www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Seniori tiekas ar Krustpils pagasta ansambli „Krustpilieši”

 • Trešdiena, 11 marts 2015 12:26


10. martā Pļaviņu kultūras centrā brīvā, nepiespiestā gaisotnē notika senioru apvienības „Daugavas rīts” pasākums „Viss dzīves daiļums nāk no sievietes”, kurā piedalījās ne tikai novada senori, bet arī Krustpils pagasta ansamblis „Krustpilieši”. Iesākumā Krustpils novada zemnieks Andris Felss pastāstīja par savu loloto produktu rapšu eļļu un atbildēja uz senioru jautājumiem par to. Sarunas noslēgumā A. Felss dāvināja seniorēm eļļu. Pēc tam sekoja ansambļa „Krustpilieši” muzicēšana ar iespēju visiem klātesošajiem dziedāt līdzi, jo dziesmas izvēlētas visiem labi zināmas. „Krustpilieši” šoreiz bija ieradušies šādā sastāvā: Andris Felss, Artis Ļeončiks, Artis Dauksts, Modris Zarkevičs, Rolands Ozols. „Paldies, ka devāt iespēju to visu baudīt klātienē! Brīnišķīgi, izcili!”, ansamblim „Krustpilieši pateicas senioru apvienības „Daugavas rīts” vadītāja Regīna Šimkeviča.

J. Peņģerots, Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists
 • Drukāt

Projekts "Pļaviņu novada māmiņu klubs"

 • Trešdiena, 11 marts 2015 11:07


7. martā norisinājās pirmā "Pļaviņu novada māmiņu kluba" tikšanās. Šoreiz uz tikšanos bija aicināta dūla un PEP mamma Anita Baltalksne. Lekcijas temats- "Bērna emocionālā audzināšana" . Mammām tika stāstīts par bērnu temperamentiem, uzmanības noturību, tās trūkuma iespējamajiem iemesliem. Mammas dalījās ar pozitīvajiem piemēriem mazuļu audzināšanā, apzināja savus neveiksmīgos piemērus un iespējas kā rast risinājumu, lai mazulis augtu laimīgs un laimīgi būtu arī vecāki, jo tieši vecāku loma un emocionālā piesaiste ir nozīmīga bērna turpmākajā attīstībā. Tika sniegts ieskats Baha ziedu terapijas metodē, kas palīdz rūpēties par slimību profilaksi un emocionālo labsajūtu. Mammas izteica vēlēšanos atkārtoti tikties ar dūlu Anitu, kas noteikti tiks realizēts tuvākajā laikā.
Šī gada projektā paredzēts tikties reizi mēnesī, sestdienās, lai arī strādājošās/studējošās mammas un tēti varētu ierasties uz nodarbībām. Nodarbības notiks Pļaviņu novada jaunatnes projekta "Pļaviņu novada māmiņu klubs" ietvaros ar Pļaviņu novada domes finansiālo un JIC "Ideja" organizatorisko atbalstu. Sīkāka informācija domubiedru grupā:
https://www.draugiem.lv/group/

Līva Davidova, „Pļaviņu novada māmiņu klubs” projekta vadītāja
 • Drukāt

Pamācošā nodarbība bērnu centrā „Pepija”

 • Trešdiena, 11 marts 2015 10:01
2015. gada 10. martā Pļaviņu novada ģimnāzijas 11. klases skolnieks Agris Apkalns vadīja Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra “Pepija” apmeklētājiem izzinošu nodarbību par pētnieciskā darba tēmu „Pļaviņu novada sportisti – olimpieši” (darba vadītāja Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Iveta Krastiņa). Darba mērķis - izpētīt Pļaviņu novada sportistu – olimpiešu sporta karjeras gaitas un sniegt ieguldījumu novada sporta vēstures izpētē. Skolēni uzzināja par olimpisko spēļu rašanos, par Pļaviņu novada sportistiem - Pēteri Zeltiņu, Inesi Jaunzemi, Inetu Kravali, Jāni Hermani, Valteru Eiduku, Raimondu Bergmani un viņu sasniegumiem. A. Apkalns iepazīstināja ar darba saturu un pētnieciskā darba izstrādes etapiem, atbildēja uz bērnu jautājumiem.
Paldies Agrim Apkalnam un vēstures skolotājai un darba vadītājai Ivetai Krastiņai par rīkoto nodarbību un iegūtajām zināšanām!
Skat. foto:
http://www.pepijapn.lv/
 • Drukāt

Savāksim aiz saviem mīluļiem!

 • Trešdiena, 11 marts 2015 08:40
Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumiem Nr. 266. „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus. Norādītā tiesību norma attiecas gan uz kaķu, gan suņu īpašniekiem. Pašvaldības policija aicina mājdzīvnieku īpašniekus, vedot savus mīluļus pastaigās, līdzi ņemt maisiņus. Lūdzu, atcerieties, ka maisiņa neesamība nebūs šķērslis administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai. Vienlaicīgi pašvaldības policija informē, ka pastiprināti pievērsīs uzmanību tam, kā mājdzīvnieku īpašnieki ievēro dzīvnieku labturības prasības un pārkāpēji tiks saukti pie likumā paredzētās administratīvās atbildības. Sods ir paredzēts no 7 līdz 350 euro.
 • Drukāt

Samsung Skola nākotnei

 • Trešdiena, 11 marts 2015 08:30
Ir aizritējis jau mēnesis, kopš esam uzzinājuši pozitīvo ziņu, ka mūsu skola ir uzņemta “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā. Šajā laikā ir notikušas dažādas aktivitātes.
13. februārī, Tallinā, Tehniskās universitātes inovāciju centrā “Mektory” I apmācību modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības”
1.moduļa ietvaros tika noorganizētas interaktīvas lekcijas skolu komandām un to mentoriem:
 • “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma
 • “21.gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča Grinberga
 • “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”, Zuarguss
 • „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts Lampere
 • Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts
 • „Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa
24. februārī mūsu skolā viesojās projekta mentore Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja.
Tikšanās laikā mentore īsi pastāstīja par sevi, tikās ar metodisko komisiju vadītājiem, vēroja matemātikas stundu 11.klasē, devās ekskursijā pa skolu, kā arī pārrunāja ar projekta komandu turpmākās aktivitātes izaicinājuma realizācijai.
Ceturtdienā, 5.martā, mūsu skolas komandai bija patiess prieks satikties ar mūsu skolas mentori Ilzi Dalbiņu un pārējām projekta “Samsung Skola nākotnei” komandām, lai kopīgi piedalītos apmācību 2.modulī “Kā būt pārmaiņu līderim”, kas notika koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. 2.moduļa apmācības vadīja divi atraktīvi un zinoši vadītāji – treneri: Jolanta Cihanoviča un Reinis Upenieks.
Plašāka informācija un fotogalerija no apmācībām ir pieejama Pļaviņu novada ģimnāzijas mājas lapā
www.png.edu.lv

Lana Ivanova, direktores vietniece informātikas jautājumos
 • Drukāt

Humora vakars „Viss dzīves daiļums nāk no sievietes”

 • Otrdiena, 10 marts 2015 13:20
6. marta vakarā Pļaviņu novada kultūras centrā jau trešo reizi notika Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums. Pasākums veidots kā teatralizēts uzvedums padomju stilā: attiecīgs noformējums, bufete, svinīgā daļa, svētku koncerts un balle-diskotēka 70. – 80. gadu stilā. Lomās iejutās gan kultūras centra amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, gan novada iedzīvotāji – pasākuma entuziasti.
Paldies visiem, kas palīdzēja pasākuma tapšanā ar idejām, piedalīšanos, noformējuma veidošanu, rekvizītiem u.c.


 • Drukāt

Par ģeoloģisko dabas pieminekļa robežu izmaiņām Klintaines pagastā

 • Otrdiena, 10 marts 2015 12:15
Dabas aizsardzības pārvalde informē par iesniegtajiem priekšlikumiem veikt grozījumus MK 2001. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 175 ”Par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”, kuros paredzēt precizēt dabas pieminekļa “Klintaines sausgultne un karsta kritenes” robežas. Dabas aizsardzības pārvalde informēs zemes īpašniekus par aizsargājamo teritoriju robežu plānotajām izmaiņām un aicina novada iedzīvotājus izteikt priekšlikumus vai iebildumus lēmuma sagatavošanas laikā.
 • Drukāt

Strukturētā dialoga nacionālā konference

 • Pirmdiena, 09 marts 2015 11:46
No 26. līdz 27. februārim, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīkoja Strukturētā dialoga nacionālo konferenci, kurā piedalījās 115 jaunieši, pašvaldību pārstāvji (deputāti, darbinieki), jaunatnes darbinieki, plānošanas reģionu pārstāvji, Saeimas deputāti, ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki u.c. interesenti. Tiesības pārstāvēt Pļaviņu novadu konkursa kārtībā ieguva jaunietis Juliāns Purvinskis un Pļaviņu novada jaunatnes lietu speciāliste Ināra Upeniece.
Konferences galvenā tēma bija jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tika prezentēti strukturētā dialoga Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas reģionālo konsultāciju secinājumi, un izstrādātas rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un Eiropas līmenī.
Abas dienas bija spraiga darba piesātinātas. Gandarījums par to, ka katrs viedoklis tika uzklausīts, bija iespēja diskutēt, uzzināt citu dalībnieku pieredzi, iegūt jaunas zināšanas jaunatnes pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, iepazīties ar pētījumu jaunatnes jomā.
P.S. Pļaviņu novada pārstāvji (Arnolds Arnītis, Vita Jesere – Hveckoviča, Elīna Kanča, Juliāns Purvinskis, Ināra Upeniece) piedalījās arī Zemgales reģiona strukturētā dialoga konferencē Jelgavā, izstrādāja priekšlikumus nacionālajai konferencei.
 • Drukāt

Veltījums Aspazijai Aiviekstes pagastā

 • Piektdiena, 06 marts 2015 09:30
2015. gads Latvijā un Eiropā norit izcilā rakstnieku pāra – Aspazijas un Raiņa 150. dzimšanas dienas zvaigznājā. Marts ir pirmais pavasara mēnesis un arī rakstnieces Aspazijas mēnesis, kad pirms 150 gadiem – 1865. gada 16. martā Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta „Daukšās” pasaulē nāk enerģiska, dumpinieciska, un, tai pat laikā, ļoti romantiska dvēsele.
4. martā Aiviekstes pagasta bibliotēkā noritēja literāri muzikāls pasākums „Brīnumdaris”, veltīts Aspazijai. Pasākuma dalībnieki skatītājiem vēstīja par to, kā aizsākās abu dižgaru mīlestība caur savstarpējo saraksti. Mīlestības vēstules un dzeju lasīja Kristīne Rulle un Juris Ikaunieks. Savukārt, pavasarīgu noskaņu ar Aspazijas un Raiņa bērniem veltīto dzeju un dziesmu tekstiem, radīja PII „Jumītis” „Vārpiņas” grupas bērni, skolotājas Gunita Bērziņa un Sarmīte Ambaine.
Kā apliecinājums rakstnieces mīlestībai pret dabu un rokdarbiem, tika izveidota Jāņa Caunes fotoizstāde un Daces Šīmanes Kalnozolas rokdarbu izstāde – izšuvumi uz linu auduma, kas bibliotēkā skatāma līdz aprīlim.

Kristīne Rulle, Aiviekstes pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Drukāt

Pļaviņu novada jaunieši piedzīvojumu nakts pārgājienā „Jelgavas Ledus Taka 2015” (50 km)

 • Piektdiena, 06 marts 2015 08:5527. un 28. februārī Jelgavā notika piedzīvojuma pārgājiens „Jelgavas Ledus Taka 2015”, kurā piedalījās 11 komandas, pārstāvot Pļaviņas, Jelgavu, Vecumniekus, Rundāli, Jaunjelgavu, Iecavu, Ogri, Eleju un Rīgu. Pārgājiena mērķis bija popularizēt aktīvu, veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, pilnveidot komandas sadarbības prasmes un, protams, noskaidrot labākās komandas.
Pļaviņu novada jaunatnes komanda (komandas kapteinis Kaspars Lotuhovs, Viktorija Minajeva, Ilona Višņakova, Arnolds Arnītis, Staņislavs Molčanovs) „Jansoni” ar 61,25 punktiem (no 90 maksimālajiem ) izcīnīja 5.vietu. Prieks, ka visi kontrolpunkti tika apmeklēti, uzdevumi izpildīti! Viegli tas nebija, tādēļ - jo lielāks gandarījums par paveikto!
Viena no pasākuma organizatoriem Kristīne Vīksniņa stāsta: „Sacensību kopējais kontrollaiks bija 9 stundas, kura laikā piedzīvojuma meklētājiem bija jāapmeklē 10 obligātie un 15 papildus (izvēles) kontrolpunkti. Katrā obligātajā kontrolpunktā dalībniekiem bija jāpilda uzdevums, piemēram, pļavā pretī pilij, komandas piektdienas vakarā gaisā laida gaismas laternas, tādējādi atzīmējot Jelgavas 750 gadu jubilejas gadu. Savukārt stāvvietas placī pie „Retro auto” dalībniekiem bija jāatpazīst 10 auto detaļas, bet pie Jelgavas Mūzikas skolas – piedzīvojuma meklētāji mēģināja pareizi savienot 5 tautas dziesmu divrindītes, kur katra divrindīte tika izvietota atsevišķā parka pusē.”
Pēc apbalvošanas komandas dalījās ar spilgtākajiem notikumiem piedzīvojuma pārgājiena laikā, viens no notikumiem - vairums Jelgavas iedzīvotāji komandām esot vaicājuši – „Kas šovakar Jelgavā notiek, ka pa pilsētu skraida 5 cilvēku grupas ar atstarojošām vestēm?” Tāpat arī komandas minēja, ka braucošās automašīnas vienmēr esot samazinājušas braukšanas ātrumu, un pat interesējušās vai viss kārtībā, vai kā nevar palīdzēt?
Dalībniekiem viens no visinteresantākajiem uzdevumiem esot šķitis pie Mīlestības alejas, kur pirmkārt, bija jānosaka pareizā teika kādēļ šo aleju sauc par „Mīlestības aleju”, otrkārt, komandai tika iedalīti divi kartupeļi un 10 parastie sulas salmiņi. Uzdevums bija pilnībā izdurt šos salmiņus cauri kartupelim. Neskatoties uz to, ka vairākumam komandu šis uzdevums bija liels pārsteigums, tās veiksmīgi tika galā ar to, un, prātīgi apdomājot izpildes tehniku 5 no 11 komandām ieguva maksimālo punktu skaitu.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china