www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Koncerts, kas paliks atmiņā!

 • Svētdiena, 12 oktobris 2014 23:00
Ar patiesi romantisku, muzikāli krāsainu un izcilu muzikālu projektu - koncertprogrammu arfai un saksofonam „Rudens deja” 10. oktobrī atklātas nu jau otrās „Kamermūzikas dienas Pļaviņās”. Kultūras centra klausītāju piepildītā zāle un nerimstošie aplausi apliecināja, ka Pļaviņās tiek novērtēta akadēmiskā mūzika un „Kamermūzikas dienas Pļaviņās” ir atradušas savu stabilu vietu Pļaviņu novada kultūras dzīves norisēs.
Ievas un Ainara Šablovsku muzikālais duets uzrunāja dažādu paaudžu un ineteršu klausītājus. Šķiet, ka koncerta klausītāji zālē ar aizturētu elpu tvēra ikvienu muzikālu frāzi, apbrīnojot Ainara saksofona spēles virtuozitāti, duduka noslēpumainību un Ievas arfas spēles īpašo grāciju. Un prieks, ka koncerts Pļaviņās paliks atmiņā arī māksliniekiem, jo savā „Facebook” lapā viņi raksta: „Rudens deja izdevās lieliski! Paldies organizatoriem un palīgiem.”
Projekts „Kamermūzikas dienas Pļaviņās” turpinājās sestdien, 11. oktobrī Pļaviņu mūzikas skolā, kur mūzikas skolu pedagogiem bija iespēja pilnveidot savu profesionālo meistarību Ainara Šablovska meistarklasē saksofona spēlē. Bet jau nākamās nedēļas piektdienas vakarā Pļaviņu novada kultūras centrā aicinām ikvienu uz Kamermūzikas dienu noslēgumu, kur muzicēs nākamie profesionāļi – reģiona mūzikas skolu audzēkņi no Kokneses, Aizkraukles, Jēkabpils un Pļaviņām. Noslēguma koncertu vadīs operdziedātājs Nauris Indzeris. Projektu „Kamermūzikas dienas Pļaviņās” atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Pļaviņu novada dome.

Dita Ārgule, Pļaviņu mūzikas skolas direktore
 • Drukāt

Pļaviņu 510. Jaunsargu vienības vasara 2014

 • Piektdiena, 10 oktobris 2014 11:45
Skolēnu vasaras brīvdienas 510. Jaunsargu vienība uzsāka ar Pļaviņu novada domes finansēto dienas nometni, kuras laikā praktiski pilnveidoja mācību gada laikā teorētiski iegūtās zināšanas.
Jūlijā, 10 vienības jaunsargi līdz 16 gadu vecumam piedalījās 2. novada jaunsargu vienību nometnē „Liepsalās”. Nometnes laikā notika daudz dažādu sacensību tai skaitā šaušanā ar pneimatisko šauteni. Pļaviņu 510. vienības jaunsargi ieguva 1. vietu. Vecākās grupas jaunsargi 16- 20 gadi, piedalījās Aizkraukles ZS 55.KB veterānu nometnē, uzrādīja ļoti labus rezultātus granātas mešanā mērķī, kā arī šaušanā. Granātas mešanā 1. vietu izcīnīja Artūrs Kalvišs. Šobrīd Pļaviņu jaunsargiem ir dota iespēja gatavoties NBS parādei Rīgā, 18. novembrī. Desmit labākie piedalīsies sagatavošanās nometnē Rēzeknē, 28 labākie jaunsargi piedalīsies parādē Rīgā.
 • Drukāt

Piešķirts finansējums publisko interneta punktu pilnveidošanai un izveidei

 • Piektdiena, 10 oktobris 2014 08:35
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, izskatot Pļaviņu novada domes projekta iesniegumu aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā”, nolēma piešķirt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu EUR 27437,46, nosakot Valsts budžeta dotāciju projektam EUR 968,38 un Pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3873,52. Realizējot projektu, paredzēts izveidot vai pilnveidot novadā astoņus publiskus interneta pieejas punktus:
Daugavas iela 49, Lielā iela 61A un Lielā iela 19, „Pagastmāja” un .„Brūklenes 7” Vietalvas pagastā, „Virši” Rīteros, 1. Maija ielā 6, Aiviekstes pagastā un „Kūlīši”, Klintaines pagastā. Projekts tiks realizēts 6 mēnešu periodā, veicot iepirkuma procedūru.
 • Drukāt

Jaunieši aicināja uz vēlēšanām

 • Ceturtdiena, 09 oktobris 2014 08:10


NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS” jauniešu grupa projekta “Gāzi grīdā!” ietvaros pirms vēlēšanām rīkoja zibakciju, lai atgādinātu novada iedzīvotājiem par viņu pilsonisko pienākumu - doties uz 12. Saeimas vēlēšanām 4. oktobrī.
Jaunieši uzdeva iedzīvotājiem vienu jautājumu un piedāvāja trīs atbilžu variantus, viens no tie bija pareizais – SAEIMAS VĒLĒŠANAS. Atgādinājām arī par iecirkņu darba laiku un - kā pareizi jāveic ierakstus vēlēšanu zīmē, ka aploksnes obligāti aizlīmējamas. Ne par vienu partiju neaģitējām, bet piedalīties vēlēšanās aicinājām.
Izdalījām arī pašgatavotus bukletus, kuros apkopta informācija un foto par Pļaviņu novada nevalstiskajām organizācijām.
Līdz vēlēšanu dienai noskaidrojām, kuriem 18 gadīgajiem jauniešiem šīs vēlēšanas būtu pirmā iespēja nobalsot (gada sākumā dzimušajiem bija iespēja piedalīties Eiroparlamenta vēlēšanās 24. maijā). Sazinoties ar jauniešiem, izrādījās, ka daudzi nevēlēs Pļaviņu novadā vai kāds nebalsos vispār. Dažus jauniešus izdevās satikt un apsveikt ar pirmo reizi balsojot!
Nākamā projekta aktivitāte – 2014. gada 24. oktobrī seminārs skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem “Skolēnu pašpārvalde – ne reāli!” Aicinām Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņus un kolēģus no blakus novadiem (2 pārstāvjus no katras skolas).
Projekts “Gāzi grīdā!” tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu.
 • Drukāt

Ar koncertprogrammu "Rudens deja" sākas otrās "Kamermūzikas dienas Pļaviņās"

 • Ceturtdiena, 09 oktobris 2014 07:22
Jau otro gadu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Pļaviņu novada domes finansiālu atbalstu Pļaviņās norisināsies pasākumu cikls “Kamermūzikas dienas Pļaviņās”.
Kamermūzikas dienu atklāšanas koncerts notiks piektdien, 10. oktobrī plkst. 18.00 Pļaviņu novada kultūras centrā. Rudens krāšņo lapu virpulī caur tautasdziesmām, klasiskām pērlēm, atpazīstamām melodijām un mūsdienu skaņurindām ikvienam koncerta apmeklētājam kopā ar māksliniekiem saksofonistu Ainaru Šablovski un arfisti Ievu Šablovsku būs iespēja koncertprogrammas burvīgajās sajūtās un noskaņās izdejot RUDENS DEJU.
Par koncerta noskaņu parūpēsies galvenie tēli: saksofona spožums, duduka noslēpums un arfas grācija. Sākotnēji viņi izvairījās muzicēt kopā, jo darbu un personīgo dzīvi taču nedrīkst jaukt kopā! Bet Tas - Kāds domāja citādi un savirknēja zvaigznes tā, lai piepildītu kopdzīvi ar kopīgu muzicēšanu. Tā ir unikāla iespēja, profesionālu mākslinieku koncertu, nebraucot uz Rīgu, apmeklēt te pat Pļaviņās.
Kamermūzikas dienas turpināsies ar Ainara Šablovska saksofona spēles meistaklasi mūzikas skolu pedagogiem Pļaviņu mūzikas skolā 11. oktobrī. Dalību meistarklasēs pieteikuši pedagogi no Viļakas, Līvānu, Jēkabpils, Kokneses, Aizkraukles un Ikšļiles mūzikas skolām. Bet Kamermūzikas dienu noslēguma koncerts ar reģiona mūzikas skolu dalību Pļaviņu novada kultūras centrā notiks 24. oktobrī plkst. 18.00. Noslēguma koncerta vadītājs operdziedātājs Nauris Indzeris. Visas projekta aktivitātes ir bez maksas.

Dita Ārgule, Pļaviņu mūzikas skolas direktore
 • Drukāt

Par Zemgales Plānošanas Reģiona semināru Pļaviņās

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 23:00


 
8. oktobrī „Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam” Rīcības plāna izstrādes semināra ietvaros Pļaviņās KC mazajā zālē pulcējās pašvaldību speciālisti un nozaru eksperti no Jelgavas, Aizkraukles, Jēkabpils, Kokneses. Pļaviņu novadu pārstāvēja G. Žilde, A. Bagatska, L. Davidova, E. Kaņepēja un L. Lencberga.
Semināra laikā īsā un koncentrētā veidā klātesošie tika iepazīstināti ar Attīstības plāna 1. redakciju, kurā tiek izvirzītas 7 prioritātes.
1. Uzņēmējdarbības attīstībai pievilcīga vide ar konkurētspējīgiem uzņēmumiem reģiona īpašajās ekonomikas nozarēs.
2. Pieejama, kvalitatīva, radošumu un uzņēmējdarbību attīstoša, elastīga izglītība mūža garumā.
3. Kvalitatīva transporta infrastruktūra, pieejams, efektīvs un videi draudzīgs transports un loģistika reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai.
4. Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība.
5. Pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu sistēma.
6. Dzīves telpas attīstība un ilgtspēja laukos.
7. Inovatīva pārvaldība.
Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības nodaļas vadītāja Dace Vilmane uzsvēra, ka ir nepieciešams saglabāt apdzīvotību Zemgalē (arī lauku reģionos), jo šī brīža prognozes 2020., 2030. gadam liecina, ka iedzīvotāju blīvums koncentrēsies teritorijā ap Rīgu. Kā pozitīvi faktori tiek minēti novada ģeogrāfiskais novietojums, resp., attālums līdz galvaspilsētai, un darbspējīga vecuma cilvēku kvantitāte, kas ir lielāka nekā citur Latvijā. Zināms, 52 % Zemgales iedzīvotāju dzīvo lauku teritorijās, tādēļ nepieciešams nodrošināt to mobilitāti un dzīves kvalitāti, lai gan eksperti uzskata, ka ekonomiski izdevīgāk ir izvirzīt centrā Rīgu (ļautu ietaupīt līdzekļus, kas nepieciešami infrastruktūras uzturēšanai).
Darbs pie Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam uzsākts šī gada sākumā. Šobrīd, tiekoties ar Zemgales pašvaldību pārstāvjiem, tiek papildināta Rīcības plānā iekļautā informācija ar reģionu attīstībai svarīgiem projektiem un identificēti reģionu interešu projekti attiecībā uz valsts u.c. institūcijām. Plānots, ka to varēs nodot publiskai apspriešanai oktobra beigās vai novembra sākumā.
 • Drukāt

Pļaviņu novada jaunieši Dobelē

 • Trešdiena, 08 oktobris 2014 09:00


Pļaviņu novada jauniešu grupa projekta “Gāzi grīdā!“ ietvaros devās iepazīt Zemgales plānošanas reģiona jauniešu organizāciju pieredzi jautājumā par jauniešu domes darbību. Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu.
Kā jau projekta pieteikumā bija plānots, sestdienas rītā, labi izgulējušies, devāmies rietumu virzienā - uz Dobeli. Autobusā laiku pavadījām ne tikai jautri, bet arī lietderīgi. Atsvaidzinājām zināšanas ģeogrāfijā, izpētot un parādot konkrētas vietas kartē, pārrunājām, ar ko Zemgale atšķiras no citiem reģioniem un tad klātienē vērojām ainavas, kas apstiprināja mūsu priekšstatus vai zināšanas.
Dobeles jaunieši mūs sagaidīja Ābolu svētku centrālajā vietā – tirgū. Dobeles pilsdrupās izspēlējām iepazīšanās aktivitāti, lai vēlāk, uzdodot jautājumus, debatējot, būtu vieglāk saprasties.
Šīs dienas laikā tikāmies gan ar Dobeles jauniešu domes, gan Dobeles novada jauniešu padomes pārstāvjiem. Interesanti bija klausīties par jauniešu organizētajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem, par tām prasmēm un zināšanām, ko jaunieši saņem sadarbojoties, gatavojoties pasākumiem, tos vadot. Darbībā saskatījām ļoti daudz kopīga un šo to arī atšķirīgu.
Pļaviņu novadā jauniešu dome nav izveidota, kaut gan ir bijuši vairāki mēģinājumi to izdarīt. Taču šī tikšanās mūs vēlreiz pārliecināja par to, ko pirms vairākiem gadiem secinājām vienās no jauniešu apmācībām: jaunieši Pļaviņās - JIC “Ideja”, NVO “Sarkanais krusts”, NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS”, NVO “Vietalvas kodols”, NVO “Rihteri”, jauniešu deju kolektīvs “Daugaviņa”, Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde - veic tās pašas funkcijas, ko daudzviet Latvijā jauniešu domes. Mēs nenoliedzam šo domju darbību, bet, lai nedublētu funkcijas, jauniešu pasākumu un projektu realizāciju atstāsim NVO, jauniešu centra un iniciatīvas grupu ziņā.
Ceram, ka Pļaviņu novadā no jauniešiem, kas reāli apvienosies un iestāsies par jauniešu interesēm un tiksies ar deputātiem, lai risinātu aktuālus jautājumus, izaugs tāda institūcija, kā jauniešu dome.
 • Drukāt

Pļaviņu novada mednieku kolektīvi saņēmuši dāvinājumu

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 14:53
Ņemot vērā, ka Lauku atbalsta dienests izsludināja iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014. gada 1. augusta rīkojumu Nr. 129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, Pļaviņu novada dome pieteicās atbalsta saņemšanai dzesētavu iegādei Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai. SIA „Purnavu Muiža” ir piegādājusi trīs LANDIG profesionālās medījumu dzesēšanas kameras LU 9000 ar papildus aprīkojumu. Tās saņēma Pļaviņu novada mednieku kolektīvi: „Selga M”; „Vietalvas mednieks”; „Odzīte”. Vēl medniekiem piegādāti: dezinfekcijas līdzeklis VIRKONS, dezinfekcijas paklāji un individuālās aizsardzības līdzekļi (vienreizējie gumijas cimdi un halāti). Kopējā atbalsta summa Pļaviņu novada mednieku kolektīviem Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai ir 5688,98 EUR. Cerēsim, ka atbalsta pasākumi palīdzēs ierobežot cūku mēri!
 • Drukāt

Ievēlēta 12. Saeima

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 14:10
Beigušās 12. Saeimas vēlēšanas, vēlētāji savu izvēli ir izdarījuši, Centrālā vēlēšanu komisija apkopo vēlēšanu rezultātus. Vēlēšanās nobalsojuši 913211 vēlētāji, derīgas vēlēšanu zīmes – 905096. Par Saskaņu nodotas 209 762 jeb 23,13% balsu, kas dod 24 vietas Saeimā, par Vienotību - 199 044 balsis jeb 21,76% balsu, kas dod 23 vietas Saeimā, bet par ZZS - 178 052 jeb 19,62% balsu, kas dod 21 vietu Saeimā. Nedaudz atpaliekot, ceturtajā vietā ir Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-TB/LNNK (NA) ar 151 262 jeb 16,57% balsu, kas dod 17 vietas Saeimā. Vēl piecu procentu barjeru pārvarējusi No sirds Latvijai ar 62 475 jeb 6,88%, kas dod septiņas vietas Saeimā, un Latvijas Reģionu apvienība (LRA) ar 60 553 jeb 6,55% balsu, kas dod astoņas vietas Saeimā.
Pļaviņu novada 3 vēlēšanu iecirkņos balsoja 2354 vēlētāji no 4392 balsstiesīgajiem. Saskaitot derīgās vēlēšanu zīmes visos iecirkņos (par tādām atzītas 2334 zīmes), lielāko balsu skaitu Pļaviņu novadā ieguvis partijas „Vienotība” deputātu kandidātu saraksts – 620 balsis. Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātu sarakstam 591 balss, tad seko Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksts ar 355 balsīm. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija ieguvusi 277 balsis, Latvijas Reģionu Apvienība – 187 balsis, No sirds Latvijai – 186 balsis. Pārējie saraksti ieguvuši mazāku balsu skaitu: partija "Vienoti Latvijai" – 39, "Latvijas Krievu savienība" – 29, "Latvijas attīstībai" – 21, Jaunā konservatīvā partija – 12, "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" – 8, partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" – 5, "SUVERENITĀTE" – 4.
272. vēlēšanu iecirknī „Pļaviņu novada kultūras centrs” visvairāk balsu ieguvis partijas „Vienotība” saraksts – 429 balsis, Zaļo un Zemnieku savienības saraksts – 423, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" – 273 balsis.
277. vēlēšanu iecirknī „Klintaines pagasta pārvalde” lielāko balsu skaitu saņēmis Zaļo un Zemnieku savienības saraksts – 80 balsis, partija "VIENOTĪBA" – 49, Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" saraksts – 48 balsis.
290. vēlēšanu iecirknī „Vietalvas pagasta pārvalde” visvairāk balsu partijas „Vienotība” sarakstam – 142, Zaļo un Zemnieku savienības sarakstam – 88 balsis, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" – 34 balsis.
12.Saeimas vēlēšanās balotējās četri Pļaviņu novada domes deputāti. Partijas “VIENOTĪBA” saraksta vēlēšanu zīmēs Ansim Saliņam ir 145 atzīmes „+” un 138 svītrojumi, partijas „Vienoti Latvijai” deputātu kandidātu sarakstā balotējās Ainārs Arnītis, viņam 19 plusi un 2 svītrojumi. Latvijas Reģionu Apvienības sarakstā balotējās Vladimirs Samohins, kas ieguvis 111 atzīmes „+” un 26 svītrojumus, un Aldis Lazda, kuru ar atzīmi "+" atbalstījuši 77 vēlētāji un svītrojuši 15 vēlētāji.
Viss par 12. Saeimas vēlēšanām, arī par balsu skaitīšanas rezultātiem – Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

K. Ginaite, Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
 • Drukāt

Par Daugavas ekspedīcijas realizāciju

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 10:15

2014. gada 30. aprīļa vakarā uzsākam ceļu uz Krieviju, kur Valdaja augstienē iztek manai mājai garām tekošā upe Daugava. Pateicoties Latvijas konsules Vitebskā Dagnijas Lāces - Ates atbalstam, nav īpašu problēmu ne šķērsot robežu ceļojumu uzsākot, ne pa upi šķērsojot divas robežas, mājās braucot.

Lasīt vairāk: Par Daugavas ekspedīcijas realizāciju

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL