www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Kultūrizglītojošā ekskursija "Pepijas" apmeklētājiem „GARĀ PUPA"

 • Otrdiena, 05 maijs 2015 19:07


Bērnu centrs „Pepija”, ņemot vērā situāciju Pļaviņu novadā par maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu statusu, piedalījās projektā „GARĀ PUPA”, kuras mērķis bija papildināt bērnu, no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, zināšanas par dažādiem kultūras procesiem, izglītojot tos ar praktiskas ekskursijas palīdzību.
Izskatot mūsu pieteikumu, biedrība „ASCENDUM” 2. maijā piedāvāja iespēju Pļaviņu novada bērniem apmeklēt kultūrizglītojošo ekskursiju, kurā, sadarbībā ar Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāli - Odzienas skolu, tika izvēlēti 26 „Pepijas” apmeklētāji no maznodrošinātajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.
Biedrība „ASCENDUM” ekskursijas ietvaros Pļaviņu novada ekskursantiem nodrošināja LNB Gaismas pils apmeklējumu, ekskursiju uz Vecrīgu un Rīgas Doma baznīcu, pusdienas un launagu, izstāžu zāles Arsenāls apmeklējumu un Latvijas Leļļu teātra izrādi “Herbe ar lielo cepuri”. Pa ceļam ar bērniem iebraucām atpūtas centrā „Lido”.
Piedaloties šajā projektā, tika sasniegts mērķis - Pļaviņu novada skolēni no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm papildināja pamatzināšanas par kultūras procesiem un iespējām, veicinot sociālo prasmju attīstību un veidojot ilgtspējīgu, atbildīgu, attieksmi ar izglītojošu, praktisku ekskursiju palīdzību.
Liels paldies Pļaviņu novada domei par līdzfinansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai bērnu kultūras projektā „GARĀ PUPA”.

Foto galeriju skat. šeit:
http://www.pepijapn.lv/.
 • Drukāt

Notiks Valsts valodas dienas pasākums Vietalvā

 • Otrdiena, 05 maijs 2015 07:21
Latvijā 13. maijā tiek svinēta Valsts valodas diena un rīkoti pasākumi. Arī Vietalvas un Odzienas dziedāšanas biedrība ir pieteikusies rīkot Vietalvā valodas dienu. 13. maijā plkst. 14.00 Vietalvas pagastā pie Ausekļa ozola notiks Valsts valodas dienas pasākums "Brīnās mana valodiņa", sliktos laika apstākļos - Odzienas skolā. Rakstniecības un mūzikas muzeja mājas lapā publicēta karte ar visiem svinēšanas punktiem Latvijā. Uzspiežot uz punkta atveras īss pasākuma norišu apraksts - karte atrodama šeit.
 • Drukāt

Konkurss „Es esmu gudrāks pats par sevi” bērnu centrā „Pepija”

 • Otrdiena, 05 maijs 2015 07:00
Domāšana, prātošana, iztēles veidošana jeb, vienkārši, prāta asināšana – tieši šādas aktivitātes 29. aprīlī varēja izbaudīt bērnu centra „Pepija” apmeklētāji.
Pirmo reizi „Pepijā” notika konkurss „Es esmu gudrāks pats par sevi”. Konkursā kopā piedalījās 21 dalībnieks, no kuriem tikai divas bija meitenes. Dalībnieki bija no 1. līdz 6. klasei.
Konkursā bija trīs kārtas. Pirmajā kārtā katram dalībniekam bija jāatbild uz trīsdesmit ļoti grūtiem un sarežģītiem jautājumiem. Jautājumi bija par dažādām tēmām. Tad labākie dalībnieki (ar lielāko punktu skaitu) startēja otrajā kārtā un vēl labākie piedalījās finālā.
Par finālistiem kļuva septiņi dalībnieki, no kuriem 1. vietu ieguva Artis Miltiņš (3.b klase), Nikita Skrimblis (4.a klase), Ričards Pogodins (4.a klase) un Matīss Vasks (4.b klase), bet 2. vietā palika Artjoms Zagorskis (2.b klase), Endijs Lasmanis (1.b klase) un Adrians Kaugers (4.b klase).
Neskatoties uz to, ka jautājumi bija tiešām grūti un sarežģīti (pat pieaugušo līmenī), bērni ar tiem tika galā ļoti labi. Iespējams tā bija veiksme, varbūt intuīcija, bet varbūt tomēr tās bija zināšanas!? Uz šo jautājumu zina atbildi tikai katrs dalībnieks pats.
Liels paldies visiem bērniem par pacietību un piedalīšanos un apsveicam uzvarētājus, kuri ir „gudrāki paši par sevi”!

Foto galeriju skat. šeit: h
ttp://www.pepijapn.lv/

 • Drukāt

Apsveikums novada iedzīvotājiem 4. maijā

 • Pirmdiena, 04 maijs 2015 00:00
 • Drukāt

Caur pavasari mana sirds uz Tavu dzied

 • Svētdiena, 03 maijs 2015 20:44
1. maija vakarā Pļaviņu kultūras centrā norisinājās koncerts „Caur pavasari mana sirds uz Tavu dzied”. Koncertā piedalījās: sieviešu vokālais ansamblis „Spīdala”; (Aizkraukles pag.); sieviešu vokālais ansamblis „Guns” (Jelgava), sieviešu vokālais ansamblis „Vīzija” (Kalsnavas pag.); sieviešu vokālais ansamblis „Dzirnas” (Klintaines pag.); vīru vokālais ansamblis „Kalsnava” (Kalsnavas pag.); Aizkraukles pagasta vīru vokālais ansamblis; jauktais vokālais ansamblis „Krustpilieši” (Krustpils pag.); senioru vokālais ansamblis „Ābeļziedi” (Aiviekstes pag.). Ansambļiem nebija iepriekš zināma uzstāšanās kārtība. Katru nākamo ansambli, kurš uzstāsies – izlozēja koncerta laikā. Katrs ansamblis nodziedāja divas dziesmas. Koncertam noslēdzoties, visi ansambļi kopā nodziedāja vēl trīs dziesmas. Paldies koncerta organizatoriem un ansambļu vadītājiem par darbu. Pēc koncerta apmeklējuma un dalībnieku skaita bija redzams, ka pavasara koncerta tradīcija Pļaviņu novadā vēršas plašumā un draudzības saites starp reģiona vokālajiem ansambļiem stiprinās!

J. Peņģerots, Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

 • Drukāt

Pļaviņu novada domes sēde Vietalvas pagastā

 • Sestdiena, 02 maijs 2015 18:06


30. aprīlī Vietalvas pagasta pārvaldes ēkā notika Pļaviņu novada domes sēde, kurā tika izskatīti 69 darba kārtības jautājumi. Skat. Domes sēdes darba kārtību. Sēdi vadīja Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde un piedalījās novada deputāti, pieaicinātās novada amatpersonas un darbinieki. Atskaites par paveikto, periodā no iepriekšējās domes sēdes, sniedza novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, domes izpilddirektors Aivars Bardovskis, izpilddirektora vietnieks Raimonds Spēks un SIA „Pļaviņu komunālie pakalpojumi” valdes locekļa pienākumu izpildītājs Jānis Zvirgzdiņš. Novada amatpersonas sniedza deputātiem atskaiti par paveikto aizvadītajā periodā.
Sēdē tika nolemts piešķirt finansējumu Pļaviņu DM futbola komandai dalībai valsts futbola čempionāta II līgā, pieņemti lēmumi par dzīvokļu piešķiršanu, īres līgumu laušanu, reģistrēšanu dzīvokļu rindā. Sēdē novada deputāti nolēma atlikt jautājumu par izmaiņām pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības noteikumos - Kārtībā, kādā Pļaviņu novada amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu līdzekļus. Apstiprināja Pļaviņu novada domes finanšu pārskatu par 2014. gadu. Novada deputāti izskatīja autopārvadātāja SIA „Pato 1” iesniegumu par izmaiņām autobusu maršrutos sakarā nepietiekamo finansējumu, apstiprināja locekļu izmaiņas Jaunatnes lietu un Zemes lietu komisijās. Lēma par finansējuma piešķiršanu sportistiem inventāra iegādei, braucieniem uz sacensībām ārvalstīs un sacensību organizēšanai novadā, ar finansējumu tika atbalstīts bērnu drošības projekts „Lai dzīvo bērni”.
Tika pieņemti lēmumi par zemes nomas līgumu slēgšanu, par nekustāmā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā, nekustāmo īpašumu sadalīšanu un citi ar īpašumiem saistīti jautājumi.
 • Drukāt

SAC "Pļaviņas” talka

 • Ceturtdiena, 30 aprīlis 2015 17:18


Lielajā talkā piedalījās arī SAC ,,Pļaviņas” personāls un iemītnieki. Kopīgiem spēkiem, draudzīgi sadalot darba pienākumus, tika sakopti SAC kapu teritorija.
Mūs patīkami pārsteidza Pļaviņu novada ģimnāzijas 3. b klase ar audzinātāju Kristiānu Balodi, kas talkas laikā, uzstādīja pašizgatavotus putnu būrīšu aprūpes centra teritorijā. Liels paldies mazajiem censoņiem par ieguldīto darbu dzīvās dabas labā. Ceram uz sadarbību arī turpmāk.
Pateicoties labajiem laika apstākļiem tika paveikti visi iecerētie darbi. Nākošajā gadā arī noteikti piedalīsimies Lielajā talkā un cerams, ka talkotāju pulks būs kuplāks. Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Lāsma Kovaļenko, SAC „Pļaviņas”
 • Drukāt

Par dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanu Odzienas ielā

 • Ceturtdiena, 30 aprīlis 2015 16:35
Pēc RKF „Transceltnieks” lūguma no 05.05.2015. līdz 15.05.2015. sakarā ar remontdarbiem transporta kustībai slēgta dzelzceļa pārbrauktuve (dzelzceļa iecirknī Rīga – Krustpils) Odzienas ielā, Pļaviņas, Pļaviņu novads. Transporta kustība tiks organizēta uzstādot informējošas ceļa zīmes autovadītājiem par iespējām izmantot citas dzelzceļa šķērsošanas vietas.
Skat. Kustības kustības organizēšanas shēmu.
 • Drukāt

Labu darbu mēs kopā izdarījām

 • Ceturtdiena, 30 aprīlis 2015 09:40
Lai bērnudārza „Jumītis” tuvākā apkārtne būtu vēl sakoptāka, visu grupiņu bērni un darbinieki Lielajā talkā strādāja ļoti čakli. Bērni ar lielu rūpību un atbildības sajūtu kopā ar iestādes kolektīvu vāca sadzīves atkritumus un grāba lapas Jumīša ielā. Paši mazākie uzposa grupiņu rotaļlaukumus. Paldies bērnu vecākiem par sagādātajiem grābekļiem un darba cimdiem, paldies visiem talciniekiem! Pēc labi padarītā darba visi kopīgi ārā ēdām desiņas un cienājāmies ar garšīgajiem pīrādziņiem.

Ilze Vilciņa, PII „Jumītis ” vadītāja
 • Drukāt

Bērnu centra „Pepija” apmeklētāji piedalās Lielajā talkā

 • Ceturtdiena, 30 aprīlis 2015 08:44
24. maijā bērnu centra „Pepija” apmeklētāji, pēc skolas talkas, kurā viņi cītīgi strādāja kopā ar savu klasi, turpināja strādāt bērnu centra pagalmā, rotaļu laukumā zemes izlīdzināšanā. Viņi tur pavada ikdienu brīvajā laikā svaigā gaisā, visi ar lielu prieku piedalījās laukuma iekārtošanā. Piedalīšanās Lielajā talkā ir brīvprātīga līdzdalība vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Liels paldies skolēniem par darbu!
Foto galeriju skat. šeit:
http://www.pepijapn.lv/.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china