www.plavinas.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Latviešu tautai liktenīgā datuma - 25. marta atceres pasākums Vietalvā

 • Otrdiena, 25 marts 2014 17:11
Tā ir vēsture, tie ir fakti, tā ir emociju jūra. Šajā dienā 1949. gadā no Latvijas deportēja vairāk kā 42 tūkstošus civiliedzīvotāju, kā arī tolaik „sabiedriski bīstamus elementus”. Dzīve kā ar milzu cirvi tika pārcirsta divās daļās. Sākās cita dzīve: ar badu, ar salu, ar mīļu cilvēku zaudējumiem, ar mājas, Dzimtenes zaudējumu.

Tai dienā nedrebēja sliežu ceļi vien,
Dievs debesīs tais dienās nodrebēja,
Jo salūza sirdis, lūza dvēseles tai baigumā, ko bendes roka sēja.
Tās baisās dienas nekad neaizmirst,
Kad asaru un asins upes skrēja,
Laiks nebeidz mūžībā to vārdus cirst,
Kas Tēvzemē vairs pārnākt nevarēja.

Arī no Vietalvas tika izsūtīti cilvēki. Sadzīti ēkā pie baznīcas un vesti uz Pļaviņām, kur turpinājās viņu ceļš uz Sibīriju, gandrīz drošā nāvē. Vietalvā šai vietā ir uzstādīts piemiņas akmens represētajiem. 2014. gada 25. martā klātesošie nolika ziedus pie piemiņas akmens un aizdedzināja sveces. Kultūras darba organizatore Agita Lindenberga lasīja dzejas rindas un atmiņu stāstījumu par to dienu notikumiem no vēstures arhīviem. Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrības meitenes dziedāja dziesmas par Latvijas zemi. Visus vienoja klusuma brīdis. Pasākums turpinājās Vietalvas pagastmājā pie karstas tējas, kur represētie dalījās ar skaudro atmiņu stāstījumu.
 • Drukāt

Atceres brīdis komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Pļaviņu dzelzceļa stacijā, 25. martā

 • Otrdiena, 25 marts 2014 16:00


Iedzīvotāju piespiedu pārvietošana jeb deportācija ir īpaša totalitāro režīmu politisko represiju forma. Maz ir tādu notikumu, kas būtu atstājuši tik lielu ietekmi uz cilvēku dzīvēm kopumā kā 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta deportācijas. Pēc Valsts arhīva ziņām 1949. gada martā no Latvijas izsūtīja 42125 cilvēkus. Viņu vidū bija 10987 bērni vecumā līdz 16 gadiem. Vēl 211 bērni piedzima ceļā uz nometinājuma vietām. Ešeloni piestāja lielākās vai mazākās stacijās starp Urāliem un Kluso okeānu Sibīrijā. Izsēdināti ar savu trūcīgo līdzpaņemto iedzīvi un pārtiku, cilvēki turpināja ceļu buļļu, traktoru un auto vezumos. Viņi tika aizvesti un nometināti trūcīgos kolhozos un sovhozos. Sekoja smags darbs bez atlīdzības, daudzviet bads, slimības, tuvinieku nāve, pazemojumi… Tikai sirdī tika lolots sapnis par atpakaļ ceļu uz mājām...

Atrakstiet man, tēvu zemes puķes, savā smaržu valodā, kad taisāties ziedēt.
Varbūt pagaidiet mazliet, varbūt es dodos uz mājām…


Atpakaļ dzimtenē neatgriezās apmēram piektā daļa no izsūtītajiem.

Pieminot šos baisos pagātnes notikumus, piemiņas vietā pie Pļaviņu dzelzceļa stacijas pulcējās tie, kurus tas skāris personīgi, viņu tuvinieki un visi tie, kuriem nav vienaldzīga mūsu tautas vēsture. Piemiņas vietu greznoja ziedi un svecītes. Kopā ar vēstures skolotāju Ivetu Krastiņu pasākumā piedalījās 10. klases kolektīvs, jaunsargi Imanta Kravaļa vadībā, zemessargi. Par sāpīgajiem vēstures notikumiem runāja jaunieši: Lelde Grūbe, Miks Vilkaplāters, Kalvis Krūze, dzeju - Līga Āboliņa. Sasaistot pagātnes notikumus ar šodienas politiskajām aktualitātēm, Anita Kokina aicināja visus pārvarēt inertumu, atdzīvināt sevī patriotismu, pilsonisko atbildību un politisko aktivitāti.
 • Drukāt

Aicina uz biznesa forumu „Atbalsts uzņēmējiem”

 • Otrdiena, 25 marts 2014 13:00
Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas garantiju aģentūra un Latvijas Attīstības finanšu institūcija „Altum” šī gada 3. aprīlī, Jēkabpilī aicina Jēkabpils apkaimes komersantus uz reģionālo biznesa forumu „Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākuma laikā sniegs komersantiem plašu informāciju par šobrīd pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai. 4. aprīlī uz Eksporta darbnīcu tiek aicināti komersanti, kuri vēlas gūt jaunas zināšanas eksporta uzsākšanā un attīstīšanā. Foruma pirmajā dienā, 3. aprīlī - informēs komersantus par plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā. Savukārt, foruma otrajā dienā - 4. aprīlī – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra organizēs Eksporta darbnīcu, uz kuru aicina Latvijas uzņēmumu īpašniekus, eksporta, mārketinga speciālistus un citus interesentus, kuri vēlas gūt jaunas zināšanas eksporta uzsākšanā un attīstīšanā. Biznesa forums „Atbalsts uzņēmējiem” Jēkabpilī notiks š.g. 3. un 4. aprīlī plkst. 10:00 Krustpils novada domes telpās (Jēkabpils, Rīgas iela 150a). Dalība pasākumā - bezmaksas. Foruma dienas kārtība un pieteikšanās šeit (www.liaa.gov.lv).
 • Drukāt

Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņi piedalās Valsts konkursā

 • Otrdiena, 25 marts 2014 09:35
21. martā četras Pļaviņu Mākslas skolas audzēknes kopā ar pedagoģi Diānu Nagli un direktori Ivetu Ušacku devās uz Rīgas Amatniecības vidusskolu, lai piedalītos Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības mākslas un dizaina jomas Valsts konkursā.
Skolu Valsts konkursā pārstāvēja Letīcija Janoviča un Vineta Cukanova no 6. klases, Evelīna Paula Ķerķe un Elīna Lelde Pitjukeviča no 4. klases. Valsts konkursa tēma bija „Es.Telpa.Vide”, kura aptver dažādus cilvēka un vides mijiedarbības aspektus: kā telpa un vide ietekmē cilvēku? kā cilvēks veido un rada vidi? kas ir arhitektūra?
Konkursam bija divas kārtas: 1. kārta norisinājās skolā, bet otra valstī. Konkursa otrajā kārtā katrā vecuma grupā varēja piedalīties divi skolas audzēkņi.
Valsts konkursa rezultāti būs zināmi tikai 25. aprīlī, kad Saldū norisināsies skolotāju metodiskā darba seminārs, kurā ar nelielām prezentācijām dalīsies ar savu pedagoģisko pieredzi, gatavojoties Valsts konkursam un iepazīstinot audzēkņus ar arhitektūras un vides tēmām, Latvijas Mākslas skolu pedagogi.
Gaidot konkursa rezultātus, vēlamies pateikties audzēkņu vecākiem, par atbalstu meitenēm un Pļaviņu novada domei. Ar Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu darbiem Valsts konkursā interesenti var iepazīties pievienotajā
foto galerijā.
 • Drukāt

Paziņojums par nekustāmā īpašuma izsoli

 • Pirmdiena, 24 marts 2014 14:05
Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa paziņo, ka 2014. gada 16. aprīlī, plkst. 10.00, birojā Pils ielā 14, otrajā stāvā, Tukumā, LV-3101, tiek rīkota Vladimiram Frolovam piederošā nekustāmā īpašuma Raiņa ielā 70-28, Pļaviņas, Pļaviņu novads kad.Nr.3213 900 0242 pirmā izsole. Izsoles sākumcena 1300,00 EUR. Uzziņas pa tālruni 63123573, vai zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā.
 • Drukāt

Par Latvijas valsts karoga pacelšanu šī gada 25. martā

 • Pirmdiena, 24 marts 2014 11:00
Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar „Latvijas valsts karoga likumu”, šī gada 25. martā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām jānovieto Latvijas valsts karogs sēru noformējumā.
25. marts saskaņā ar likumu „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 405 „Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”, karogu paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00.
Par augstāk minētā likuma vai noteikumu neievērošanu personas saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteiktajā kārtībā.
 • Drukāt

Sveicam pavasari PII „Bērziņš”

 • Pirmdiena, 24 marts 2014 09:04


20. martā iestājās astronomiskais pavasaris, kad diena un nakts ir vienāda garuma. Saule ar katru dienu ilgāk silda zemi, putni vītero savas dziesmas, bet upes lēnām plūst uz jūru. Pavasaris sauc no ziemas miega mosties visus ziemas miega gulētājus, tāpēc 21. martā, skandējot tautas dziesmas, devāmies modināt lāci, ezi, kukaiņus, taureņus, mušas, vardes un citus ziemas miega gulētājus. Pamodušies no saldā miega, viņi visi devās sveikt sauli un pavasari ar skanīgām dziesmām, jautrām dejām un rotaļām. Ciemos pie bērniem ieradās Zvirbulis, kurš visus aicināja uz savas dzimšanas dienas svinībām, kur visi dejoja „Putniņdeju”.
 • Drukāt

Bērnu drošība ir vecāku atbildība

 • Pirmdiena, 24 marts 2014 08:55
Pļaviņu novada pašvaldības policija vēršas pie vecākiem, kuri savus bērnus pārvadā ar transportlīdzekli vai velosipēdu. Mīļie vecāki, lūdzu atcerieties, ka transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības objekts. Tāpēc katra transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir rūpēties par salonā esošo pasažieru drošību. Pirms uzsākt braukšanu, transportlīdzekļa vadītājam ir jāpārliecinās, vai pieaugušie pasažieri ir piesprādzēti ar drošības jostām un vai mazie pasažieri atrodas piesprādzēti bērnu sēdeklīšos.
Bieži vien vecāki domā, ka bērnu var nepiesprādzēt vai nelietot autosēdeklīti, jo jābrauc tikai neliels ceļa posms un pilsētā, pārvietojoties ar nelielu ātrumu, nekas slikts nevar notikt. Bet pat nelielas, bet būtiskas nianses negadījuma brīdī (piemēram, strauja bremzēšana, neparedzēta noslīdēšana no ceļa vai sadursme ar citu auto) var būt izšķirošas ne tikai cilvēka veselībai, bet arī dzīvībai. Jārēķinās, ka pilsētā atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h. Ja saskrienas divas pretimbraucošas mašīnas, frontālais trieciens summējas, un tie jau ir 100 km/h.
Nekādā gadījumā bērnu nevajadzētu sprādzēt kopā ar pieaugušo, jo straujas bremzēšanas vai negadījuma brīdī bērnu no vienas puses spiedīs josta, bet no otras puses – pieaugušais.
Novērota arī tendence bērnu turēt klēpī pasažierim. Vecāki maldās, ja domā, ka negadījuma brīdī viņi varēs bērnu noturēt, jo inerce, kas virza cilvēku uz priekšu, ir 40 reizes lielāka par cilvēka svaru. Tāpēc ne rokas, ne kājas nelīdzēs, un mātes/tēva instinkts aizsargāt nedarbosies. Video ar Crash testu precīzi parāda, kas notiek sadursmes brīdī.


 
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, ja transportlīdzekļos, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, ved bērnus, kuru augums nepārsniedz 150 cm, jālieto viens no šādiem drošības līdzekļiem:
1) bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram atbilstošā bērnu sēdeklītī un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu;
2) bērnam jāsēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša paliktņa un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu.
Par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība transportlīdzekļa vadītājam – brīdinājums vai naudas sods piecpadsmit euro apmērā. Tomēr primāri nav jādomā par soda apmēru, bet gan par Jūsu bērna drošību! Ja jums ir dārga jūsu bērna veselība un pat dzīvība – lietojiet autosēdeklīti un drošības jostas!
Vecākiem, kuri savus bērnus pārvadā ar velosipēdu jāatceras, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem, bērnus atļauts vest ar velosipēdu tikai tad, ja velosipēds ir aprīkots ar papildu sēdekli un drošiem kāpšļiem kāju atbalstam. Turklāt bērnam galvā obligāti jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei.
Ir bezatbildīgi uzskatīt, ka nekas slikts nevar notikt. Tad, kad notiek, ir jau par vēlu. It īpaši, ja aiziet bojā kāds tuvs cilvēks. Vistraģiskākais ir tad, kad vecāku vainas dēļ bērns no dzīves aiziet ātrāk nekā viņi paši.
Lai Jums droša braukšana!
 • Drukāt

„Pūčošanās” bērnu bibliotēkā un izbraukums uz mežu

 • Piektdiena, 21 marts 2014 11:30
19. marta vēlā vakara stundā, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkā, UNESCO projekta „Stāstu laiks” ietvaros, norisinājās nodarbība – pūčošanās. Viss vakars tika veltīts noslēpumainajiem, gudrajiem un šarmantajiem putniem – pūcēm. Pasākuma gaitā ornitologs Andris Avotiņš (juniors) iepazīstināja klātesošos ar Latvijā esošo pūču sugu īpatnībām, īpaši pievēršot uzmanību pūču dzirdei, redzei, medīšanas un ēšanas paņēmieniem. Prieks par Gvido Eizānu, 3.a klases skolēnu, kurš izrādīja ne tikai lielu interesi par pūcēm, bet arī prata pareizi atbildēt uz dažu labu ornitologa uzdoto jautājumu. Kā balvu par zēna lielo interesi par ornitoloģiju, ornitologs Andris Avotiņš maija mēnesī uzaicināja Gvido piedalīties pūču mazuļu gredzenošanā. Pēc tikšanās bibliotēkā, daļa bērnu kopā ar pūču pētnieku, devās izbraukumā uz Pļaviņu novada mežiem, kur ar skaņām tika provocētas meža pūces. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem – sniegputeni un vēju, netālu no Mežezera tika saklausīti meža pūces mammas saucieni un tēviņa neapmierinātā dziesma. Kā ornitologs sacīja: „Šādos laikapstākļos tā jau ir uzvara!”
Mīļu paldies sakam Andrim Avotiņam (junioram) par interesanto pūču vakaru, it īpaši par nakts braucienu, saka – bērnu bibliotēkas kolektīvs un visi pasākuma dalībnieki.
 • Drukāt

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss Daugavpilī

 • Piektdiena, 21 marts 2014 11:11


JIC „Ideja” mūsdienu deju grupa „POZITĪVS” 14. martā jau otro gadu pēc kārtas piedalījās Latgales novada mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā. Šo konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Konkurss rīkots ar mērķi attīstīt un apzināt mūsdienu deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un veicināt mūsdienu dejas žanra popularitāti. 11 pozitīvas, optimisma pilnas, zinātkāras, izpalīdzīgas, tiešas, īpaši enerģiskas, veiklas un saprotošas jaunietes no Pļaviņām piedalījās ar savu mūsdienu deju žanra priekšnesumu. Konkursu vērtēja VISC izveidota žūrija pēc noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.
Deju grupa „POZITĪVS”, ņemot vērā iegūto punktu skaitu, ieguva III pakāpes diplomu! Gribētos vēlreiz apsveikt mūsu meitenes un novēlēt vēl lielāku izaugsmi un augstākus uzstādītos mērķus. Meitenēm aprīlis sāksies ar mūsdienu sacensībām un sadejošanās pasākumiem Līvānos un Preiļos. Dejā – dzīvot jautrāk!

Tatjana Zagorska, Mūsdienu deju grupas „POZITĪVS” vadītāja
Fotogrāfijas apskatāmas:
http://www.pepijapn.lv/ un http://www.plavinujauniesi.lv/

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL