www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Es mīlu šo pasauli

 • Pirmdiena, 20 oktobris 2014 09:07
Es mīlu šo pasauli – tā savu mīlestību visam, kas zem šīs saules, ar tāda paša nosaukuma dzejoļu krājumu, apliecina pļaviņiete Aldona Cinīte. Vienkārši un veci vārdi, ko teikuši tik daudzi, bet kurus gribas atkārtot bezgalīgi, katru reizi no jauna apjaušot cilvēka esības un dzīvības brīnumu.
18. oktobrī Pļaviņu novada bibliotēka aicināja visus uz tikšanos ar jaunās grāmatas autori Kultūras centra Mazajā zālē. Grāmatas atvēršanas svētki tika nosvinēti ar jauku svētdienīguma sajūtu un sirsnību gana kuplā pulkā. Sarīkojuma apmeklētāji varēja baudīt privilēģiju, dzirdēt dzejas lasījumus pašas autores izpildījumā. Aldonas kundze akcentēja jaunā dzejoļu krājuma vadmotīvu – mīlestību kā spēku, kas piešķir gaismu esībai. Viņa arī atklāja, ka vairāki dzejoļi no šī krājuma, sadarbojoties ar mūziķiem Daini Strazdiņu, Ilzi Kalvi un Jāni Kronbergu, pārtapuši dziesmu tekstos („Ceriņu laiks”, „Dzimtenei”, „Kad šovakar sanākam kopā”). Klātesošajiem bija iespēja noklausīties jaunos dziesmu ierakstus. Rudenīgā oktobra sestdienas pēcpusdiena bija bagāta ar pozitīvām emocijām, ko raisīja dzeja un mūzika; jaunās grāmatas autore saņēma no sirds dāvinātus krāšņus rudens ziedus. Dzejoļu krājums papildinājis novadnieku literāros darbu klāstu; tas pieejams lasītājiem Pļaviņu novada bibliotēkā. Grāmata iznākusi ar Pļaviņu novada domes finansiālu atbalstu.
Par jauniznākušās grāmatas autori:
Aldona Cinīte dzimusi Pļaviņās. Bērnība un pamatskolas gadi pavadīti skaistajā Kalsnavā; mācījusies Pļaviņu vidusskolā un absolvējusi LVU Bioloģijas fakultāti. Strādājusi kā pētniece ZA Bioloģijas un koksnes ķīmijas institūtā. Bioloģijas zinātņu doktore. Mūža otrajā pusē pievērsusies arī literārajai darbībai. Iznākušas grāmatas „Tu esi gaisma”, „Paskaties man acīs”, „Kad kalni runā”, „Lūdzu, palīdzi man!”, „Saldā dzīves novakare”, „Sirds dziesma”, „Bratan, mans mīļais”; tagad dzeja – „Es mīlu šo pasauli”.

Ineta Grandāne, Pļaviņu novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre
 • Drukāt

Baltijas ceļš mūsu atmiņās

 • Pirmdiena, 20 oktobris 2014 08:55
Jau ceturto gadu oktobra vidū UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīko UNESCO nedēļu Latvijā. Šogad UNESCO aicināja iepazīt un iedzīvināt mantojumu, kas iekļauts kādā no starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem caur savu pieredzi vai citu cilvēku atmiņām. Pļaviņu novada bērnu bibliotēka kopš pagājušā gada nogales ir UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībniece. Jau no gada sākuma bibliotēkas darbinieces aktīvi iesaistījās projektā “Baltijas ceļš”. Mērķis - apkopot cilvēku atmiņu stāstus, lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas kļūtu pieejami arī nākamajām paaudzēm gan virtuālajā vidē, gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekta laikā bibliotēkas darbinieces sadarbojās ar pensionāru biedrību “Daugavas Rīts”. Paldies visām tām kundzēm, kuras dalījās ar savām atmiņām par Baltijas ceļu. Jāpiezīmē, ka bibliotēkā notika vairākas interesantas tikšanās – ar novadnieku, Tautas Frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, pensionēto skolotāju Birutu Osīti. Īpašs paldies Vietalvas pagasta iedzīvotājai Zigrīdai Pavlovičai par interesanto atmiņu stāstījumu, Pļaviņu nodaļas Tautas Frontes nodaļas vadītājam Mārtiņam Siliņam, kā arī daudziem citiem pļaviņiešiem, kuri uzticēja savus atmiņu stāstus. Lai gan UNESCO LNK aicina atmiņas par Baltijas ceļu nodot līdz šā mēneša beigām, aizpildot Baltijas ceļa stāstu formu, kas pieejama http://www.thebalticway.eu/stasti/, vēlos aicināt visus novadniekus, kuri piedalījās dzīvajā cilvēku ķēdē, neturiet sveci zem pūra, dalieties ar savām atmiņām, jo dzīve nav mūžīga. Daudzi no tiem, kuri kādreiz stāvēja Baltijas ceļā jau atdusas citā saulē. Labprāt pierakstīšu visus atmiņu stāstus bez laika noilguma. Uz tikšanos bērnu bibliotēkā! Ja ir apgrūtinoši atnākt uz bibliotēku, zvaniet pa tālruni 26481385, apmeklēšu un atmiņu stāstus personiski pierakstīšu mājās.

Gunta Grandāne, Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas vadītāja
 • Drukāt

Jaunas grāmatas bibliotēkā

 • Pirmdiena, 20 oktobris 2014 06:55


Pļaviņu novada bibliotēka iegādājusies šajā gadā piekto lielo grāmatu kopu par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Bibliotēkas jauno grāmatu plauktā sarindotas 45 grāmatas kopsummā par 375 EUR, mēģinot aptvert visdažādāko lasītāju gaumes, intereses un pieprasījumus. Šoreiz iegādāti kultūrvēsturiski nozīmīgi izdevumi (Latviešu kapusvētki, Latvijas dievnami), arī lietišķi praktiskā literatūra (Dārzkopja padomnieks, Latvijas Avīzes gadagrāmata, Kaķumīļu rokasgrāmata; Veselīgā oga ķirbis). Tiem, kuri meklē racionālu pieeju un zināšanas savas personības iespēju apzināšanai un izpratnei, kā arī labu attiecību veidošanai ar līdzcilvēkiem, labi noderēs F.Litaueres grāmata „Personības slēptās rezerves”. Mākslas draugiem – jauns, samērā neparasts izdevums „Tas ir Dalī”, kur mākslas zinātniece K.Ingrema humoristiskā manierē atklāj mākslinieka dzīvesstāstu, tāpat sniedzot norādes par Dalī ievērojamākajiem darbiem un tajos iekodētajām slēptajām nozīmēm. Grāmatu bagātina asprātīgas ilustrācijas par mākslas ģēnija dzīvi. Ar šo izdevumu J.Rozes apgāds aizsāk ilustrētu grāmatu sēriju par slavenu mākslinieku dzīvi. Latviešu oriģinālliteratūra pārstāvēta ar Dzintras Žuravskas jauno romānu „Nakts mūža garumā” un L.Loinertes „Latgales sāgu” – novadpētnieciski dokumentālu romānu par Latgales ļaužu likteņgaitām 20.gadsimtā. Ar šo grāmatu tiek aizsākta jauna, daudzsološa sērija „Dzimtas romāns”. „Latgales sāgā” biogrāfisks vēstījums par Skuteļu un Sedolu dzimtu likteņiem, kuros atspoguļojas visas Latvijas lielie pagājušā gadsimteņa likteņgrieži. Latviešu memuāru literatūra šoreiz pārstāvēta ar aktiera Rolanda Zagorska „Manu atmiņu paradīzi”, kas vēsta par dzīves gājumā pieredzēto. Šajā reizē kupli pārstāvēta tulkotā daiļliteratūra ar saturiski ļoti daudzveidīgām grāmatām. Atradīsiet gan pasaules literatūras klasiķus – franču rakstnieka Pola Verlēna autobiogrāfisko romānu „Mani cietumi”, amerikāņa Hermaņa Melvila „Apburtās salas” (atceramies „Mobiju Diku”); labas literatūras un fantāzijas žanra cienītāji laimīgi sagaidījuši otro amerikāņu rakstnieka Roflusa romānu cikla grāmatu „Vieda vīra bailes”; arī dzirkstoši asprātīgi un jauki tā sauktie „dāmu romāni” (A.Deivisa „Kurpju karaliene”, K.Pankolas „Muchachas”) u.c. darbi. Protams, būs arī tik daudzu lasītāju kārotie aizraujošie detektīvi – atkal jauni darbi latviskoti ziemeļniekiem K.Lekbergai („Pamestais bērns”) un J.Nesbē („Sikspārnis”). Tulkotās dokumentālās prozas nišā šoreiz jau latviešu lasītājam pazīstamā M.Kalandarova darba „Vīza uz dzelmi” 2.grāmata „Ārpus atļautās robežas”, kur meklētas konkrētas atbildes par nesenās pagātnes notikumiem , kad 1994. gadā Baltijas jūras dzelmē nogrima prāmis „Estonija”, aiznesdams līdzi daudzas dzīvības. Iegādātas arī 14 jaunas daiļliteratūras grāmatas tiem bibliotēkas lasītājiem, kuri dod priekšroku krievu valodai.
Ar visām jaunajā grāmatām iespējams iepazīties
bibliotēkas lapā portālā draugiem.lv.
Pļaviņu novada bibliotēkas krājumu iespējams aplūkot elektroniskajā katalogā:
http://aizkraukle.biblioteka.lv/Alise Ja palūgsiet bibliotekāriem autorizācijas rīkus, varēsiet grāmatas internetā arī pasūtīt un nepieciešamības gadījumā pagarināt izsnieguma termiņus. Gaidīsim bibliotēkā!

Ineta Grandāne, Pļaviņu novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre
 • Drukāt

Īstenots projekts „Skatu laukuma labiekārtošana pie Daugavas Lielā Krasta ielā Pļaviņās, Pļaviņu novadā”

 • Piektdiena, 17 oktobris 2014 14:00
Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu ir īstenots projekts „Skatu laukuma labiekārtošana pie Daugavas Lielā Krasta ielā Pļaviņās, Pļaviņu novadā”.
2014.gada 14.martā Pļaviņu novada dome noslēdza līgumu par projekta īstenošanu ar biedrību „Daugavas Savienība”.
Projekta mērķis - labiekārtot atpūtas, tūrisma vietu Pļaviņu novadā. Veicināt Daugavas ielejas un novada ainavisko vērtību iedzīvināšanu.
Projekta kopējās izmaksas EUR 2845.74 Izmantojot šo finansējumu, tika labiekārtota atpūtas vieta un skatu laukums, no kura paveras Daugavas ieleja. Aktualizēts Daugavas tuvums, Pļaviņu novadā, kas rada iespējas krastmalas izmantošanai. Izvietots soliņš, atkritumu tvertnes un nobruģēts laukums. Apmeklētājiem pieejama sakopta, droša vide, kur pavadīt brīvo laiku.
Pļaviņu novada dome arī turpmāk plāno piedalīties biedrības „Daugavas savienība” izsludinātajās mērķprogrammās. • Drukāt

Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāle Odzienā aicina darbā

 • Piektdiena, 17 oktobris 2014 11:43
Pļaviņu novada ģimnāzija no 2014. gada 3. novembra aicina darbā Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā (“Skola”, Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā):
 • latviešu valodas un literatūras skolotāju;
 • krievu valodas (svešvalodas) skolotāju.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai iesniegt personīgi skolas kancelejā līdz 24.10.2014. plkst. 17:00. Tālruņi uzziņām 29476078, 65133844.
 • Drukāt

Sagatavošanas grupiņā ciemojas iemīlējusies vistiņa

 • Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 15:34


Pļaviņu novada bērnu bibliotēkas darbinieki projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros ir iesaistījuši jaunos ekspertus arī no bērnudārza „Bērziņš” sagatavošanas grupas. Pirmajā kopīgajā nodarbībā pagājušajā mēnesī kopīgi skatījām grāmatiņu par Runci Punci, kurš 1. reizi dodas uz Minču skolu. Pēc tam bērni zīmēja katrs savu runčuku un mēs izlikām kopīgu zīmējumu izstādi.
Šoreiz bibliotēkas vadītāja Gunta Grandāne lasīja un bibliotekāre Antra Galiņa kopā ar vīru Pēteri pantomīmas veidā parādīja franču rakstnieces Karīnes Lorēnas grāmatu „Vistiņa iemīlējusies”. Bērni ļoti dzīvoja līdzi vistiņas Dūdiņas un baloža Volafona piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem. Vēl izrādīte nebija galā, bet laimīgās beigas jau bija nojaušamas, kad bērni sāka no sirds aplaudēt ne tikai teicējai un mīmiem, bet visvairāk tieši abiem simpātiskajiem putniņiem, ka viņiem viss tik veiksmīgi atrisinājies. Kad grāmatiņa patiešām bija izlasīta, sekoja īstas ovācijas.
Nākamajā reizē ceram kopā ar skolas bērniem iepazīt Ojāra Vācieša dzejoļus no krājuma „Astoņi kustoņi”.
 • Drukāt

Pabeigta Zivju fonda pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” projekta „Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” īstenošana

 • Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 14:18


Zivju fonda padome 2014. gada 17. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu attiecībā uz Zivju fonda pasākumu „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” un apstiprināja Pļaviņu novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”.
2014. gada 9.jūnijā tika noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR” par Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi. Projekta kopējās izmaksas sastāda 679 EUR. Projekta mērķis – izpētīt Līdaces ezera zivsaimnieciskās iespējas. Sasniegtais rezultāts – izstrādāti Līdaces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas veicinās ezera potenciāla izmantošanu, makšķerēšanas – t.i. zivju zvejas pašpatēriņa palielināšanu.
 • Drukāt

Asins donoru diena Pļaviņās

 • Ceturtdiena, 16 oktobris 2014 10:11
Šī gada 28. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru centrs (VADC) rīko izbraukumu Pļaviņu kultūras namā, Daugavas ielā 49.
Asins ziedošana ir ne tikai labs darbs, lai palīdzētu, bet arī iespēja vēlreiz pārliecināties, vai Tavā organismā nav iemājojusi kāda nevēlama infekcija! Ja donors ziedojis pilnu asins vai asins komponenta devu, tiek veikta izmeklēšana, lai pārliecinātos, ka donora asinis ir drošas pacientiem. Tās tiek izmeklētas uz C un B vīrushepatīta, HIV infekcijas un sifilisa marķieru klātbūtni. Lai paaugstinātu asins komponentu drošību, asinīs papildus meklē arī vīrusu ģenētisko materiālu (DNS vai RNS), izmantojot molekulārās izmeklēšanas metodes. Tas dod iespēju vīrusus organismā atklāt agrīnā inficēšanās periodā.
2013. gadā no visām asins ziedošanas reizēm valstī minētās infekcijas tika atklātas 230 gadījumos. Atsevišķos gadījumos pozitīvi izmeklējumu rezultāti neliecina par infekciju, bet kādām citām izmaiņām donora organismā.
Donoru centra mediķi atgādina, ka 3-4 dienas pēc asins ziedošanas ir jāinteresējas par savu analīžu rezultātiem, lai nepieciešamības gadījumā savlaicīgi uzsāktu ārstēšanos! To var izdarīt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003.
VADC atgādina, ka par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 – 65 gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma. Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas lapā www.donors.lv.
 • Drukāt

Bezmaksas seminārs dzīvnieku audzētājiem – Vietalvas pagastā

 • Otrdiena, 14 oktobris 2014 11:32
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Aizkraukles nodaļa rīko izglītojošo bezmaksas semināru ciklu „Ganāmpulku produktivitātes uzlabošana pārraudzībā esošajām saimniecībām”. Programmā – ēdināšana gaļas un piena liellopu ganāmpulkos. Semināri notiek 14. un 20.oktobrī Aizkrauklē un 22.oktobrī Pļaviņu novada Vietalvā, Pagastmājā. Sīkāka informācija: Inese Eiduka – t.29255047. Programmu skat. šeit. Interesenti laipni aicināti!
 • Drukāt

Muzeobuss Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas iekšpagalmā

 • Otrdiena, 14 oktobris 2014 08:23
1991. gada barikāžu muzejs sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un Okupācijas muzeja projekta "Vienotas 20. gs. vēstures izpratnes veicināšana" ietvaros 2014. gada pavasarī un rudenī apbraukā Latvijas skolas ar mobilo ekspozīciju - muzeobusu.Speciāli aprīkotā „Ikarus” autobusā skolniekiem un interesentiem ir iespēja piedalīties nodarbībā par Atmodu un barikāžu laiku Latvijā.
16. oktobrī no 9.30 – 16.00 mobilā ekspozīcija būs apskatāma Pļaviņu novada ģimnāzijas skolas iekšpagalmā.

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL