www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Par Zemgales Plānošanas Reģiona semināru Pļaviņās

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 23:00


 
8. oktobrī „Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam” Rīcības plāna izstrādes semināra ietvaros Pļaviņās KC mazajā zālē pulcējās pašvaldību speciālisti un nozaru eksperti no Jelgavas, Aizkraukles, Jēkabpils, Kokneses. Pļaviņu novadu pārstāvēja G. Žilde, A. Bagatska, L. Davidova, E. Kaņepēja un L. Lencberga.
Semināra laikā īsā un koncentrētā veidā klātesošie tika iepazīstināti ar Attīstības plāna 1. redakciju, kurā tiek izvirzītas 7 prioritātes.
1. Uzņēmējdarbības attīstībai pievilcīga vide ar konkurētspējīgiem uzņēmumiem reģiona īpašajās ekonomikas nozarēs.
2. Pieejama, kvalitatīva, radošumu un uzņēmējdarbību attīstoša, elastīga izglītība mūža garumā.
3. Kvalitatīva transporta infrastruktūra, pieejams, efektīvs un videi draudzīgs transports un loģistika reģiona ārējai un iekšējai sasniedzamībai.
4. Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība.
5. Pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu sistēma.
6. Dzīves telpas attīstība un ilgtspēja laukos.
7. Inovatīva pārvaldība.
Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības nodaļas vadītāja Dace Vilmane uzsvēra, ka ir nepieciešams saglabāt apdzīvotību Zemgalē (arī lauku reģionos), jo šī brīža prognozes 2020., 2030. gadam liecina, ka iedzīvotāju blīvums koncentrēsies teritorijā ap Rīgu. Kā pozitīvi faktori tiek minēti novada ģeogrāfiskais novietojums, resp., attālums līdz galvaspilsētai, un darbspējīga vecuma cilvēku kvantitāte, kas ir lielāka nekā citur Latvijā. Zināms, 52 % Zemgales iedzīvotāju dzīvo lauku teritorijās, tādēļ nepieciešams nodrošināt to mobilitāti un dzīves kvalitāti, lai gan eksperti uzskata, ka ekonomiski izdevīgāk ir izvirzīt centrā Rīgu (ļautu ietaupīt līdzekļus, kas nepieciešami infrastruktūras uzturēšanai).
Darbs pie Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam uzsākts šī gada sākumā. Šobrīd, tiekoties ar Zemgales pašvaldību pārstāvjiem, tiek papildināta Rīcības plānā iekļautā informācija ar reģionu attīstībai svarīgiem projektiem un identificēti reģionu interešu projekti attiecībā uz valsts u.c. institūcijām. Plānots, ka to varēs nodot publiskai apspriešanai oktobra beigās vai novembra sākumā.
 • Drukāt

Pļaviņu novada jaunieši Dobelē

 • Trešdiena, 08 oktobris 2014 09:00


Pļaviņu novada jauniešu grupa projekta “Gāzi grīdā!“ ietvaros devās iepazīt Zemgales plānošanas reģiona jauniešu organizāciju pieredzi jautājumā par jauniešu domes darbību. Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu.
Kā jau projekta pieteikumā bija plānots, sestdienas rītā, labi izgulējušies, devāmies rietumu virzienā - uz Dobeli. Autobusā laiku pavadījām ne tikai jautri, bet arī lietderīgi. Atsvaidzinājām zināšanas ģeogrāfijā, izpētot un parādot konkrētas vietas kartē, pārrunājām, ar ko Zemgale atšķiras no citiem reģioniem un tad klātienē vērojām ainavas, kas apstiprināja mūsu priekšstatus vai zināšanas.
Dobeles jaunieši mūs sagaidīja Ābolu svētku centrālajā vietā – tirgū. Dobeles pilsdrupās izspēlējām iepazīšanās aktivitāti, lai vēlāk, uzdodot jautājumus, debatējot, būtu vieglāk saprasties.
Šīs dienas laikā tikāmies gan ar Dobeles jauniešu domes, gan Dobeles novada jauniešu padomes pārstāvjiem. Interesanti bija klausīties par jauniešu organizētajiem pasākumiem un realizētajiem projektiem, par tām prasmēm un zināšanām, ko jaunieši saņem sadarbojoties, gatavojoties pasākumiem, tos vadot. Darbībā saskatījām ļoti daudz kopīga un šo to arī atšķirīgu.
Pļaviņu novadā jauniešu dome nav izveidota, kaut gan ir bijuši vairāki mēģinājumi to izdarīt. Taču šī tikšanās mūs vēlreiz pārliecināja par to, ko pirms vairākiem gadiem secinājām vienās no jauniešu apmācībām: jaunieši Pļaviņās - JIC “Ideja”, NVO “Sarkanais krusts”, NVO “Jauniešu biedrība – CENTRS”, NVO “Vietalvas kodols”, NVO “Rihteri”, jauniešu deju kolektīvs “Daugaviņa”, Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde - veic tās pašas funkcijas, ko daudzviet Latvijā jauniešu domes. Mēs nenoliedzam šo domju darbību, bet, lai nedublētu funkcijas, jauniešu pasākumu un projektu realizāciju atstāsim NVO, jauniešu centra un iniciatīvas grupu ziņā.
Ceram, ka Pļaviņu novadā no jauniešiem, kas reāli apvienosies un iestāsies par jauniešu interesēm un tiksies ar deputātiem, lai risinātu aktuālus jautājumus, izaugs tāda institūcija, kā jauniešu dome.
 • Drukāt

Pļaviņu novada mednieku kolektīvi saņēmuši dāvinājumu

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 14:53
Ņemot vērā, ka Lauku atbalsta dienests izsludināja iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014. gada 1. augusta rīkojumu Nr. 129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, Pļaviņu novada dome pieteicās atbalsta saņemšanai dzesētavu iegādei Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanai. SIA „Purnavu Muiža” ir piegādājusi trīs LANDIG profesionālās medījumu dzesēšanas kameras LU 9000 ar papildus aprīkojumu. Tās saņēma Pļaviņu novada mednieku kolektīvi: „Selga M”; „Vietalvas mednieks”; „Odzīte”. Vēl medniekiem piegādāti: dezinfekcijas līdzeklis VIRKONS, dezinfekcijas paklāji un individuālās aizsardzības līdzekļi (vienreizējie gumijas cimdi un halāti). Kopējā atbalsta summa Pļaviņu novada mednieku kolektīviem Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu nodrošināšanai ir 5688,98 EUR. Cerēsim, ka atbalsta pasākumi palīdzēs ierobežot cūku mēri!
 • Drukāt

Ievēlēta 12. Saeima

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 14:10
Beigušās 12. Saeimas vēlēšanas, vēlētāji savu izvēli ir izdarījuši, Centrālā vēlēšanu komisija apkopo vēlēšanu rezultātus. Vēlēšanās nobalsojuši 913211 vēlētāji, derīgas vēlēšanu zīmes – 905096. Par Saskaņu nodotas 209 762 jeb 23,13% balsu, kas dod 24 vietas Saeimā, par Vienotību - 199 044 balsis jeb 21,76% balsu, kas dod 23 vietas Saeimā, bet par ZZS - 178 052 jeb 19,62% balsu, kas dod 21 vietu Saeimā. Nedaudz atpaliekot, ceturtajā vietā ir Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-TB/LNNK (NA) ar 151 262 jeb 16,57% balsu, kas dod 17 vietas Saeimā. Vēl piecu procentu barjeru pārvarējusi No sirds Latvijai ar 62 475 jeb 6,88%, kas dod septiņas vietas Saeimā, un Latvijas Reģionu apvienība (LRA) ar 60 553 jeb 6,55% balsu, kas dod astoņas vietas Saeimā.
Pļaviņu novada 3 vēlēšanu iecirkņos balsoja 2354 vēlētāji no 4392 balsstiesīgajiem. Saskaitot derīgās vēlēšanu zīmes visos iecirkņos (par tādām atzītas 2334 zīmes), lielāko balsu skaitu Pļaviņu novadā ieguvis partijas „Vienotība” deputātu kandidātu saraksts – 620 balsis. Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātu sarakstam 591 balss, tad seko Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksts ar 355 balsīm. „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija ieguvusi 277 balsis, Latvijas Reģionu Apvienība – 187 balsis, No sirds Latvijai – 186 balsis. Pārējie saraksti ieguvuši mazāku balsu skaitu: partija "Vienoti Latvijai" – 39, "Latvijas Krievu savienība" – 29, "Latvijas attīstībai" – 21, Jaunā konservatīvā partija – 12, "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" – 8, partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" – 5, "SUVERENITĀTE" – 4.
272. vēlēšanu iecirknī „Pļaviņu novada kultūras centrs” visvairāk balsu ieguvis partijas „Vienotība” saraksts – 429 balsis, Zaļo un Zemnieku savienības saraksts – 423, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" – 273 balsis.
277. vēlēšanu iecirknī „Klintaines pagasta pārvalde” lielāko balsu skaitu saņēmis Zaļo un Zemnieku savienības saraksts – 80 balsis, partija "VIENOTĪBA" – 49, Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" saraksts – 48 balsis.
290. vēlēšanu iecirknī „Vietalvas pagasta pārvalde” visvairāk balsu partijas „Vienotība” sarakstam – 142, Zaļo un Zemnieku savienības sarakstam – 88 balsis, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" – 34 balsis.
12.Saeimas vēlēšanās balotējās četri Pļaviņu novada domes deputāti. Partijas “VIENOTĪBA” saraksta vēlēšanu zīmēs Ansim Saliņam ir 145 atzīmes „+” un 138 svītrojumi, partijas „Vienoti Latvijai” deputātu kandidātu sarakstā balotējās Ainārs Arnītis, viņam 19 plusi un 2 svītrojumi. Latvijas Reģionu Apvienības sarakstā balotējās Vladimirs Samohins, kas ieguvis 111 atzīmes „+” un 26 svītrojumus, un Aldis Lazda, kuru ar atzīmi "+" atbalstījuši 77 vēlētāji un svītrojuši 15 vēlētāji.
Viss par 12. Saeimas vēlēšanām, arī par balsu skaitīšanas rezultātiem – Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

K. Ginaite, Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
 • Drukāt

Par Daugavas ekspedīcijas realizāciju

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 10:15

2014. gada 30. aprīļa vakarā uzsākam ceļu uz Krieviju, kur Valdaja augstienē iztek manai mājai garām tekošā upe Daugava. Pateicoties Latvijas konsules Vitebskā Dagnijas Lāces - Ates atbalstam, nav īpašu problēmu ne šķērsot robežu ceļojumu uzsākot, ne pa upi šķērsojot divas robežas, mājās braucot.

Lasīt vairāk: Par Daugavas ekspedīcijas realizāciju

 • Drukāt

Elektromobiļa prezentācija, testa braucieni

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 07:00

Šonedēļ Pļaviņās ieripoja elektromobilis, kas iegādāts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā vides aizsardzības projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili” ietvaros.
5. oktobrī plkst. 12.00 pie Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” notika svinīgs šī videi draudzīgā braucamrīka prezentācijas pasākums, kura laikā interesentiem bija iespējams apskatīt un arī izmēģināt jauno, moderno transporta līdzekli.
Pasākuma ievaddaļā uzrunu teica Pļaviņu novada domes izpilddirektors Aivars Bardovskis, kurš atzīmēja, ka Pļaviņas aizvien vairāk kļūst par zaļi domājošu pilsētu. Elektromobiļa iegāde un izmantošana veicinās tīrāku vidi un, kas ne mazāk svarīgi - ļaus ieekonomēt.
Ieinteresēti braucamrīku izmēģināt bija aptuveni 30 pasākuma apmeklētāji, kuri sīki un smalki pētīja jauno auto, iemēģināja tā ērtības, izvizinājās, rēķināja ekonomiju un uzdeva visdažādākos jautājumus, kā arī piedalījās Jauniešu iniciatīvu centra „Ideja” sagatavotajā viktorīnā.
Jau iepriekš informēts, ka Pļaviņu novadā ir iegādāts viens moderns transporta līdzeklis - mazās klases Volkswagen E-UP, kurš darbojas tikai uz elektrību, līdz ar to, neradot CO2 izmešus.
Šis videi draudzīgais un ekonomiski izdevīgais pārvietošanās līdzeklis pašvaldībai izmaksāja 10 111.32 EUR, lielāko daļu elektromobiļa vērtības 17 975.68 EUR sedza Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta piešķirtais līdzfinansējums. Kopējā automašīna vērtība 28 087.00 EUR.
Automašīnai ir automātiskā ātruma kārba, un braukšana ar to vienkārša, taču šāds transporta līdzeklis ir vairāk piemērots mazu un biežu distanču veikšanai. Tieši tādēļ jaunais elektromobilis nodots lietošanā tiem pašvaldības darbiniekiem, kuri ikdienā veic kontrolējošas un uzraugošas funkcijas, apsekojot pilsētas objektus.
 • Drukāt

Dambis – lieliska vieta sportiskām aktivitātēm

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 06:50
5. oktobra rītā Pļaviņās pie dambja visā tā garumā pulcējās lieli un mazi skrējēji un to atbalstītāji. Pļaviņu novada domes rīkotajās sacensībās bija pieteikušies vairāk nekā simts dalībnieki – gan novadnieki, gan tālāku ceļu mērojuši sportisti, piemēram, no Madonas. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu – vēl nedaudz un skrējēju skaits būtu dubultojies. Jāatzīmē, ka šogad Dambja skrējienam bija iespējams pieteikties elektroniski. Dalībnieki startēja deviņās vecuma grupās, parādot savu veiklību un izturību 1,9 kilometru garā distancē. Un finiša vietā pie Atvaru ielas varēja izmantot iespēju baudīt siltu tēju.
Apbalvošana notika sacensību centrā pie JIC „Ideja”. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņēma diplomus, medaļas un pārsteiguma balvas, pirmajām vietām arī kausi (vietas pa vecuma grupām skatīt finiša protokolā). Ātrākie sacensību dalībnieki bija grupas S12 pārstāve Tabita Tīna Lūka (7:48)no Jēkabpils, vīriešiem - Andris Jubelis no komandas „Mežmalas MTB” (6:03). Kontrollaikā (12 minūtes) finišējušie dalībnieki piedalījās dāvanu karšu izlozē – lielāko no tām 30 EUR vērtībā ieguva Ralfs Bagatskis.
Pļaviņu novada sporta organizators Sandis Stūris sacensību norisi vērtē kā veiksmīgu, piebilstot, ka šogad skrējiena dalībnieki startēja vairākās vecuma grupās un uzvaras laurus guva citi sportisti. Dambja skrējiens šogad notika otro reizi, viešot cerību, ka tas kļūs par tradīciju, kurai lemts saglabāties, laika gaitā iemanot lielāku atpazīstamību un pilnveidoties.
Skat. finiša protokolu.

Foto J. Peņģerots, teksts E. Jurševska
 • Drukāt

Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensības rudens krosā

 • Otrdiena, 07 oktobris 2014 06:46


2. oktobrī Jaujās notika Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensības rudens krosā. Piedalījās 10 skolu komandas ar 170 dalībniekiem, kuri sacentās 4 vecuma grupās, distancēs no 400m – 2000m.
Pļaviņu novada ģimnāzija vidusskolu grupā aiz Kokneses vidusskolas izcīnīja otro vietu. No pļaviņiešiem vislabāk veicās Kristapam Ostrovskim un Sonorai Balodei, kuri savās grupās izcīnīja uzvaras. Marija Mičule 1500m distancē izcīnīja otro vietu, Marta Buševica un Aleksandrs Jermakovs šoreiz palika aiz goda pjedestāla, izcīnot ceturtās vietas.

Sandris Stūris, Pļaviņu novada sporta organizators
 • Drukāt

Pašpārvaldes diena "Pepijā"

 • Pirmdiena, 06 oktobris 2014 07:10
Piektdien, 3. oktobrī rudens krāšņajā dienā bērnu centrā „Pepija” notika pašpārvaldes diena. Šajā dienā bērnu centra vadītāja ar savu palīgu iejutās skolnieču vietā, kuras pirmo reizi apmeklēja „Pepiju”. Apmeklētājiem, kuri aizvietoja, vajadzēja viņas iepazīstināt ar bērnu centru, ar tā noteikumiem, ko piedāvā brīvā laika pavadīšanai. Bērni lika krāsot, zīmēt, griezt, izspēlēt dažādas spēles un jautri pavadīt laiku. Paldies apmeklētājiem par interesanto dienu! Liels paldies Zitai- Margaritai Jansonei, Mārtiņam Zepam, Ievai Vuškarnei, Santai Turincevai, Keitai Aizporietei, Nastjai Oborotovai, Laurai Sevko, Santai Rudzišai, Rendijai Dutkevičai, Mairai Salietei un Diānai Losevai. Mācīt – var jebkurš. Iemācīt – tikai patiess skolotājs. Kas to zina varbūt no tiem bērniem, kuri mācās pie mums - viņi paši kļūs par skolotājiem! Sveicam visus pedagogus Skolotāju dienā! Vēlam ar neizsīkstošu degsmi turpināt izglītot skolēnus, saglabāt dzīvesprieku un gūt gandarījumu no paveiktā! Fotogrāfijas apskatāmas: http://www.pepijapn.lv/
 • Drukāt

Par apkures sezonas sākumu Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā

 • Piektdiena, 03 oktobris 2014 14:41
Sakarā ar laika prognozi un vidējo āra temperatūras pazemināšanos laika posmā no 2014. gada 4. oktobra līdz 6. oktobrim līdz +8ºC un zemāk, 2014./2015.gada apkures sezona Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā tiks uzsākta ar 2014. gada 7. oktobri.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL