www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Godinās Pļaviņu novadā dzīvojošos laulātos pārus

 • Piektdiena, 28 novembris 2014 13:03
Piektdien, 5. decembrī Pļaviņu novada kultūras centrā (Daugavas ielā 49) Pļaviņu novada dome godinās Pļaviņu novadā dzīvojošos laulātos pārus, kuri šogad sasnieguši lielas kāzu gadskārtas - 50. laulības gadskārtu (Zelta kāzas), - 55. laulības gadskārtu (Smaragda kāzas) un 60. laulības gadskārtu - Dimanta kāzas.
Ielūgumi uz pasākumu izsūtīti un gaidīti ierodamies ir 18 laulātie pāri.
 • Drukāt

Pleskavas apgabala Pļusas rajona vadības pārstāvju viesošanās Pļaviņu novadā

 • Ceturtdiena, 27 novembris 2014 10:30
Otrdien, 25. novembrī, Pļaviņu novadā ieradās delegācija (Anatolijs Solovjovs, Pļusas administrācijas vadītājs, Jevgeņijs Barkaņņikovs, Pļusas rajona priekšsēdētājs) no Pleskavas apgabala Pļusas rajona. 26. novembra rītā Pļaviņu novada domē tika rīkota oficiāla tikšanās, piedaloties Pļaviņu novada un Pļusas rajona vadības pārstāvjiem, lai apspriestu š. g. 15., 16. jūlijā Pļusā aizsāktās sarunas par sadarbības projektu idejām un konceptiem. Tika aktualizētas vairākas sfēras, kurās nepieciešams abās pašvaldībās veikt uzlabojumus, piemēram, infrastruktūra, resursu izmantošana, cilvēku mobilitāte, ko varētu realizēt ar Eiropas Savienības projektu atbalstu. Pļusas rajona pārstāvji atzina, ka tas viņus ir ieinteresējis, dalījās idejās, dažādu projektu realizēšanas pieredzē un vēlējās izzināt galvenās pilsētu atšķirības/līdzības dažādos saskares punktos – budžets, sports u.c.
Pēc oficiālās tikšanās tika apmeklēti pašvaldības nozīmīgākie objekti. Delegācija ar interesi klausījās par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu stacijas darbības principiem, viesojās Pļaviņu novada kultūras centrā, JIC „Ideja”, bērnu centrā „Pepija”, Pļaviņu novada ģimnāzijā, Mākslas skolā u.c. vietās, kurās jau ir īstenoti projekti ar ES līdzfinansējumu un kurās vēl būtu nepieciešams veikt rekonstrukcijas darbus. Pļaviņu novada muzeja telpās tika parakstīts abu pilsētu sadarbības līgums. Pļusas pārstāvji, jautāti par šajās dienās gūtajiem iespaidiem, izteica prieku par silto uzņemšanu un atzina, ka apbrīno to Pļaviņu novadā realizēto projektu apjomu, kas ir nodoti ekspluatācijā un kas vēl ir tapšanas stadijā vai idejiskā līmenī.
2014. gada otrā pusē tiek gatavota apstiprināšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ES kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros. Sadarbība ar kaimiņvalsts partneri – Pļusas rajonu - ļauj pretendēt uz ES atbalstu, kas kopējo attīstības aktivitāšu veicināšanai ir nozīmīgs abām iesaistītajām pusēm.
 • Drukāt

Bezmaksas seminārs, lai informētu par pasākumu „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

 • Otrdiena, 25 novembris 2014 15:37
28. novembrī plkst. 11:00 Aizkraukles novada pašvaldības konferenču zālē, Lāčplēša ielā 2 notiks tikšanās ar Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem.
Programmā:
 • atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās;
 • atbalsts ieguldījumiem pārstrādē;
 • zaļināšanas prasību nodrošināšana, sākot ar 2015.gadu.
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos:
 1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”;
 2. “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.
notiks no 2014. gada 8. decembra līdz 2015. gada 15. janvārim. Kontakttālrunis: Pļaviņu novada zemnieku konsultante Inese Eiduka 29255047.
 • Drukāt

Atbalsts politiski represētām personām

 • Otrdiena, 25 novembris 2014 14:23
Kā katru gadu, tā arī šogad, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Pļaviņu novada dome izmaksā svētku pabalstu politiski represētām personām. Pabalsts tiek izmaksāts vienu reizi gadā saskaņā ar Pļaviņu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.32 "Par pašvaldības pabalstiem, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus  un ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētām personām.
Pabalsta apmērs ir 15 EUR vienai personai un to Pļaviņu novada Sociālais dienests izmaksā bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas politiski represētām, novadā deklarētām personām.
Šogad šo pabalstu, pirms Latvijas Republikas proklamēšanas 96 gadadienas, saņēma 76 Pļaviņu novada iedzīvotāji, no tiem 41 Pļaviņās, 12 Aiviekstes pagastā, 15 Vietalvas pagastā un 8 Klintaines pagastā. Mums ir pamats lepoties ar saviem cilvēkiem. Vēlam viņiem visiem spēku, izturību, veselību arī turpmāk!

V.Čulkstēna, Sociālās palīdzības organizatore
 • Drukāt

Par dzelzceļa pārbrauktuves Vietalvas ielā, Pļaviņās rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

 • Otrdiena, 25 novembris 2014 13:20
Pļaviņu novada dome saņēmusi pilnsabiedrības „Skonto būve, BMGS, ACB un Binders” apliecinājuma un garantijas vēstuli par objektā „Otrā sliežu ceļa būvniecība dzelzceļa iecirknī Rīga – Krustpils” pārbrauktuves Vietalvas ielā rekonstrukcijas darbu pabeigšanas termiņiem, kas autoruzraudzības kārtībā tika mainīti un saskaņoti atbilstoši Pļaviņu novada domes papildus prasībām. Pārbrauktuves seguma ieklāšana, gājēju pāreju un autoceļu pieejas izbūves darbi – līdz 2014. gada beigām, autoceļu pieeju asfaltēšanas darbi – pēc ziemas beigām 2015. gadā, tiklīdz gaisa temperatūra atļaus to darīt, bet ne vēlāk, kā līdz 2015. gada 30. aprīlim.
 • Drukāt

Aicina dalībniekus projektā „Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei”

 • Otrdiena, 25 novembris 2014 12:37
Ja esat daudzbērnu, nepilnā ģimene vai jūsu ģimenē aug bērns ar invaliditāti, tad šis projekts ir domāts tieši jums! Projekta ietvaros Jums būs iespēja piedalīties ģimeņu pasākumos „Trīs ceturtdaļas”, kur visa ģimene kopā piedalīsies radošās un sportiskās aktivitātēs, atsevišķās grupās vecāki varēs pārrunāt sev interesējošos jautājumus, jaunieši pētīt karjeras iespējas, bet bērni rotaļāties un attīstīt 21. gs. dzīves prasmes. Ceļa izdevumi, nokļūšanai uz pasākumiem, tiks apmaksāti. Katra projektā iesaistījusies ģimene, individuālā sarunā, varēs izvēlēties sev piemērotākos un nepieciešamākos pakalpojums. Projekta aktīvākās ģimenes piedalīsies vasaras nometnē „Baltābele2015.”, 2015. gada jūlijā –Aglonā. Pieteikties un saņemt sīkāku informāciju par projekta piedāvātajām iespējām var pa tālruni – Inita 27040603 no 22. 11. 2014. – 02. 12. 2014. Projektu organizē Biedrība KPK „Tilts”, projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds, finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina, Norvēģija.
 • Drukāt

Par videoieraksta nodošanu policijai

 • Pirmdiena, 24 novembris 2014 08:15
Tā kā 20. novembra pievakarē novērota Pļaviņu sabiedriskās tualetes demolēšana kultūras centra skvērā Pļaviņās, Daugavas ielā 49, video ieraksts ir nodots izskatīšanai policijā.
 • Drukāt

Tikšanās ar uzņēmējiem

 • Sestdiena, 22 novembris 2014 17:55

Pļaviņu novada domes organizētā tikšanās ar uzņēmējiem š. g. 20. novembrī norisinājās Pļaviņu skvoša zāles telpās (Rīgas ielā 28). Tās ievadā Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde sacīja, ka novada uzņēmējdarbības videi ir tendence kļūt pievilcīgākai, ņemot vērā laiku, kādā iespējams nokļūt līdz Rīgai pa jauno autoceļu, stratēģiski svarīgo dzelzceļa mezglu, iespēju nākotnes perspektīvā izmantot upi u.c. aspektus.
Tikšanās turpinājumā plānu, ekonomikas un attīstības speciāliste Ludmila Lencberga informēja par jauno plānošanas periodu, kurā lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīti uzņēmējdarbības atbalstam. Tika uzsvērta individuālo konsultāciju nozīme, ņemot vērā uzņēmēju darbības sfēru un interešu nianses, kas sekmētu mērķa - savstarpējā izdevīguma – sasniegšanu, kā arī tiek gaidīti priekšlikumi investīciju plānam. Iepirkumu speciāliste Ineta Kaļva iepazīstināja ar aktuālajiem grozījumiem, kas paredz, ka pārtikas iepirkumi līdz 40 000 euro var tikt veikti bez konkursa, balstoties uz cenu izpēti, tādējādi sniedzot iespēju dot priekšroku lokāliem uzņēmumiem. Viņa aicināja uzņēmējus nebaidīties piedalīties pašvaldības konkursos, zinot, ka nereti par problēmu tiek uzskatīts birokrātiskais slogs (izvirzītās prasības, kuras iespējams pārrunāt). Savukārt Tūrisma informācijas centra vadītāja Līva Davidova koncentrētā veidā informēja par iespēju piedalīties starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour 2015”, papildināt apskates vietu klāstu tūrisma avīzēs un bukletos.
Pļaviņu novada uzņēmējdarbības attīstības speciāliste Elita Kaņepēja turpināja iepriekšējās tikšanās reizēs aizsāktās sarunas par biedrības dibināšanu – tika apspriests izstrādātais statūtu melnraksts, diskutēts iespējamiem biedrības amatu kandidātiem, kā arī pieņemts lēmums par dibināšanas kopsapulci 3. decembrī plkst.15:00 Aiviekstes pagasta bibliotēkā. E. Kaņepēja Pļaviņu novada uzņēmēju atsaucību vērtē pozitīvi. SIA „Luste SZ” vadītāja Santa Zālīte jautāta, kas ir galvenais stimuls apmeklēt šīs tikšanās, atklāj, ka viņai ir svarīga viedokļu apmaiņa un informācijas ātrāka aprite, jo uzņēmējam ir jābūt zinošam un jāspēj ātri reaģēt: „Acīmredzot arī Pļaviņās beidzot ir pienācis laiks uzņēmējiem apvienoties. Prieks, ka dome to stimulē.”
Tikšanās noslēgumā sporta biedrības „Juči” valdes priekšsēdētājs Pēteris Kalniņš iepazīstināja ar skvoša pamatprincipiem, pirmsākumiem Pļaviņās un sniedza iespēju pārbaudīt savas spējas šajā sporta veidā.

Teksts - Elīna Jurševska, foto - Līva Davidova
 • Drukāt

Aizvadīts Zibensturnīrs futbolā

 • Sestdiena, 22 novembris 2014 12:00
15. novembrī Gostiņu stadionā notika "Pļaviņu futbolam’90" ietvaros sarīkots zibensturnīrs futbolā 7:7, kam bija arī svētku noskaņa, jo viss norisinājās uz jaunā sintētiskā laukuma. Turnīra sākumā tika dots vārds novada sporta komitejas vadītājam Imantam Kravalim, kurš atzinīgi novērtēja jaunā laukuma priekšrocības, novēlēja sportisko cīņās sparu komandām un viss sākās. Atzinīgi bija novērtējams arī tas, ka savas komandas bija ieradušies atbalstīt arī liels līdzjutēju pulks, kurš, neskatoties uz pavēso laiku, neizklīda līdz finālspēlēm un apbalvošanai.
Tātad turnīram bija pieteikušās 6 komandas, no tām arī viesi no Jēkabpils, tika lozētas divas apakšgrupas un cīņas sākās. Kā redzat pēc priekšsacīkšu tabulas cīņas risinājās ļoti spraigi un arī finālspēļu izejas uzvarētāji tika noskaidroti tikai ar soda sitienu palīdzību. Intriga saglabājās līdz pat beigām un lūk vēl finālu rezultāti:

1. pusfināls: Zvaigznes kalns - Klintaine 1 - 1,soda sitienu sērijā (2 - 3)
2. pusfināls: DM-1 - Gazmjas 1 – 1, soda sitienu sērijā (5 – 4)
Spēle par 5. – 6. vietu Gostiņi - DM-2 1 - 1, soda sitienu sērijā (4 – 3)
Par 3. vietu Zvaigznes kalns – Gazmjas 4 – 3
Par 1. Vietu DM-1 - Klintaine 1 – 0
Skat. turnīra tabula.

Tātad turnīra uzvarētāji DM-1, komanda, kuras sastāvā spēlēja: Andrejs Ostvalds, Guntars Siliņš, Oskars Zeps, Edvīns Dravnieks, Konstantīns Sujedovs, Igors Maslobojevs un Jānis Mičulis.
Turnīrā piedalījās 58 komandu dalībnieki un viņus uzmundrināja tik pat līdzjutēju. Dalībnieki pateicās par turnīra labo organizāciju un uzslavēja jauno laukumu, teikdami, ka arī Pļaviņās varēs laicīgi gatavoties republikas čempionātiem un sacensībām spēlējot kaut vai visu gadu.
Šajā jaunajā laukumā plānots ap 20. martu pavasara turnīrs futbolā 7:7, jau pārbaudot spēkus jaunajai 2015. gada sezonai un arī pilsētas čempionāts ,,2015’’ norisināsies šajā laukumā. Gaidām arī pārējo novada pagastu komandas, ne tikai Klintaini, arī Aivieksti, Vietalvu.

Imants Siliņš, Sacensību organizators un galvenais tiesnesis

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping