www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Norisinājies pirmais volejbola turnīrs “Rīteru tīkls”

 • Otrdiena, 11 augusts 2015 07:00
Ar 320 (aptuveni) karsto svelmi 8. augustā savu pirmo ciema lauka volejbola turnīru “Rīteru tīkls” uzsāka četras komandas. Komandu sastāvs:
Mēs trīs un viņa
Agita Arbeitere, Mareks Viļums, Nauris Seļiverstovs, Jevgēnijs Lukjanskis;
Rīteri
Karīna Ķirse, Kristīne Jansone, Reinis Jansons, Edgars Jansons;
4D
Jānis Ozols, Ģirts Lasmanis, Edgars Voļskis, Baiba Jaudzeme;
Komanda
Žanete Vingre, Normunds Vingris, Viktors Dudars, Jānis Jaudzems.

Sīvā cīņā trešo vietu ieguva komanda Rīteri, īpaša uzslava komandai par tērpu noformējumu. Otro vietu sīvā cīņā ar komandu Rīteri ieguva tikai 15 minūtes pirms turnīra startēšanas, izveidotā komanda 4D. Un nepārspēti palika komanda “Komanda”.
Jāatzīmē, ka godam cīnījās “Mēs trīs un viņa”, kuri palika godpilnajā ceturtajā vietā. Uzvarētajiem kauss un balvā – volejbola bumba, visiem dalībniekiem atzinības raksti.
Mazajiem skatītājiem bija iespēja iemācīties gatavot lielos ziepju burbuļus.
Vakarā visiem bija iespēja skatīties multfilmas un filmas āra kinoteātrī un vakara noslēgumā arī padejot diskotēkā.
Paldies visiem dalībniekiem un skatītājiem. Īpašs paldies palīgiem un atbalstītājiem: Ģirtam Lasmanim par mobilās disco sagādāšanu, Jānim Ozolam par diskotēkas uz riteņiem atgādāšanu, Ainai Dūmai par laipno elektrības un ūdens (āra duša bija ļoti pieprasīta) atvēlēšanu, Elvai Dūdelītei par fotografēšanu, Ernestam Voļskim par filmēšanu un tiesnešiem Inesei Arbeiterei un Valērijam Seļiverstovam par godīgu tiesāšanas praksi.
Paldies par atbalstu un padomu Pļaviņu domei un Pļaviņu bibliotēkai, īpaši bibliotekārei Alitai Klušai. Turnīrs izdevās! Tiekamies nākamajā gadā!

Biedrības Rihteri vārdā Iveta un Ilva

 • Drukāt

Laikraksts Diena un TV3 aicina pieteikt Latvijas lepnums 2015 kandidātus

 • Otrdiena, 11 augusts 2015 06:33


Jau 12. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3 organizē projektu Latvijas lepnums, aicinot no 11. augusta līdz 10. oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri vairojuši valstī labo, nesavtīgi palīdzot kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot vai pat īstenojot cita klusi lolotus sapņus.

Lasīt vairāk: Laikraksts Diena un TV3 aicina pieteikt Latvijas lepnums 2015 kandidātus

 • Drukāt

Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai

 • Pirmdiena, 10 augusts 2015 17:17
No 2015. gada 3. septembra līdz 2015. gada 5. oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā lauku saimniecība - saimnieciskās darbības veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu. Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika posmam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi". Jāņem vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50 hektāru, iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (ja tā nav iegūta, tad tas jāizdara darījumdarbības plāna īstenošanas laikā) un citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi".
Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasākuma kārtā ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.
Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir EUR 15 000, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, gala maksājums - 20 procentu apmērā.
 • Drukāt

7. Pļaviņu MTB Maratons

 • Pirmdiena, 10 augusts 2015 12:11
Norises datums: 22.08.2015. Starta vieta: Sporta un atpūtas komplekss Mežezers. Distances: 88km, 50km, 30 km, Bērnu sacensības.
Sacensību programma
Reģistrācija
9:00 – Sākas dalībnieku reģistrācija
10:45 – Beidzas dalībnieku reģistrācija 88 km distancei
11:15 – Beidzas dalībnieku reģistrācija bērnu sacensībām
12:00 – Beidzas dalībnieku reģistrācija 50 km distancei
12:45 – Beidzas dalībnieku reģistrācija 30 km distancei
Starts
11:00 – Starts 88 km distancei
11:30 – Starts bērnu sacensībām
12:30 – Starts 50 km distancei
13:00 – Starts 30 km distancei
Finišs
14:30 – Finišs 88 km distancei
14:20 – Finišs 50 km distancei
14:15 – Finišs 30 km distancei
Apbalvošana
13:30 – Bērnu sacensību uzvarētāju apbalvošana
16:00 – Apbalvošana 88 km, 50 km un 30 km distances ātrākajiem
Sacensību trase
 • Segums: Meža ceļi un stigas, grants ceļi, nelieli asfalta posmi, meža takas
 • Marķējums: trase ir marķēta ar sarkanām bultām uz balta fona un norobežojošām lentām.
 • Dalībniekiem jāseko trases marķējumam un sacensību tiesnešu norādījumiem.
 • Sacensību trase nav slēgta satiksmei tāpēc lūdzam ievērot ceļu satiksmes noteikumus
Sacensību nolikums un reģistrācijas mājas lapā: www.plavinumaratons.lv
 • Drukāt

Nodarbības visiem interesentiem

 • Pirmdiena, 10 augusts 2015 09:09
Lai piesaistītu interesentus un sevišķi jaunatni regulārām sporta nodarbībām, sporta biedrība “Juči” organizē paraugnodarbības skvošā. Pirmā nodarbība Pļaviņu pilsētas skvoša zālē Rīgas ielā 28, š.g. 11. augustā plkst. 18. Sīkāka informācija: 29704563.

Sporta biedrība “Juči”
 • Drukāt

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vizīte Pļaviņu novadā

 • Piektdiena, 07 augusts 2015 13:50
6. augustā, braucot apsekot vēlēšanu iecirkņus, Pļaviņu novadā ieradās Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Arnis Cimdars un projektu vadītāja Gundega Drēska. Viņi apmeklēja novada vēlēšanu iecirkņus kā Pļaviņu pilsētā, tā arī Vietalvas un Klintaines pagastos, izvērtēja situāciju par piekļuves iespējām iecirkņos vēlētājiem ar īpašām vajadzībām, atzinīgi novērtēja vēlēšanu iecirkņu izvietojumu, piekļuvi un aprīkojumu novadā. To darbības atbilst ANO konvencijas prasībām. Sarunā ar novada domes priekšsēdētāju Guntu Žildi, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīni Ginaiti un vēlēšanu komisijas locekli Aigu Daugavieti, A. Cimdars informēja par Centrālās vēlēšanu komisijas darbības aktualitātēm, ierosināja pilnveidot novada vēlēšanu komisiju darbības tehnisko nodrošinājumu ar ātrdarbības skenera iegādi, kas nodrošinātu vairākkārtīgu balsu skaitīšanas procesa paātrinājumu. Tāpat tika apspriesti dažādi organizatoriski jautājumi.
 • Drukāt

Izsludināts projektu konkurss LAP pasākumā "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība"

 • Piektdiena, 07 augusts 2015 12:40
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".
Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" notiks no 2015. gada 14. augusta līdz 2015. gada 15. septembrim.
Projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārta tiek izsludināta lopkopības nozarē, un atbalstīti tiek tikai tādi ieguldījumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"".
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" - EUR 6950466 (seši miljoni deviņi simti piecdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro). Projekta iesniegumi jāiesniedz ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē.
 • Drukāt

Valsts zemes dienests aicina savlaicīgi iepazīties ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām 2016. gadam

 • Piektdiena, 07 augusts 2015 09:21
Nākamajā gadā kadastrālās vērtības mainīsies tikai lauku īpašumiem – lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm. Pārējiem īpašumu veidiem, ja īpašumos nav veiktas izmaiņas, piemēram, veiktas pārbūves, vērtība nemainīsies. Kaut arī 2016. gadā lauku zemes kadastrālās vērtības palielināsies, tās joprojām būs ievērojami zemākas nekā šobrīd tirgus darījumos izmantotās vērtības. Valsts zemes dienests aicina arī īpašniekus iepazīties ar aprēķinātajām prognozētajām vērtībām, lai savlaicīgi uzzinātu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa lielumu 2016. gadam.

Lasīt vairāk: Valsts zemes dienests aicina savlaicīgi iepazīties ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām 2016. gadam

 • Drukāt

Piešķirts finansējums vienota klientu apkalpošanas centra izveidei

 • Piektdiena, 07 augusts 2015 08:30
Valsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstījusi Pļaviņu novada domes iesniegumu un piešķīrusi EUR 19 600 valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienota klientu apkalpošanas centra izveidei Pļaviņu novada pašvaldības ēkā Pļaviņās, Dzelzceļa ielā 11. Centra izveide nodrošinās novada iedzīvotājus ar iespēju kārtot jautājumus un saņemt pakalpojumus no Valsts iestādēm: Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts Zemes dienesta un novada pašvaldības. Saņemtais finansējums tiks izlietos klientu apkalpošanas telpu iekārtošanai, automašīnu stāvlaukuma izveidei pie domes ēkas, ērtas piekļuves nodrošināšanai klientiem ar īpašām vajadzībām, datoru un biroja tehnikas iegādei un centra darbības nodrošināšanai. Vienotais Valsts un pašvaldības iestāžu klientu apkalpošanas centrs darbību Pļaviņu novadā uzsāks 2015. gada 1. oktobrī un nodrošinās novada iedzīvotājus ar iespēju saņemt iestāžu pakalpojumus operatīvāk - vienā vietā, tuvāk dzīvesvietai.
 • Drukāt

Valsts atbalsts uzņēmējdarbībai – finanšu institūcijā ALTUM

 • Ceturtdiena, 06 augusts 2015 12:00
AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” (ALTUM) akcijas pieder Latvijas valstij, akciju turētāji ir Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministrijas.
ALTUM izveidota, apvienojoties trīs uzņēmumiem, kas sniedza atbalstu finanšu instrumentu veidā - ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūrai un Lauku attīstības fondam. ALTUM turpina īstenot visas līdzšinējās ALTUM, LGA un LAF valsts atbalsta programmas.
ALTUM piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās uzņēmuma attīstības stadijās.
ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai un esošā biznesa attīstīšanai, gan nelielām iecerēm, gan liela apjoma ražošanas projektiem. ALTUM piedāvā arī garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei un riska kapitāla ieguldījumus. Īpašs atbalsts aizdevumu un garantiju veidā paredzēts arī lauksaimniekiem.
ALTUM piedāvātās programmas
Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot
Atbalsta programmu kalkulatoru šeit.
Plašāka informācija par ALTUM piedāvājumu
www.altum.lv.
Kontaktinformācija:
Jēkabpils reģionālais centrs, Brīvības iela 116, Jēkabpils LV 5201, tālr.: 65233722
Konsultācijas biznesa uzsācējiem par Starta programmu:
Katru darba dienu 8:30 - 17:00
Zigrīda Mikāne,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Tālr.: 65233722, 26303279
Konsultācijas par aizdevumiem uzņēmējdarbības attīstībai
Katru darba dienu 8:30 - 17:00
Tālr.: 65233722, 26414128
Tuvākais ALTUM konsultāciju birojs atrodas Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē,
Apmeklētājus pieņem:
katru ceturtdienu, laikā no 8:30-12:00 un 12:30 - 17:00.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china