www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Pašpārvaldes diena "Pepijā"

 • Pirmdiena, 06 oktobris 2014 08:10
Piektdien, 3. oktobrī rudens krāšņajā dienā bērnu centrā „Pepija” notika pašpārvaldes diena. Šajā dienā bērnu centra vadītāja ar savu palīgu iejutās skolnieču vietā, kuras pirmo reizi apmeklēja „Pepiju”. Apmeklētājiem, kuri aizvietoja, vajadzēja viņas iepazīstināt ar bērnu centru, ar tā noteikumiem, ko piedāvā brīvā laika pavadīšanai. Bērni lika krāsot, zīmēt, griezt, izspēlēt dažādas spēles un jautri pavadīt laiku. Paldies apmeklētājiem par interesanto dienu! Liels paldies Zitai- Margaritai Jansonei, Mārtiņam Zepam, Ievai Vuškarnei, Santai Turincevai, Keitai Aizporietei, Nastjai Oborotovai, Laurai Sevko, Santai Rudzišai, Rendijai Dutkevičai, Mairai Salietei un Diānai Losevai. Mācīt – var jebkurš. Iemācīt – tikai patiess skolotājs. Kas to zina varbūt no tiem bērniem, kuri mācās pie mums - viņi paši kļūs par skolotājiem! Sveicam visus pedagogus Skolotāju dienā! Vēlam ar neizsīkstošu degsmi turpināt izglītot skolēnus, saglabāt dzīvesprieku un gūt gandarījumu no paveiktā! Fotogrāfijas apskatāmas: http://www.pepijapn.lv/
 • Drukāt

Par apkures sezonas sākumu Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā

 • Piektdiena, 03 oktobris 2014 15:41
Sakarā ar laika prognozi un vidējo āra temperatūras pazemināšanos laika posmā no 2014. gada 4. oktobra līdz 6. oktobrim līdz +8ºC un zemāk, 2014./2015.gada apkures sezona Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā tiks uzsākta ar 2014. gada 7. oktobri.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
 • Drukāt

Uzsākta Pļaviņu dzelzceļa stacijas tualetes renovācija

 • Piektdiena, 03 oktobris 2014 10:35


Pļaviņu novada dome jau divu gadu garumā ar A/S „Latvijas dzelzceļš” veikusi saraksti par Pļaviņu dzelzceļa stacijas tualetes renovāciju un tās sakārtošanu atbilstoši sanitāri higiēniskām normām. 2013. gada septembrī Pļaviņu novada dome saņēma vēstuli no A/S “Latvijas dzelzceļš” ar solījumu, ka tualetes remonts plānots 2014. gadā ar tās pieslēgšanu pie pilsētas centralizētās kanalizācijas sistēmas. 2014. gada 10. martā Pļaviņu novada domes vadība tikās ar A/S „Latvijas dzelzceļš” nekustamā īpašuma direkcijas tehniskās ekspluatācijas daļas vadītāju Ivaru Vīnavu un vienojās, ka tiks veikti remontdarbi, bet par tualetes tālāko apsaimniekošanu sarunas turpināsies. Mēs priecājamies, ka septembra beigās remontdarbi ir uzsākti un tuvākajā laikā tualete tiks nodota ekspluatācijā, pagaidām lūdzam iedzīvotājus un stacijas pasažierus izmantot A/S „Latvijas dzelzceļš” nodrošinātās pārvietojamās tualetes.
 • Drukāt

Izglītības speciālistes apsveikums Skolotāju dienā

 • Piektdiena, 03 oktobris 2014 07:56
 • Drukāt

Pļaviņu novada domes apsveikums novada izglītības darbiniekiem Skolotāju dienā

 • Ceturtdiena, 02 oktobris 2014 19:09
 • Drukāt

Ir sācies PII „Jumīša” 25-tais darba gads

 • Ceturtdiena, 02 oktobris 2014 18:18


Zinību diena, kopā ar izklaidīgo skolniecīti un inspektoru Reksi, kurš atrada visus nozaudētos zīmuļus, nosvinēta.
Nosvinēta arī Miķeļdiena, kopīgi minot mīklas, dziedot un ejot rotaļās. Neiztika arī bez Jumja skrējiena un kas var būt labāks par Miķeļdienas putru svaigā gaisā!
Sveicam visus izglītības darbiniekus Skolotāju dienā!
 • Drukāt

Olimpiskā diena 2014

 • Ceturtdiena, 02 oktobris 2014 16:31
Pļaviņu novada ģimnāzijā par tradīciju kļuvusi piedalīšanās Olimpiskajā dienā, kuru kopš 2008. gada Latvijā organizē Latvijas Olimpiskā komiteja. Olimpiskā diena 2014 šogad bija īpaša ar to, ka tā tika veltīta vienam sporta veidam- šoreiz handbolam jeb rokasbumbai. Arī turpmāk Olimpisko dienu ietvaros tiks iepazīti konkrēti sporta veidi. Olimpiskās dienas norise vienmēr sākas ar dalībnieku atklāšanas parādi un Olimpiskā karoga pacelšanu un himnas atskaņošanu. Karoga pacelšana tika uzticēta aktīviem sportistiem un sporta dzīves organizatoriem skolā – Marijai Mičulei un Arnoldam Arnītim no 11. klases. Tā kā Olimpiskās dienas 2014 moto bija „Iepazīstieties- mini handbols!”, tad par šīs spēles tradīcijām un tās aktualitāti mūsdienu sporta dzīvē, kā arī olimpisko vērtību – izcilības, draudzības, cieņas popularizēšanai bija ieradušās Jēkabpils Sporta skolas handbola nodaļas audzēknes, Latvijas 98 gadā dzimušo meiteņu jaunatnes izlases dalībnieces, vairākkārtējas Latvijas Jaunatnes čempionāta handbolā uzvarētājas Ieva Lapsa, Gita Kaulakane un Kristiāna Skudra. Spraigās sacensībās tika noskaidroti Olimpiskās dienas 2014 uzvarētāji:
I vieta – 7.b klase – audzinātāja Vija Miķelsone
II vieta – 2.a klase – audzinātāja Vineta Platgalve
III vieta – 3.b klase – audzinātāja Kristiāna Balode

Veiksmi visiem turpmākajās sacensībās un noteikti tiksimies Olimpiskajā dienā 2015!
Foto galerija.

I.Krastiņa, Direktores vietniece audzināšanas jomā
 • Drukāt

Projekta rezultātā – jauni mācību un metodiskie materiāli

 • Trešdiena, 01 oktobris 2014 15:10


Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu saknes” īstenošanas rezultātā tika veicināta reģionāla sadarbība izglītības jautājumos un sekmēta pedagogu profesionālā mūžizglītība, kā arī sasniegts viens no izvirzītajiem mērķiem – jaunu mācību un metodisko materiālu izstrādāšana baltu kultūras mantojuma radošai apguvei. Veiksmīgai mērķa sasniegšanai, projekta dalībnieki piedalījās mūžizglītības un pieredzes apmaiņas programmās Latvijā un Lietuvā, iepazīstoties ar labas prakses piemēriem, papildinot savas zināšanas teorētiskās lekcijās, iegūstot jaunas iemaņas un prasmes praktiskās nodarbībās un meistarklasēs. Dalība projektā veicināja pedagogu profesionālo pilnveidi, kas atspoguļojas izstrādātos materiālos. Projekta dalībnieki, individuāli vai sadarbojoties ar kolēģiem, kopumā ir izstrādājuši septiņus mācību un metodiskos materiālus, kas digitālā veidā ir apkopoti vienā krājumā kompaktdiska formātā. Baiba Dundure, Velda Miziša un Vija Ārnese izstrādāja uzdevumu krājumu latviskā ornamenta veidošanas pamatprincipu apguvei integrētā veidā kompozīcijā un keramikā, bet Biruta Lāčkāja – uzdevumus latviešu etnogrāfisko zīmju radošai izmantošanai telpisku objektu veidošanā un mākslas darbu interpretācijās. Sandras Fišmeistares un Sarmītes Melderes izstrādātos uzdevumos uzmanība ir pievērsta latvju zīmju interaktīvai apguvei sākumskolas mācību priekšmetos. Reģionālās vēstures un Pļaviņu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanai ir veltīti divi materiāli – Ivetas Krastiņas nodarbības rezultātā tiks rosināta interese par sava novada vēsturi, nostiprināta izpratne par politiski ekonomiskām norisēm Latvijas senvēstures posmā, bet Birutas Irēnas Osītes materiāls pilnveidos zināšanas par Aiviekstes pagastu. Baltu un latviešu folkloras mantojuma apgūšanai Inga Baginska ir apkopojusi plaši izmantojamas Pļaviņu un Sēlijas novadu tautasdziesmas, bet Laura Avotiņa sagatavoja mācību stundas par tematu „Latviešu mitoloģija”. Visi izstrādātie mācību un metodiskie materiāli veicina starppriekšmetu saikni un nodrošina jaunu zināšanu un iemaņu radošu apguvi. Projekta dalībnieku izstrādātie mācību un metodiskie materiāli ir pieejami interneta vietnē
http://est.viaa.gov.lv, kā arī ar tiem var iepazīties Pļaviņu novada bibliotēkā.

Guna Ševkina, projekta vadītāja
 • Drukāt

Noslēgusies motokrosa sacensību sezona Pļaviņās

 • Otrdiena, 30 septembris 2014 15:37
28. septembrī ar apvidus motokrosu, kuru organizēja moto klubs „JŪRMALAS DELVERI” un sporta klubs „JUKO„ noslēgusies motokrosā sezona Pļaviņās. Trase bija izveidota apvidū ar startu un finišu pie DUS „Lukoil” 11 km garumā, kur sporta klases sportisti noteiktā kontrollaikā veica vairākas reizes atzīmējoties noteiktajā kontrolpunktā.
Motokrosā galvenais nebija ātrums, bet prasme sadalīt spēkus, apbraukt staignos trases posmus un neiestigt, visu izšķīra sportista pieredze enduro krosos, veiklība un trases izpratne apvidū. Sporta klasē vienādu punktu summu - 47 divos braucienos ieguva Edgars Apsītis un Ainārs Kukārs, kurš ieguva 1. vietu, jo uzvarēja pēdējā braucienā. Kopumā 6 motociklu klasēs un vecuma grupās cīnījās 20 motosportisti, skat. sacensību rezultātus.
Sacensības bija labi apmeklētas, skatītāji bija pie starta un finiša un interesantākajās trases vietās. Sacensību organizators Normunds Jukša bija nodrošinājis iespēju klātesošiem skatīties Nāciju kausa izcīņas motokrosa norisi no Ķeguma trases ar „motoru dūmu aromātu”. Pļaviņu motosportistu turpmākie plāni ir organizēt sezonas noslēguma koptreniņu un ziemas periodā pievērsties auto sprintam iezīmētā, slēgtā trasē ar atbilstoši aprīkotām standarta automašīnām.
 • Drukāt

Rudens aktivitātes septembra mēnesī PII "Bērziņš"

 • Otrdiena, 30 septembris 2014 10:20
Ar jauku laiku un siltu sauli uzausa pirmā septembra rīts. Bērni ar rudens ziediem rokās steidzās uz bērnudārzu, lai sveiktu savas skolotājas. Visu grupu bērni satikās svētku pasākumā, kur viņus gaidīja Burtu meitene, Rudens rūķis un Lācis Toms, kuri bija ieradušies sveikt bērnus un pedagogus, uzsākot jauno mācību gadu. Ziedus no vadītājas saņēma darbinieki, bet bērniem tika saldumi un jaunas galda spēles.
Piektdien, 12. septembrī, Dzejas dienu ietvaros PII "Bērziņs" bērni iepazinās ar J. Osmaņa dzejoļiem. Ciemos bijām uzaicinājuši bērnu bibliotēkas bibliotekāres, kuras bērniem pastāstīja par J. Osmaņa bērnību un radošās dzīves gaitām. Bērni varēja arī aplūkot jaunākās grāmatas, kurās dzīvo jaukie un interesantie dzejolīši. Dažus no šiem dzejoļiem viņi noklausījās Antras un Guntas sniegumā. Arī skolotājas, pārtopot par dažādiem tēliem, lasīja bērniem jautros dzejoļus. Sagatavošanas grupas bērni bija iemācījušies divus garus dzejoļus un dziesmu ar J. Osmaņa vārdiem, kurus visi pārējie bērni ar interesi noklausījās. Ar prieku visu grupu bērni dziedāja dziesmu "Kā kurš saka" un gāja kopīgā rotaļā.
19. septembrī, atzīmējot Olimpisko dienu, visu grupiņu bērni satikās rīta vingrošanā, kuru vadīja Burtu meitene, bet visas dienas garumā viņi piedalījās sporta spēlēs un rotaļās bērnudārza sporta laukumā, kopā ar sporta skolotājām.
29. septembrī pie bērniem ciemojās Miķelītis, kas latvju dainās tiek saukts par bagātu vīru un saistās ar ražas ienākšanos. Bērni izspēlēja rotaļas, kurās attēloja ražas novākšanas darbus, dziedāja dziesmas par rudeni kā bagātu vīru, apskatīja skaisto rudens dārzeņu izstādi un mielojās ar sulīgajiem āboliem, kurus bija atnesis Miķelītis.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL