www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Pļaviņu novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas 12. Saeimas vēlēšanām

 • Pirmdiena, 25 augusts 2014 10:37
Pļaviņu novada vēlēšanu komisija paziņo, ka, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju (apstiprināta ar 2013. gada 25. janvāra lēmumu Nr. 4) „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” un Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 18.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.3), Pļaviņu novadā izveidotas vēlēšanu iecirkņu komisijas 12. Saeimas vēlēšanām 2014. gada 4. oktobrī:
Vēlēšanu iecirknī Nr.272 „Pļaviņu novada Kultūras centrs” par komisijas locekļiem ievēlēti:
Aija Avotiņa, Andra Avotiņa, Jolanta Bardovska, Margarita Gekiša, Jana Kupča, Evita Valdberga, Rita Zvirbule.
Vēlēšanu iecirknī Nr.277 „Klintaines pagasta pārvalde” par komisijas locekļiem ievēlēti:
Agnese Knodze, Valdis Mičulis, Vija Miķelsone, Jolanta Pīķe, Velta Rulle, Līga Stepe, Helēna Veitnere.
Vēlēšanu iecirknī Nr.290 „Vietalvas pagasta pārvalde” par komisijas locekļiem ievēlēti:
Līga Andersone, Aija Balode, Aigars Bieriņš, Aiga Čepule, Inese Eiduka, Ina Lazdiņa, Rita Zaharāne.
Saskaņā ar „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju”, no ievēlēto iecirkņu komisijas locekļu vidus tika iecelti iecirkņa komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.
Vēlēšanu iecirknī Nr.272 „Pļaviņu novada Kultūras centrs” par komisijas priekšsēdētāju iecelta Jolanta Bardovska, komisijas sekretāre Aija Avotiņa.
Vēlēšanu iecirknī Nr.277 „Klintaines pagasta pārvalde” par komisijas priekšsēdētāju iecelta Helēna Veitnere, komisijas sekretāre Agnese Knodze.
Vēlēšanu iecirknī Nr.290 „Vietalvas pagasta pārvalde” par komisijas priekšsēdētāju iecelta Rita Zaharāne, komisijas sekretāre Ina Lazdiņa.

K. Ginaite, Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
 • Drukāt

Projekts "Gāzi grīdā!" uzsākts

 • Pirmdiena, 25 augusts 2014 09:50

NVO "Jauniešu biedrība - CENTRS" realizē projektu "Gāzi grīdā!". Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu.
Sadarbībā ar Pļaviņu novada domes struktūrvienību jauniešu iniciatīvu centru "Ideja" ir noorganizējusi projekta pirmo aktivitāti - informatīvu semināru "Zinu un daru!" jauniešiem - interesentiem par Pļaviņu novada sniegtajām iespējām jauniešiem. Semināru vadīja Montija Bičevska. Tēmas atklāja Vita Jesere - Hveckoviča (Jauniešu mājas lapa), Liene Lakstīgala (Pļaviņu novada Brīvprātīgā darba Apliecinājums), Viktorija Minajeva (JIC "Ideja" jauniešiem), Ināra Upeniece (Pļaviņu novada darbības jomas "Jaunatne un darbs ar jaunatni" institucionālā sistēma) un Līva Davidova (Pļaviņu novada jaunatnes - jauno māmiņu iniciatīvas grupa - projekts "Otrais"), Montija Bičevska (Pļaviņu novada jaunatnes projektu konkurss). Seminārā piedalījās arī projekta darba grupas pārstāvji Irita Groza (aktivitāšu konsultante), Maksims Magičs (organizatoriskais atbalsts), Andrejs Sīmanis (projekta IT speciālists).
Nākamā aktivitāte - neformālās izglītības seminārs jauniešiem "Pilsoniskā līdzdalība - par vai pret!' 29.08.2014., sekot INFO!
 • Drukāt

„Ghetto Alianse” Jēkabpils aizvada noslēdzošo posmu

 • Pirmdiena, 25 augusts 2014 08:30
„Ghetto Alianse” Jēkabpils piektais un noslēdzošais posms norisinājās 23.augustā Jēkabpils pilsētas stadionā. Par čempiona titulu četros sporta veidos- ielu basketbolā, ielu futbolā, ielu florbolā un volejbolā cīnījās vairāk kā 35 komandas no Jēkabpils, Madonas, Salas, Pļaviņām, Rēzeknes, Viesītes, Līvāniem un arī Ogres. Paralēli jau ierastajiem sporta veidiem notika arī basketbola kluba „Jēkabpils” rīkotās aktivitātes.
Neskatoties uz laika apstākļiem, Jēkabpils pilsētas stadions pulcēja ievērojamu skaitu skatītāju un dalībnieku, kas noslēdzošajā 5.posmā uzzināja ne vien posma, bet arī kopvērtējuma labākās komandas. Basketbola klubs „Jēkabpils” kas pēc starpsezonas posma jau ir atsākuši intensīvus treniņus, bija gatavi atkal tikties ar saviem līdzjutējiem. Pasākumā piedalījās basketbola komandas pārstāvji un tā neatņemamā sastāvdaļa - karsējmeitenes ar enerģiskiem un spilgtiem priekšnesumiem. Interesentiem bija iespēja piedalīties 3 punktu metienu konkursā, kā arī veikt metienus no centra. Uzvarētājiem par balvām parūpējās BK „Jēkabpils”. „Ghetto Alianse” Jēkabpils sezonas uzvarētāji ieguva balvas no Adidas un izcīnīja ceļazīmi uz Superfināliem Rīgā, Krastmalā, 30. augustā.
„Ghetto Alianse” Jēkabpils 5.posmu organizēja Jēkabpils Jauniešu dome, basketbola klubs „Jēkabpils”, „Ghetto Alianse” Jēkabpils.
Informatīvi atbalsta:
Brīvā Daugava, Jaunais Vēstnesis, jekabpils-jauniesi.lv, jekabpils.lv, Jēkabpils24, Jēkabpils sporta centrs, Pļaviņu novada dome, Pļaviņu jauniešu iniciatīvu centrs „Ideja”, Radio1, Vidusdaugavas TV.

Vera Grāvīte, „Ghetto Alianse” Jēkabpils
 • Drukāt

Atgādinājums par nekustamo īpašumu sakopšanu

 • Ceturtdiena, 21 augusts 2014 10:30
Strauji tuvojas rudens un ziema, tāpēc Pļaviņu novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus sakopt savus īpašumus. Saskaņā ar Pļaviņu novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15. „Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi”, ikviena nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nopļaut zāli gan īpašumā esošajā teritorijā, gan īpašumam piegulošajā publiskajā lietošanā esošajā teritorijā (grāvji un zālāji līdz brauktuves malai). Zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus. Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēta administratīvā atbildība par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos. Lūgums ievērot normatīvo aktu prasības, lai, iestājoties pavasarim, nekustamajā īpašumā neveidotos kūla. Pašvaldības policija izsaka pateicību tiem novada iedzīvotājiem, kuri laicīgi sakopj savus īpašumus!
 • Drukāt

Gunta Žilde vadīs Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomi

 • Trešdiena, 20 augusts 2014 14:40


Vakar, 19. augustā Aizkrauklē notikušajā Zemgales Plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē par nākamo padomes priekšsēdētāju ievēlēta Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde. Turpmāko gadu par priekšsēdētājas vietnieku strādās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Par Guntu Žildi slēgtās vēlēšanās balsojuši 18 no klātesošajiem 19 Zemgales novadu vadītājiem, jāatzīmē, ka Attīstības padomes priekšsēdētāja ir pirmā sieviete šajā amatā kopš novadu reformas. Attīstības padomes priekšsēdētājas svarīgākie uzdevumi ir pārstāvēt organizāciju valsts un pašvaldību institūcijās, starptautiskās organizācijās, kā arī pārstāvēt reģiona intereses valsts tiešās pārvaldes institūcijās.
Notikušajā sēdē Attīstības padome atbalstījusi ZPR startēšanu divos projektu konkursos – tiks iesniegts projekta “Zemgale – zaļās domāšanas un rīcības reģions” pieteikums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” konkursam, bet ar projektu “Sociālās uzņēmējdarbības un neformālās izglītības integrācija globālai jaunatnes partnerībai” ZPR piedalīsies Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasms+ apakšprogrammas K2 projektu konkursā.
Novēlēsim mūsu novada domes priekšsēdētājai, vadot reģiona Attīstības padomi, sekmīgi pārstāvēt reģiona intereses valsts pārvaldes institūcijās un nodrošināt ražošanas saglabāšanu un ekonomisko izaugsmi šobrīd sarežģītajā politiskajā un ekonomiskajā situācijā.
 • Drukāt

Esmu apdrošināts pirmklasnieks!

 • Trešdiena, 20 augusts 2014 14:15


Ikkatrs pirmklasnieks ar lielu satraukumu gaida 1. septembri, kad pirmoreiz ziņkārīgi iesoļos skolā – vietā, ko drīz sauks par otrajām mājām.
Jau piekto gadu AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana” būs kopā ar visu pirmo klašu skolēniem gan šajos zinību svētkos, gan visu mācību gadu, dāvinot nelaimes gadījumu apdrošināšanu 1500 eiro vērtībā visiem Latvijas pirmklasniekiem.
Mūsu visjaunākie un dažbrīd pārgalvīgie skolēni saņems nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu. Apdrošināšana darbosies 24 stundas katru nedēļas dienu neatkarīgi no bērna atrašanas vietas – skolā, mājās, sporta treniņos vai brīvajā laikā. Tas ir mūsu atbalsts vecākiem brīžos, kad mazā pirmklasnieka nedienas radījušas negaidītus izdevumus.
Lai ikviens pirmklasnieks saņemtu viņam paredzēto dāvanu, lūdzam Jūs nodot ziņu pirmklasnieku vecākiem, aicinot apmeklēt mājaslapu
www.seb.lv/pirmklasnieks, lai iegūtu informāciju par apdrošināšanu, reģistrētu pirmklasnieku, kā arī saņemtu apdrošināšanas noteikumus. Pēc Jūsu aicinājuma SEB dzīvības apdrošināšanas speciālists ieradīsies Jūsu skolā, lai izskaidrotu apdrošināšanas noteikumus, atbildētu uz vecāku interesējošiem jautājumiem un nogādātu bērniem īpaši sarūpētu pārsteigumu – Pirmklasnieka kalendāru ar izglītojošiem uzdevumiem, jokiem un iemīļoto multfilmu varoņu stāstiem. Laipni lūdzam zvanīt pa tālruni 67079800 vai rakstīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
Novēlam Jums un Jūsu skolas pirmklasniekiem priecīgas un drošas skolas gaitas un jau iepriekš pateicamies par sadarbību.

Elza Jureviča, Pārdošanas direktore
 • Drukāt

Par Latvijas valsts karoga pacelšanu šī gada 21. augustā

 • Trešdiena, 20 augusts 2014 10:43
Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar „Latvijas valsts karoga likumu”, šī gada 21. augustā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto Latvijas valsts karogs. 21. augusts saskaņā ar likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” ir Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas diena.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”, karogu paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00.
Par augstāk minētā likuma vai noteikumu neievērošanu personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.
 • Drukāt

Gaismu atstarojošā veste – obligāta prasība gājējiem un velosipēdu vadītājiem!

 • Trešdiena, 20 augusts 2014 10:40
19. augustā Saeima apstiprināja Satiksmes ministrijas izstrādātos grozījumus Ceļu satiksmes noteikumos, kuri paredz, ka gājējiem un velosipēdu vadītājiem diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās posmos, kuri nav vienmērīgi apgaismoti, būs jāvelk gaismu atstarojošā veste. Jaunie grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”. Pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus laicīgi iegādāties gaismu atstarojošās vestes.
Rūpēsimies par savu un savu tuvinieku drošību!
 • Drukāt

Aizvadīts Latvijas kausa 12. posms svaru stieņa spiešanā guļus Pļaviņās

 • Trešdiena, 20 augusts 2014 10:05
16. augustā Pļaviņās, Daugavas ielas 50 pagalmā, aizvadīts Latvijas kausa 12. posms - Pļaviņu novada čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Sacensību starts bija aizkavēts gandrīz uz stundu lielā sportistu daudzuma dēļ, dalībnieku skaits bija pat lielāks nekā aizvadītājā gadā, 121 spēka sportists no visas Latvijas. Jau pirms sacensību sākuma bija skaidrs, ka čempionāta komandu konkurencē Pļaviņiešiem neizdosies izcīnīt augstu rezultātu, jo Rīgas, Gulbenes, Madonas komandās bija krietni vairāk dalībnieku. Tomēr sīvā konkurencē Pļaviņu sportisti punktus konkurentiem dāvināt negrasījās un izcīnīja 4 vietu.
Komandas vērtējumā Gulbene bija nepārspējama, komandas labā startēja gandrīz trīs reiz vairāk sportistu nekā Pļaviņās. Cerēsim, ka nākamgad vietējo sportistu aktivitāte būs lielāka.
Pļaviņu novada domes, Latvijas Pauerliftinga federācijas un biedrības „Spēka Pasaule” rīkotais novada čempionāts Latvijas kausa izcīņas posmu rīkots jau otro gadu un ir iekarojis atlētu atzinību, ko apliecina dalībnieku skaits, kas šogad palielinājies par 12 sportistiem.
Ar visiem rezultātiem var iepazīties Latvijas Pauerliftinga federācijas mājaslapā www.powerliftings.lv.

 • Drukāt

Projekts "Gāzi grīdā!"

 • Otrdiena, 19 augusts 2014 13:11

NVO "Jauniešu biedrība - CENTRS" sadarbībā ar Pļaviņu novada domes struktūrvienībām, NVO "Kopsolis" un Dobeles jauniešu domi ir uzsākusi realizēt projektu "Gāzi grīdā!" Projekta realizācijai esam saņēmuši finansiālo atbalstu 2300 EUR Tika iesniegti 38 projektu pieteikumi, prieks, ka esam starp 10 organizācijām uzvarētājām!
Projekta ietvaros tiksimies ar novada un kaimiņu novadu NVO, izveidosim Pļaviņu novada NVO kalendāru 2015.gadam, organizēsim vēlēšanu simulācijas spēli, tiksimies ar Pļaviņu novada vēlēšanu komisiju, vadīsim jauniešiem informatīvas nodarbībads un neformālās izglītības seminārus, pieredzes apmaiņas vizītē dosimies pie Dobeles jauniešiem. Īsi sakot - veicināsim Pļaviņu novada jauniešu pilsonisko līdzdalību.
Projekta vadītāja - Liene Lakstīgala. Projekta darba grupa uzsākusi projekta realizāciju; pirmā aktivitāte 2014.gada 20.augustā plkst 18.00 JIC "Ideja" INFO punktā informatīvs seminārs jauniešiem "Zinu un daru", semināra vadītāja Montija Bičevska. Aicināti visi jaunieši - interesenti.
Projektu konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Zemgales NVO projektu programmas mērķis - veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.
Skat. afiša.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL