www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Biatlona sacensības “Jankas” trasēs

 • Piektdiena, 15 augusts 2014 13:13
14. augustā Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta slēpošanas un biatlona bāzē “Jankas” norisinājās Latvijas kausa izcīņa vasaras biatlonā D grupas (2002.g. dzimuši un jaunāki) sportistiem. Piedalījās sporta skolu audzēkņi no Latvijas biatlona centriem: Aizkraukles; Daugavpils; Madonas; Cēsīm un Talsiem, kopumā 43 sportisti. Pārstāvētas bija visas valsts biatlona skolas, izņemot Alūksni, kuras treneris atrodas treniņnometnē. Jaunie sportisti skrēja krosu un šāva ar pneimatiskajām šautenēm. Sacensībās godalgoti tika seši labākie jaunie biatlonisti. Pļaviņu novada sportisti ieguva 5. un 6. vietu.
Sporta bāzes “Jankas” vadītājs un biatlona treneris Jānis Eiduks stāsta, ka sacensību rīkošanu atbalsta Biatlona federācija ar balvām un līdzfinansējumu, jo sacensības Pļaviņās ir vienīgās, kur šauj ar pneimatiskām šautenēm, kuras biatlona sacensībās drīkst lietot sportisti līdz 12 gadu vecumam. Citās sporta bāzēs nav atsevišķas šautuves pneimatiskajiem ieročiem, tur šauj tikai ar mazkalibra šautenēm, kurus pēc biatlona noteikumiem drīkst lietot C vecuma grupas sportisti. Biatlona sacensības sporta bāzes “Jankas” trasēs notiek regulāri un tajās piedalās visi Latvijas vadošie biatlona treneri ar saviem mazajiem audzēkņiem. Sporta bāze attīstās un tās labiekārtošanā un sacensību trašu sakārtošanā atbalstu sniedz Pļaviņu novada dome un Biatlona federācija, darbos piedalās sporta skolas vecākie audzēkņi.
 • Drukāt

Sākam gatavoties "Spēka dienai" Pļaviņās

 • Piektdiena, 15 augusts 2014 13:10
JIC "Ideja" INFO punkts informē, ka visi Pļaviņu novada iedzīvotāji aicināti 14. septembrī, laika posmā no 9:00 līdz 14:00 uz JIC "Ideja" ielu vingrotāju laukumu, kur atradīsies divi tiesneši, kuri atzīmēs iedzīvotāju pievilkšanās sacensību rezultātus. Šogad šādas vietas ir plānotas 95 visā Latvijā. Visi pasākuma dalībnieki saņems dalības balvas, un spēcīgākie Latvijā nokļūs superfinālā, kurš notiks š.g. 14. septembrī plkst. 18:00 kanāla LNT tiešraidē no Rīgas Centrālās stacijas. "Spēka dienu" rīko Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība ar A/S "Latvijas dzelzceļš" un telekompānijas "LNT" atbalstu. Pasākuma mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrības un - īpaši - jauniešu vidū. Sīkāk ar Latvijas ielu vingrošanas biedrības sociālo darbību ir iespējams iepazīties interneta mājas lapā www.ieluvingrosana.lv. Sīkāk par "Spēka dienu" - www.spekadiena.lv.
 • Drukāt

Baltijas ceļam 25

 • Piektdiena, 15 augusts 2014 09:33

Baltijas ceļš bija nozīmīgs tautas emocionālās vienotības un kolektīvās atmiņas veidotājs .1989. gada 23. augustā vairāk nekā miljons iedzīvotāju sadevās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur trim Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības.
Šī akcija bija kā kopīgs pieprasījums 1939. gada 23. augustā parakstīto Molotova-Ribentropa pakta slepeno papildprotokolu publiskai atzīšanai un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai. 2009. gadā Baltijas ceļš tika iekļauts UNESCO "Pasaules atmiņa" dokumentālā mantojuma sarakstā.
Aicinām atsaukt atmiņā laiku pirms 25 gadiem un kopīgi dalīties piedzīvotajā, uz mirkli sadodoties rokās
Tiekamies 23.augustā plkst. 15.00
Aizkraukles pilsētas centrālajā laukumā:
 • klausīsimies atmiņu stāstus un patriotisko dzeju;
 • Atmodas laika informāciju vērosim muzeja „Kalna ziedi” veidotajā izstādē;
 • kopīgi nodziedāsim Baltijas ceļa himnu „Atmostas Baltija”;
 • uz mirkli sadosimies rokās , lai stiprinātu mūsu vienotību un brīvības ideju. No rokas rokā padosim vēstījumu nākošajām paaudzēm;
 • dziedāsim atmodas laika dziesmas kopā ar folkloras kopu „Karikste”;
 • Daugavas krastā, Kalna ziedu svētozola vietā iestādīsim ozolu, pie kura saknēm ieraksim vēstījumu nākošajām paaudzēm;
 • pasākumā piedalīsies pārstāvji no Aizkraukles sadraudzības pilsētas Biržiem Lietuvā.
Aicinām visus apkārtējo novadu iedzīvotājus brīdi būt kopā 23. augustā Aizkraukles pilsētas centrālajā laukumā, apliecinot mūsu tautas vienotību brīvības idejai!
Pļaviņu novada iedzīvotājus, kuri vēlas piedalīties pasākumā, lūdzam pieteikties līdz 22.augustam Pļaviņu novada kultūras centrā pa tālruņiem: 65134307; 29251711
Transports pasākuma apmeklēšanai:
23. augustā, plkst.14.15 no Pļaviņu novada ģimnāzijas.
 • Drukāt

Ģimenes ar bērniem varēs saņemt humānās palīdzības apģērbu

 • Ceturtdiena, 14 augusts 2014 17:35
Pļaviņu novada Sociālais dienests informē, ka no 2014. gada 19. augusta otrdienās un ceturtdienās no pulksten 1000 līdz 1300 Pļaviņu dienas centrā, Rīgas ielā 19 ĢIMENES AR BĒRNIEM VARĒS SAŅEMT HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS APĢĒRBU un nodot apmaiņai lietošanai derīgu apģērbu, apavus, skolas piederumus. Pļaviņu novada sociālais dienesta tālruņi uzziņām: 65133864, 26132846.
 • Drukāt

Aicina piedalīties projektā “Baltijas ceļa stāsti”

 • Ceturtdiena, 14 augusts 2014 15:00
Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gadadienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties projektā “Baltijas ceļa stāsti”, kuru UNESCO Latvijas Nacionālā komisija īsteno sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Projekta mērķis ir līdz šā gada beigām aktīvi iesaistīt sabiedrību izpratnes veicināšanā par Baltijas ceļa notikumiem, apkopojot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie kļūtu pieejami arī nākamajām paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan muzeju kolekcijās.
Projekts aicina ikvienu laikabiedru fiksēt savu Baltijas ceļa pieredzi neatkarīgi no tā, kādā veidā viņš Baltijas ceļu pieredzējis: ir piedalījies, izlēmis nepiedalīties vai arī bijis dalībnieks kādā atbalsta akcijā citur pasaulē. Visi projekta laikā savāktie stāsti tiks apkopoti, nodoti atmiņas institūciju kolekcijās un atspoguļoti interneta vietnē
http://www.thebalticway.eu. 25 spilgtākie stāsti tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā izdevumā, kas ikvienam būs pieejams elektroniski.
Aicinām līdz šā gada 30. oktobrim aizpildīt Baltijas ceļa stāstu formu, kas pieejama
http://www.thebalticway.eu/stasti/, un atzīmēt sevi kartē, kur Baltijas ceļā esat stāvējis 1989. gadā vai stāvētu 2014. gadā. Lūdzam pēc iespējas izplatīt šo aicinājumu saviem radiem, draugiem, kolēģiem, institūcijas apmeklētājiem un citiem interesentiem, kā arī sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā!
 • Drukāt

Pļaviņu novada iedzīvotāji var piedalīties ideju konkursā par vides, kultūras vai mākslas aktivitāti novadā

 • Ceturtdiena, 14 augusts 2014 10:00
 • Drukāt

Biedrība „KOPSOLIS” piedalīsies projektu konkursā

 • Trešdiena, 13 augusts 2014 13:40

Biedrība "KOPSOLIS" nolēmusi piedalīties biedrības "Aizkraukles rajona partnerības" izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam LEADER pieejas īstenošanas pasākumam 413 "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" īstenošanas 8.kārtā, izstrādājot savu projektu "Gostiņu kultūrvēsturiskais parks"
Teritorijas labiekārtošanas projekts veikts saskaņā ar Biedrības „Kopsolis” pasūtījumu 2014. gadā. Apbūves gabali atrodas Pļaviņās, Stiklinieku ielā nr.1, Lielajā ielā Nr. 24, Mazajā ielā Nr.2. Uz apbūves gabala Mazajā ielā Nr.2 atrodas attīrīšanas iekārtas ēka. Biedrība nomā zemes gabalu bez ēkas.
Teritorijas kultūrvēsturiskā parka projekts izstrādāts pamatojoties uz Gostiņu vēstures izpēti sadarbībā ar Pļaviņu novadpētniecības muzeju un izmantojot muzeja rīcībā esošos materiālus.
Koncepcijas pamatā ir Gostiņu vēsturiskie nosaukumi dažādos laika periodos. Skatītāja ceļš sākas ar pilsētas plānu, kurš papildināts ar vēsturiskajām fotogrāfijām. Plāns novietots teritorijas mazākajā daļā tuvu autobusa pieturai un ieinteresēs skatītāju apskatīt visu parku.
Parka lielākās daļas apskate plānota ar sešām atceres vietām, kuras veltītas katra savam Gostiņu nosaukumam (Everestmunde, Glazmanka, Trentelberģis, Zarnu miests un Žīdu miests, Dankeri) un ar to saistītājam vēstures posmam.
Noskaņu radīs stādījumi, soliņi, dažādi celiņu segumi un tematiski izvietoti laukakmeņi, bet informāciju sniegs stendi.
Parka centrā projektēts slīpi pakalnā izvietots Gostiņu ģerbonis, kurš būs redzams no visām parka vietām.
Pēdējā apskates vietā plānota lielāka kompozīcija – veltīta ebreju izvešanai, šeit oļu segumu nomainīs laukakmeņu segums ar piemiņas akmeni un informācijas stendu.
Parks kalpos Gostiņu vēstures izzināšanai un visu sabiedrības daļu atpūtai, ieskaitot invalīdus, jo bruģētie ceļi ratiņiem būs piemēroti.
Skat.
projekta skici un plānojumu.
 • Drukāt

Tikšanās ar uzņēmējiem

 • Trešdiena, 13 augusts 2014 12:02


Vakar, 12. augustā „Bursh” alus ražotnē, Aiviekstes pagastā norisinājās Pļaviņu novada domes organizēta tikšanās ar uzņēmējiem. Šī notikuma ietvaros uzņēmēji kopā ar domes pārstāvjiem apsprieda turpmāko sadarbības veidošanu kā aktuālāko minot nepieciešamību izveidot Pļaviņu uzņēmēju biedrību. Šāda organizācija ļautu efektīvāk gan domei, gan uzņēmējiem rast savstarpēju komunikāciju, tādejādi nodrošinot uzņēmēju interešu pārstāvēšanu, kā arī uzņēmējiem rast iespēju piedalīties projektos, tikt informētiem par aktuālāko pašvaldībā un novada attīstībā. Pasākuma laikā uzņēmējiem tika prezentēta Pļaviņu mājas lapas uzņēmējdarbības sadaļas projekts, kurš sevī ietvers nozaru katalogus, tas ir, informāciju par novada uzņēmējiem. Pēc uzņēmēju pieprasījuma informācija tiks izsūtīta atsevišķi katram, lai katrs var pārliecināties par informācijas precizitāti.
Uz uzņēmēju jautājumiem par biedrību un tās darbību ar pieredzi dalījās Jēkabpils uzņēmēju biedrības pārstāve un LDDK sociālā dialoga koordinatore Zemgales reģionā Z. Lamba. Pasākuma nobeigumā „Bursh” alus ražotnes īpašnieks M. Daģis izrādīja ražotni, dalījās iespaidos par alus ražošanas specifiku un nozari, kā arī viesiem deva degustēt alu.
Pļaviņu novada dome izsaka pateicību uzņēmējiem par atsaucību. Pļaviņu uzņēmēji (lauksaimnieki, individuālie komersanti), kuri kontaktinformācijas trūkuma dēļ netika informēti par šādu tikšanos esiet aicināti rakstīt uz
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības attīstības speciālistam Kasparam Kokinam.
 • Drukāt

NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki aicināti pieteikties bezmaksas studijām 90 profesijās

 • Otrdiena, 12 augusts 2014 09:01
Jau šoruden profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt gandrīz 90 profesijas. Pašreiz notiek jauniešu uzņemšana un studijām aicināti pieteikties arī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki vai darba meklētāji, kuri gadu pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju kādā citā ESF projektā. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu un jauniešiem bezdarbniekiem atkarībā no sekmēm pieejama arī stipendija, turklāt atsevišķu programmu apguve paredz iespēju iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību. Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro (stipendijas lielums atkarīgs no sekmēm). Savukārt kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika. Jaunieši varēs apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas noformētāja, kuģa pavāra, multimediju dizaina speciālista, elektromontiera, meža mašīnu operatora, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja, interjera dizaina speciālista, bārmeņa, datorsistēmu tehniķa un citas profesijas.
Vairāk informācijas par projektu:
http://www.viaa.gov.lv/lat/ sadaļā ”VIAA īstenotie projekti”, http://www.niid.lv/.
 • Drukāt

12. Lavijas kausa posms Pļaviņās

 • Pirmdiena, 11 augusts 2014 19:32

Sestdien, 16. augustā, Pļaviņās norisināsies viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem spēka sportā – atklātais Pļaviņu novada čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Sacensību gaitā ne tikai tiks noskaidroti disciplīnas čempioni, bet arī būs iespēja uzstādīt jaunus rekordus un vietējiem iedzīvotājiem ir lieliska iespēja to redzēt Pļaviņās, Daugavas ielas 50, pagalmā pulcēsies spēka atlēti no visas Latvijas, lai cīnītos par valsts čempiona titulu jauniešu, junioru, Open, senioru un sieviešu konkurencē. Sportisti, kā jau ierasts, cīnīsies ne tikai par individuālās ieskaites punktiem, bet arī aizstāvēs savas pilsētas un pārstāvēto sporta klubu godu komandu konkurencē, sakarā ar to Pļaviņu novada sportistiem, kuri aizstāvēs Pļaviņu godu, dalības maksa tiek samazināta līdz 5 euro. Dalībniekus lūdzu pieteikties Latvijas Powerliftinga federācijas noteiktajā kārtībā. Līdz 15. augustam, vai pieteikt savu dalību pie administratores Pļaviņu novada trenažieru zālē Pļaviņās, Daugavas ielā 43. Aicinām ikvienu interesentu nākt un izbaudīt draudzīgi sportisku atmosfēru, vērojot aizraujošu cīņu starp valsts labākajiem atlētiem un atbalstīt savus favorītus. Čempionāta mērķis ir svaru stieņa spiešanas un veselīga dzīvesveida popularizēšana Pļaviņās un Latvijā, kā arī aizvien jaunu interesentu piesaisti sportam.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL