www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Maša un Lācis tiekas ar Pļaviņu DM darbinieku bērniem

 • Otrdiena, 06 janvāris 2015 15:31


Visiem tik iemīļotais gan bērniem, gan vecākiem laiks - Jaunais gads. Bērniem šis laiks asociējas ar salaveci, dāvanām, rotaļlietām un, protams, svētku uzvedumiem. Lai arī šogad Pļaviņu DM darbinieku bērniem brīvdienās nebūtu garlaicīgi un lai tās paliktu atmiņās uz ilgu laiku, Pļaviņu DM valdes priekšsēdētājs Viktors Morevs uzņēmuma darbinieku bērniem 29. decembrī rīkoja pasākumu, kurā bērnus sagaidīja varoņi no multfilmas „Maša un Lācis” un arī pats salavecis.
Lai bērni tiktu pie dāvanām, kuras salavecis bija nozaudējis mežā, viņiem vajadzēja izpildīt uzdevumus, kuri bija attēloti multfilmā. Bērni ar lielu prieku, ar savu vecāku un vecvecāku palīdzību izspēlēja dažādas spēles un rotaļas, jautras stafetes, dejoja un atbildēja uz salaveča jautājumiem saistībā ar multfilmu. Liels paldies mūsdienu deju grupas „CRISTAL” dalībniekiem par savu pirmo nodemonstrēto deju! Lai Jaunajā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un neatrasts! Daudz gaišu notikumu Jaunajā 2015. gadā!
 • Drukāt

Dzimtsarakstu nodaļas gada noslēgums

 • Otrdiena, 06 janvāris 2015 15:25


2014. gads Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā noslēdzās ar skaistu notikumu - kāzām Vecgada vakarā.
31. decembrī laulību reģistrēja pļaviņieši Daina Ozoliņa un Dmitrijs Jakimovičs.
Jakimoviču ģimenē jau aug un par vecāku laulībām priecājas dēliņš Rainers.
 • Drukāt

Ziemassvētku taka bērnu centrā „Pepija”

 • Otrdiena, 06 janvāris 2015 09:07
Jūs, bērniņi nāciet ar priecīgu prāt';
Pie silītes Betlēmē visi nu klāt:
To prieku, lai katrs nu sirsniņā jūt,
Ka Debesu Tēvs savu Dēlu mums sūt’.

Ziemassvētki ir svētki, kuros atzīmē ziemas saulgriežus un Jēzus Kristus dzimšanu. Ziemassvētki ir laiks, kad Betlēmē ir lieli prieki – dzimis bērniņš, kurš guļ kūtī, silītē, autiņos tīts. Eņģeļi dzied un ļaudis priecājas, jo dzimis ir Glābējs.
Prieks, smiekli, līksmība un draudzība valda arī bērnu centrā „Pepija”. Princešu fejas 23. decembrī uzbūra Ziemassvētku taku, kurā ar jautrību, prāta asināšanu, veiklību, dziesmu dziedāšanu un azartu bērniem bija iespēja sagaidīt pasākuma lielo pārsteigumu.Lielo pārsteigumu bērniem sarūpēja Pļaviņu „PICOTAVA” vadītāja Viktorija Fjodorova, kurai sakām lielu, lielu paldies! Ziemassvētki – brīnuma gaidīšanas laiks, kad krītoša sniegpārsla ienes mieru dvēselē un daba izdzīvo vistumšāko nakti, lai atkal dotu ceļu gaismai. Gaidīsim Jauno gadu un ielaidīsim savās sirdīs gaismu, lai nākamajā gadā arī mūsu ceļi būtu izgaismoti!
 • Drukāt

Biedrība "Pļaviņu pļāvēji" organizēja ikgadējo Ziemassvētku pasākumu

 • Otrdiena, 06 janvāris 2015 09:01
25. decembrī sporta biedrība "Pļaviņu pļāvēji" organizēja ikgadējo Ziemassvētku pasākumu. Šogad tas notika Aiviekstes pagasta atjaunotajā Tradīciju zālē. Pirmajā daļā - biedrības gada atskaites sapulce, kurā tika izvērtēti 2014. gada sasniegumi un naudas līdzekļu izlietojums, par ko atskaitījās biedrības revidents - Pēteris Kalniņš, kurš par revidentu tika ievēlēts arī uz nākamo gadu. Biedrības valdes brīvajā vietā pļāvēji ievēlēja Ainu Larionovu. Valdes priekšsēdētājs - Vilnis Mironovs atkāpās no sava amata un viņa vietā tika ievēlēta Sarmīte Norvaiša. Turpinājumā sekoja senioru biedrības "Ābeļziedi" vokālā ansambļa koncerts, nākotnes zīlēšana visiem klātesošajiem, dejas un atrakcijas.
Biedrības "Pļaviņu pļāvēji" valde saka lielu paldies visiem pļāvējiem un atbalstītājiem par aktīvu piedalīšanos 2014. gada organizētajos pasākumos, kā arī ceram uz turpmāku sadarbību. Pļausim, sēņosim un piedalīsimies citos novada pasākumos.

S. Norvaiša, biedrības „Pļaviņu pļāvēji” valdes priekšsēdētāja
 • Drukāt

Paaugstināts ūdens līmenis Pļaviņās, Rīgas ielā

 • Pirmdiena, 05 janvāris 2015 11:11
05.01.2015. Pļaviņu novada domē tika sasaukta ārkārtas sanāksme par paaugstināto ūdens līmeni Rīgas ielā 25a, 27a, 29a. Tika uzdots Pļaviņu komunālajiem pakalpojumiem kā dzīvojamo māju apsaimniekotājiem nekavējoties novērst radušos situāciju. Sarežģījumi šajā rajonā radušies vairāku iemeslu dēļ: lietus ūdeņu grāvji un kolektori atrodas vairāku privāto īpašnieku zemē, kā arī nav pieejama pagājušā gadsimta 60.-70. gados izbūvētās lietus kanalizācijas kolektora shēmas. Dome pievērsīs pastiprinātu uzmanību situācijas uzlabošanai.
 • Drukāt

Gada video apskats

 • Pirmdiena, 05 janvāris 2015 11:03
Pēc ķīniešu horoskopa 2015. gads būs Zilās koka kazas gads.
Lai kaza ar ragiem aizbaida raizes, ar nadziņiem palīdz noturēties uz stavākajām klinšu smailēm un visas problēmas apsedz ar silto kažociņu!


 • Drukāt

Nākotnē raugoties

 • Otrdiena, 30 decembris 2014 14:20
Sagaidot Jauno gadu, mēdzam zīlēt kafijas biezumos, liet laimi no alvas, ieklausīties tautas ticējumos, kāds tad būs nākamais gads. Tomēr lielākoties tas būs tāds, kādu to būsim sākuši veidot iepriekšējā periodā.
Lielākais Pļaviņu novada domes 2014. gada veikums ir Aiviekstes pagasta pārvaldes un bibliotēkas renovācija. Pēc ēkas iegādāšanās domes īpašumā deputāti lēma par visu telpu funkcionālu izmantošanu, un jau 2014. gada nogalē iedzīvotāji varēja iznomāt zāli dažādiem pasākumiem, bet bibliotēku akreditācijas komisija jauno Aiviekstes bibliotēku atzīmēja kā atbilstošāko lasītāju vajadzībām.
Ar Aiviekstes pagasta pārvaldes vadītāju G. Zvirgzdiņu aktīvo rosību ir uzsākta apkārtnes sakārtošana, tiks novākts vecais pagrabs, pārcelts šķūnis un izveidots skaists pagalms.
Aiviekstes pagastā domes īpašumā ir pārņemta Jauju sporta bāze, pie kuras attīstības tiek intensīvi strādāts. Biatlona – slēpošanas centrs „Jankas” ir pašvaldības īpašums, kurā bez maksas Pļaviņu novada iedzīvotāji var nodarboties ar slēpošanu gan klasiskajā solī, gan slidsolī. Lai nodrošinātu trašu izveidi, ir nepieciešama atbilstoša tehnika, tāpēc tika pieņemts lēmums vecā nolietotā sniega motocikla vietā, kurš kalpojis vairāk kā 20 gadus, iegādāties jaunu. Tagad „Janku” un „Jauju” pārvaldnieks Jānis Eiduks varēs daudz vienkāršāk un efektīvāk sagatavot trases gan ikdienas slēpošanai, gan sacensībām.
2014. gada pirmā puse un vasaras periods bija diezgan sarežģīts pašdarbniekiem, kuru mēģinājumi notiek Pļaviņu kultūras centrā. Tā kā notika kultūras centra siltināšanas darbi, zāles un skatuves remontdarbi, gan mēģinājumi, gan pasākumi bija jāpārceļ. Tagad jaunā skatuve un zāles grīda ir iedejota un priecē apmeklētājus.
Pļaviņu dambis ir novada iedzīvotāju iecienīta atpūtas un sportošanas vieta. 2014. gadā tika atvēlēti līdzekļi, lai tas tiktu apgaismots visā garumā, kā arī ziemas periodā tam pieslēgti apgaismojuma rotājumu elementi.
Sakarā ar to, ka AS „Sadales tīkls” pakāpeniski nomaina gaisa vadu elektrolīnijas uz kabeļiem, demontējot tiem piederošos koka balstus, kuros atrodas pašvaldības ielu apgaismojuma laternas, ieguldījām lielus līdzekļus jaunu balstu un ielu apgaismojuma kabeļu izbūvē Rīgas ielas posmā no PII „Bērziņš” līdz Kalnuļu ielai un Daugavas ielā no kultūras centra līdz Upes ielai.
Vietalvieši priecājas par izbūvēto un apgaismoto gājēju celiņu līdz pārvaldes ēkai, pa kuru droši pārvietojas gan pieaugušie, gan bērni.
Rīteros galvenais darbs bija Rīteru ciema kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, kuras rezultātā tika izbūvētas jaunas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un izbūvēti kanalizācijas tīkli, dodot iespēju pieslēgties pilnīgi visiem Rīteru iedzīvotājiem pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Šobrīd Rīteru ciemā ir izbūvēta gan dzeramā ūdens saimniecība, gan centralizēta kanalizācijas sistēma.
Ilgu laiku tika runāts par kapličas nepieciešamību Bāru kalna kapos. Nu tā ir uzcelta, 2015. gadā tiks veikti iekštelpu iekārtošanas darbi, apkārtnes labiekārtošana un uzstādītas saldējamās iekārtas, lai to varētu izmantot.
Esam to pašvaldību skaitā, kas iet laikam līdzi un iegādājas elektromobiļus, kas ir ekoloģiski un finansiāli izdevīgāks transporta līdzeklis. Latvijā vēl jāattīsta uzpildes staciju tīkls, un tad elektromobili būs pieejamāki lielam lietotāju skaitam.
2014. gadā esam noslēguši sadarbības līgumu ar Krievijas federācijas Pļusas rajonu. Uzņēmuši savus sadarbības partnerus no Horvātijas Podraskes Sesvetes pašvaldības. Paldies visiem pašdarbniekiem, kas, neprasot samaksu, priecē skatītājus ar saviem priekšnesumiem. Paldies sportistiem, kas, nesot Pļaviņu novada vārdu, spodrina mūsu slavu. Paldies biedrībām par izrādīto aktivitāti, iesaistoties novada kultūras un sporta dzīvē. Paldies uzņēmējiem, ka joprojām Jūsu bizness turpinās mūsu novadā, dodot iedzīvotājiem darbu. Paldies pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām par paveikto 2014. gadā, Jūs ieguldāt daudz darba, lai mūsu iedzīvotājiem būtu pieejami visi LR likumdošanā noteiktie pakalpojumi.
2015. gads ir Kazas gads. Nu ko, pret saviem nelabvēļiem vērsīsim asus radziņus, kāpjot kalnā un staigājot pa smailēm, izmantosim asos radziņus, bet atpūtas brīžos apsegsim silto kažociņu. Lai visiem novada iedzīvotājiem veiksmīgs Jaunais 2015. gads! Lai tas mums visiem ir miera gads!

Gunta Žilde, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja
 • Drukāt

Apgūstam strukturēto dialogu

 • Pirmdiena, 29 decembris 2014 09:00Decembra nogalē Pļaviņu novada jaunieši - Viktorija Minajeva, Maksims Magičs un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece piedalījās INFO dienā Jēkabpilī, lai izprastu strukturētā dialoga būtību un jau 2015.gadā šo procesu realizētu Pļaviņu novadā. Strukturētā dialoga pasākums “Kafija ar politiķiem” notiks 2015. gada 15. janvārī plkst. 16.00 JIC “Ideja” semināru telpā. Aicināti jaunieši un lēmējvaras pārstāvji.
 • Drukāt

Piparkūku cepšanā „Pepijā”

 • Pirmdiena, 29 decembris 2014 08:50
Jā, patiešām, piparkūku smarža gaisā! Šī smarža noteikti ir piepildījusi jau daudzu cilvēku mājas un pagalmus. Arī bērnu centru „Pepija” šī burvīgā un neaprakstāmā smarža ir sasniegusi, jo 22. decembrī bērnu centra „Pepija” apmeklētāji varēja radoši izpausties piparkūku cepšanā. Lielu paldies jāsaka konditorei Sandai Vīksnai, kura kopā ar bērniem ne tikai cepa piparkūkas, bet arī veica apmācību bērniem. Bērni uzzināja kā pagatavot piparkūku dekorēšanas glazūru un kā ar to darboties. Tāpat uzzināja arī citus piparkūku dekorēšanas veidus. Bērni paši varēja izrullēt mīklu, izveidot savu piparkūkas formu un, protams, dekorēt. Piparkūku dekorēšana bērnus aizrāva visvairāk. Tas bija jautri! Ēdot piparkūkas vajadzēja ievēlēties vēlēšanos – kas zina, varbūt piepildās! Katrs bērns savas pagatavotās piparkūkas varēja aiznest arī mājās, lai iepriecinātu savu ģimeni, pataupītu to kā Ziemassvētku dāvanu, kādam sev mīļam un tuvam cilvēkam vai ar gardu muti apēstu, skatoties savu mīļāko filmu. Paldies jāsaka arī jauniešu iniciatīvu centram „Ideja”, kuri ļāva mazajiem piparkūku cepējiem darboties savā virtuvē.
 • Drukāt

Pļaviņu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu koncerts

 • Sestdiena, 27 decembris 2014 00:00
Izzskaņai tuvojas 2014. gads – Pļaviņu novada 5 gadu jubilejas gads. Šinī gadā notikuši vairāki kultūras un sporta pasākumi, konkursi, akcijas, izstādes. Esam uzņēmuši viesus un godinājuši savus čaklākos novada iedzīvotājus. Kā katru gadu, arī šogad, gada nogale izskanēja ar tradicionālo Pļaviņu novada kultūras centra amatiermākslas kolektīvu koncertu. Koncertā piedalījās: bērnu tautisko deju kolektīvs (vadītāja Guna Jasinaite); sieviešu koris „Loreleja” (kormeistare Sigita Vilkaplātere); Klintaines pagasta vokālais ansamblim „Dzirnas” (vadītāja Sigita Vilkaplātere); Vietalvas pagasta vokālais ansamblis „Zīle” (vadītājs Gints Tomsons); Aiviekstes pagasta senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi” (vadītāja Olga Krasutina), jauniešu deju kolektīvs „Daugaviņa” (vadītāja Ineta Reitere), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vidupe” (vadītājs Jānis Reiters), pasākumu kuplināja Raivo Kaņepējs un Aivars Bardovskis. Lai arī nākamajā gadā mums prieks dzīvot un aktīvi darboties Pļaviņu novadā!
Latgales reģionālās televīzijas sižets (pievienots 31.12.2014.):

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china