%. Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas) un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums).
Atbalsta pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:
1. ar projekta īstenošanu sasniedz pasākuma mērķi;
2. par projektā ietverto objektu ir notikusi apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem, nosakot objekta garumu, tā sākuma un beigu kilometra atrašanās vietu un tehnisko stāvokli;
3. objekta būvniecība vai pārbūve notiek saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, kā arī rīcības un investīciju plāniem.
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir objektiem, kas ražotājiem nepieciešami lauksaimniecības produkcijas pārstrādei, un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" (pasākuma kods - 4.3.).
Pieejamais finansējums sadalīts kvotas, kuru apmēru katram novadam nosaka grants ceļu garums (40%), laukaugu platības (30%) un lopu vienības (30%). Pļaviņu novada kvota sastāda 470 000,00 EUR, kuru varētu izmantot līdz 2020. gada beigām.
Pašvaldība pēc diskusijām un atklātām apspriedēm ar uzņēmējiem, ievērojot vietējo uzņēmēju intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju, apstiprina savus kritērijus un nosaka konkrētam novadam piemērotāku ietvaru rekonstruējamo ceļu sarindošanai prioritārā secībā.
Uzsākot darbu pie Pļaviņu novada rekonstruējamo ceļu saraksta, tiks apkopota informācija par ceļu pašreizējo stāvokli, veicamiem uzturēšanas darbiem un ceļu līdzšinējo izmantošanu uzņēmējdarbībā.

ATLASES KRITĒRIJI
Vispārējie kritēriji
 • Ceļa vai ielas posms pieder Pļaviņu novada domei – ir Zemesgrāmatas apliecība.
 • Ceļa vai ielas posms iekļauts Attīstības programmā – Investīciju plānā.
 • Ceļa vai ielas posma sakārtošanai ir sagatavota izmaksu tāme.
Kvalitatīvie kritēriji – vērtējums no 1punkta līdz 10 maksimālais:
 • Ceļa vai ielas posms nodrošina piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām vai var būt integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots kopā ar pievadceļa izbūvi uzņēmējdarbības objektam apakšpasākumā ,,Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”;
 • Ceļa vai ielas posms sekmē mobilitāti - nodrošina darba vietas pieejamību un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība sekmēs kvalitatīvo transporta pakalpojumu pieejamību un uzlabos pasažieru satiksmi.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība rada perspektīvas uzņēmējdarbības attīstībai.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība palielinās vietējo uzņēmēju konkurētspēju.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība pozitīvi ietekmēs tūrisma attīstību novada teritorijā.
 • Ceļa vai ielas posma esošā kustības intensitāte – braucēju un pārējo ceļa satiksmes kustības dalībnieku kvantitāte.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūves vai būvniecības nepieciešamība - esošais ceļa vai ielas posma funkcionālais stāvoklis, uzturēšanas izmaksas, sūdzības par ceļa vai ielas posma neapmierinošu stāvokli.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība ievērojami palielinās satiksmes dalībnieku drošību.
 • Ceļa vai ielas posms sekmē pilsētu un lauku mijiedarbību, funkcionālo saišu veidošanu starp novada vienībām.
 • Ceļa vai ielas posma pārbūve vai būvniecība uzlabo ainavu un vidi.
Diskusija ir atvērta, un jebkurš var paust savu viedokli, izvēloties sev piemērotāko veidu, rakstot iesniegumus e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tiekoties klātienē ar izpilddirektora vietnieku Raimondu Spēku Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
 • Drukāt

Pieredzes apmaiņas tikšanās JIC “Ideja”

 • Piektdiena, 25 septembris 2015 10:35
JIC “Ideja” organizēju divu nevalstisku organizāciju tikšanos: no Madonas “Roku rokā!” un Pļaviņām – “Jauniešu biedrība – CENTRS”.
Jaunieši iepazinās ar JIC “Ideja” telpām un darbību. Interesantās ledus laušanās aktivitātēs sapazinās savstarpēji.
Madonieši stāstīja par savu projektu “Sapņu karotes”, kura ietvaros tika organizētas foto nodarbības jauniešiem no Madonas un Iršu bērnunama – patversmes “Dzeguzīte”. Jaunieši arī fotografēja, izgatavoja pastkartes, izveidoja izstādes, apgleznoja savas sapņu karotes un izveidoja karotīšu karogu, kuru papildinās arī Pļaviņu jauniešu rotātās karotes.
Pļaviņieši iepazīstināja ar sasniegto projektā “Gāzi grīdā!” un par projekta “Iespēju asorti” realizācijas 1. posmu.
Tikšanās laikā iepazināmies arī ar improvizācijas teātri, pamēģinājām paši izspēlēt vairākas ainiņas.
Esam atraduši jaunus sadarbības partnerus. Lai mums veicas!
 • Drukāt

Pļaviņu novads pārstāvēts 2. Latvijas tūrisma informācijas tirgū

 • Ceturtdiena, 24 septembris 2015 11:00
19. septembrī, Gulbenē, Vecgulbenes muižas parka teritorijā norisinājās 2. Latvijas tūrisma informācijas tirgus. Tirgus bija lieliska iespēja tūrisma informācijas sniedzējiem prezentēt savu aktuālo piedāvājumu, savukārt Latvijas apceļotājiem šis bija parocīgs un ērts informācijas iegūšanas veids. Pļaviņu novada stendā tika prezentēta tūrisma informācija par apskates vietām, naktsmītnēm, ēdināšanu, aktīvo atpūtu, kā arī tirgoti suvenīri. Pļaviņu novadu pārstāvēja Tūrisma informācijas centra vadītāja Līva Kotina un Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Elita Kaņepēja.
Tirgū piedalījās arī tūrisma informācijas centri no Jelgavas, Raunas, Tukuma, Smiltenes, Dobeles, Kārsavas, Bauskas, Līvāniem, Apes, Cesvaines u.c.. Sevi prezentēja arī tūrisma asociācijas, ceļojumu aģentūras, kā arī dažādas apskates vietas, piemēram SIA “Gulbene-Alūksne bānītis”, piedāvājot interesantas, izzinošas prezentācijas. Tirdziņa apmeklētāji piedalījās anketu izlozē, saņemot pārsteiguma balvas.
Paralēli tūrisma informācijas tirgum norisinājās arī 2. Starptautiskais mājražojumu un amatniecības gadatirgus “Ražojam paši”, kur piedalījās vairāk kā 130 visdažādāko lietu tirgotāji gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm. Parkā, uz mobilās skatuves, varēja vērot 20 Eiropas Savienības valstu prezentācijas, „EUROWEEK - 2015” ietvaros.
Pēc jauniem iespaidiem un kontaktiem, pieredzes apmaiņā, devās arī „Latvju Spīķera” administratore Iveta Barišņikova un Pļaviņu novada mājražotāji Valija Krūmiņa, Mudīte un Jānis Lapšuki.
Izlozes kārtībā, tika noskaidrots, ka 3. Latvijas tūrisma informācijas tirgu organizēs kāda no Vidzemes piekrastes klāstera „Saviļņojošā Vidzeme” pašvaldībām.

Līva Kotina, Tūrisma informācijas centra vadītāja
 • Drukāt

Nenokavē un piesakies konkursam „Superpuika 2016”

 • Ceturtdiena, 24 septembris 2015 08:00
14. oktobrī Tehniskās jaunrades namā “Annas 2” norisināsies konkursa “Superpuika 2016” 1. kārta. Konkursam līdz 30. septembrim var pieteikties 2003. un 2004. gadā dzimuši zēni no visas Latvijas. Konkursa 2. kārta gaidāma 3. decembrī, un konkursa fināls notiks 2016. gada pavasarī.
“Superpuika” ir ilglaicīgākais konkurss 11 – 12 gadus veciem puišiem no visas Latvijas, kuru katru gadu rīko Rīgas Tehniskās jaunrades nams “Annas 2”, un šogad konkurss “Superpuika” svin jau savu 25 gadu jubileju. Konkurss piedāvā pusaudžiem izglītojošu un aizraujošu piedzīvojumu savas personības izzināšanai. Uzdevumi ir ļoti daudzpusīgi, dodot iespēju dalībniekiem pierādīt savas spējas un prasmes gan fiziskajos un erudīcijas uzdevumos, gan arī amatniecības, radošajos un tehniska rakstura uzdevumos.Tā ir iespēja pusaudžiem paust savu viedokli, veicinot dziļāku izpratni par mūsdienu sabiedrību, vidi un vērtībām.
TJN „Annas 2” ir interešu izglītības iestāde, kurā bērniem un jauniešiem tiek dota iespēja iegūt un pilnveidot savas prasmes tehniskajā jaunradē, amatniecībā un citās jomās. Nodarbības tiek organizētas, lai attīstītu bērnos un jauniešos personību un veicinātu interesi par dažādu procesu norisi un iespējām tos ietekmēt pašu spēkiem.
Vairāk informācijas: 
https://superpuika.wordpress.com
Pieteikšanās:
http://www.tjn.lv/superpuika/ vai http://ej.uz/SP2016

Elīna Baumane, TJN "Annas 2"
 • Drukāt

Iespēja 1 gada laikā iegūt profesiju jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem

 • Ceturtdiena, 24 septembris 2015 06:00
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Rīkojumu Nr.422 visās profesionālajās izglītības iestādēs uzņemšana turpinās līdz 30. septembrim.
Aizkraukles Profesionālā vidusskola piedāvā bezmaksas apgūt 4 gadīgās izglītības programmās (iepriekšējā izglītība 9. klases):
 •  automehāniķis;
 •  būvizstrādājumu galdnieks;
 •  ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
 •  celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis;
 •  klientu apkalpošanas speciālists.
un 1 gadīgās izglītības programmas 17 līdz 29 gadiem (iepriekšējā izglītība vismaz 9.klases, stipendija līdz 115 eiro mēnesī)
 •  pavārs;
 •  MIG/MAG metinātājs.
Skola piedāvā:
 • stipendiju atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai un apmēram;
 • labiekārtotu un renovētu dienesta viesnīcu;
 • kvalitatīvu ēdnīcu;
 • interešu izglītības nodarbības – galdniecības, cīņas, radošo darbu, sporta, tehniskos pulciņus un vokāli instrumentālo ansambli un deju pulciņu;
 • mācoties izglītības programmā „Automehāniķis” ir iespēja iegūt B kategorijas vadītāja tiesības, bet izglītības programmā „Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis” iegūt dažāda veida ceļu būves tehnikas vadīšanas tiesības.
Jautājumu gadījumā zvanīt 65121035 vai 26157914.
Lūdzam skatīt info lapu.
 • Drukāt

Tikšanās ar Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centru „Baltais ērglis”

 • Trešdiena, 23 septembris 2015 11:55


21. septembrī bērnu centrs „Pepija” ciemos sagaidīja Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” vadītāju Ilutu, radošās darbnīcas vadītāju Elīnu un sociālo darbinieci Lindu. Šī tikšanās tika organizēta kā pieredzes – apmaiņas brauciens.
Bērnu un jauniešu centra ”Baltais ērglis” vadītāji strādā 1 gadu ar mērķi, pilnveidot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, radot optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai , pašizglītībai, radošām darbam, atpūtai, kā arī sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū. Sarunas laikā mēs izrunājām darbības veidus, metodes un paņēmienus ar kuriem mēs strādājām ikdienā, tā kā mūsu darbības specifika ir kopīga.
Ciemiņi apskatīja bērnu centru „Pepija”, kā arī, iepazina JIC „Ideja” darbību. Nākošais brauciens uz Baldoni būs mūsu bērnu centra apmeklētājiem – brauksim iepazīt mēs, kā darbojas skolnieki Baldonē!
Lai turpmāk ikdienā Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centram „Baltais ērglis” noderētu arī mūsu pieredze, jaunās atziņas, praktiskie padomi, un atmiņā paliek spilgtie iespaidi! Vēlam radošu un enerģisku ikdienu!

Foto galeriju skatīt šeit:
http://www.pepijapn.lv/

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china