www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Konsultāciju diena Pļaviņu novadā

 • Piektdiena, 12 septembris 2014 11:31
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk tekstā – inspekcija) Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone un Edīte Milevska 2014. gada 17. septembrī no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 Pļaviņās, 1.Maija ielā 10, Pļaviņu novada Sociālā dienesta telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Pļaviņu novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem. Papildus informāciju variet saņemt pa tālruņiem 65422336, 26809432 vai 26808567. Uz tikšanos!
 • Drukāt

SAC "Pļaviņas" saņem dāvinājumu

 • Piektdiena, 12 septembris 2014 10:19
11. septembrī SAC „Pļaviņas” saņēma humāno palīdzību no Vācijas veco ļaužu pansionāta „Phonik” (direktors Reinhold Wichewski).Veco ļaužu pansionāts atrodas pilsētā Dreicich. Humāno palīdzību mums piegādāja firma „Muller Umweltdienest”, tās direktors Niko Mullers, šoferīši Brends Brauns un Kalman Horvath. Saņēmām 13 funkcionālās gultas, barojamos galdiņus, gultas veļu, televizorus. Liels paldies Vācijas sadraudzības partneriem , kas mums sagādāja tik lielisku dāvanu!

Ingrīda Caune, SAC „Pļaviņas” vadītāja
 • Drukāt

Ir iespējams iepazīties ar Raiņa ielas ar šķērsielām un Stacijas laukuma tehniskā projekta uzmetumu

 • Piektdiena, 12 septembris 2014 09:56
Patreiz tiek izstrādāts Raiņa ielas ar šķērsielām un Stacijas laukuma tehniskais projekts. Ar projekta uzmetumu var iepazīties Pļaviņu novada domē 5. kabinetā līdz 20. oktobrim.
 • Drukāt

Madonas reģionālā vides pārvalde aicina izteikt priekšlikumus

 • Ceturtdiena, 11 septembris 2014 16:11
Valsts vides dienesta (VVD) Madonas reģionālā pārvalde informē, ka pārvaldē ir saņemts SIA „Rīteru dolomīts” iesniegums ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai virszemes ūdens izmantošanai smilts un šķembu skalošanai atradnēs „Jaunsmilktiņas” un „Plikais purvs” Klintaines pagasta Pļaviņu novadā. Pārvalde, sakarā ar šīs plānotās darbības iespējamo ietekmi uz zemes izmantošanas iespējām un meliorācijas sistēmas darbību nekustamajos īpašumos, kas robežojas ar SIA „Rīteru dolomīts” smilts un šķembu atradnēm aicina iesniegt savus priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. Ar pilnu iesniegto dokumentu paketi var iepazīties VVD Madonas reģionālajā pārvaldē. Priekšlikumi līdz 2014. gada 25. septembrim iesniedzami VVD Madonas reģionālajā pārvaldē, Blaumaņa ielā 7, Madonā, LV-4801.
 • Drukāt

Jaunumi ceļu satiksmes jomā

 • Ceturtdiena, 11 septembris 2014 12:01
Pļaviņu novada pašvaldības policija informē, ka 2014. gada 12. septembrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 498 „Ceļu satiksmes noteikumi”. Jaunie grozījumi paredz, ka turpmāk, pārvietojoties ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
Tāpat grozījumi paredz, ka automobilī, kura sēdvietas nav aprīkotas ar drošības jostām, aizliegts pārvadāt bērnus, kas jaunāki par trim gadiem.
Jaunums ir arī attiecībā uz bērnu, kuru augums nepārsniedz 150 cm pārvadāšanu. Šādus bērnus aizliegts pārvadāt priekšējā sēdeklī automobilī, kura sēdvietas nav aprīkotas ar drošības jostām, kā arī ar mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu vai sniega motociklu, izņemot gadījumu, ja bērns var noturēt līdzsvaru un aizsniegt kāju atbalstus vai sēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša sēdeklīša.
Attiecībā uz velosipēdu vadītājiem - noteikumi papildināti ar jaunu tiesību normu, kura nosaka, ka bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Līdz šim aizsargķivere bija jālieto bērniem, kuri jaunāki par septiņiem gadiem. Šī norma stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.
Arī velosipēdistiem, braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
 • Drukāt

Tikšanās interesentiem "Tā top vēlēšanas!"

 • Trešdiena, 10 septembris 2014 16:21

Sagaidot vienu no šī gada nacionālā mēroga lielākajiem politiskajiem notikumiem - 12. SAEIMAS VĒLĒŠANAS - jaunieši aicina iedzīvotājus un interesentus iepazīt vēlēšanu organizēšanas "virtuvi" t.i. uzzināt par vēlēšanu organizēšanas normatīvajiem dokumentiem, par novada komisijas un iecirkņu darbību vēlēšanu sagatavošanā un vēlēšanu norisē. Tikšanās tiek organizēta projekta „Gāzi grīdā!" ietvaros. Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Zemgales NVO Centra finansiālu atbalstu.
 • Drukāt

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" paziņojums

 • Otrdiena, 09 septembris 2014 16:09
Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā laika posmā no 2014. gada 22. septembra līdz 30. septembrim pirms 2014./2015.gada apkures sezonas uzsākšanas tiks veikta apkures sistēmas uzpildīšana ar ūdeni. Lūdzam iedzīvotājus darīt zināmu par apkures sistēmas bojājumiem dzīvokļos zvanot uz tālruni: 26356621 (dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālistam), un nodrošināt SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku piekļuvi dzīvoklī esošajām komunikācijām un pagrabtelpām.

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
 • Drukāt

Novusa četrcīņas spēle "Pepijā"

 • Otrdiena, 09 septembris 2014 12:35
5. septembra pēcpusdiena sākās bērniem ar pārsteigumu! Pateicoties nesen atklātajai „Picotavai” mūsu pilsētā bērniem bija iespēja nogaršot četru veidu picas.
Visi skolēni bija aicināti attīstīt savas intelektuālās spējas un piedalīties rīkotajā novusa četrcīņas spēlē. Sacensību mērķis: popularizēt skolēnu vidū galda spēles – novusu (ar jauniem noteikumiem – kur spēlē vienlaicīgi četri spēles dalībnieki). Spēle bija ļoti azartiska. Dalībniekiem bija jāzin un precīzi jāievēro visi novusa spēles noteikumi. Viņiem bija tiesības griezties pie spēles organizatora Maksima Magiča, kurš ne pirmo reizi organizē šīs sacensības, ar lūgumu par paskaidrojumu jautājumos, kas radušies spēles gaitā.
Kā jau katrā sporta veidā, arī novusā nepieciešama veiksme. Skatoties un vērojot, katru dalībnieku, pārējiem apmeklētājiem bija liela vēlme atbalstīt visus spēlētājus.
Sacensību kopvērtējumā vietu ieguvēji saņēma medaļas un diplomus, bet tie, kuri piedalījās - pateicības rakstus ar saldumiem:
1. vieta – Ričards Pogodins 4.a klase;
2. vieta – Ņikita 4.a klase;
3. vieta – Kristīne Liepiņa 4.b klase.
Pateicības par spēli saņēma: Kaspars (4.b kl.); Matīss (4.b. kl.); Jānis (2.b. kl.); Adrians (4.b kl.); Artjoms (2.b. kl.); Elīza (5.b kl.); Dmitrijs (5.a kl.); Kristaps (1.b kl.); Elīna (6.b kl.); Zita (5.b. kl.); Daniels (5.b kl.).
Fotogrāfijas apskatāmas:
http://www.pepijapn.lv/
 • Drukāt

Par dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanu Alotenē

 • Otrdiena, 09 septembris 2014 11:23
Pēc RKF “Transceltnieks” lūguma no 06.09.2014. līdz 20.09.2014. transporta kustībai slēgta dzelzceļa pārbrauktuve Alotene, Pļaviņu novads, sakarā ar būvdarbu veikšanu objektā “Otrā sliežu ceļa būvniecība dzelzceļa iecirknī Rīga – Krustpils”. Transporta kustība tiek organizēta pa dzelzceļa pārbrauktuvi 1905. gada ielā Koknesē, uzstādot informējošas ceļa zīmes autovadītājiem.
Skat. Kustības drošības organizēšanas shēmu.
 • Drukāt

Mūsu starti Ādažos

 • Otrdiena, 09 septembris 2014 11:15
Ādažos notika sacensības spēka trīscīņā, kas šoreiz gan bija divcīņa, ietverot spiešanu guļus un vilkmi. Aizbraucām, lai gūtu pieredzi šāda veida disciplīnās. Divcīņā nekad nebijām startējuši, tāpēc, jo interesantāk un guvām labus rezultātus. Paldies Pļaviņu novada domei par atbalstu! Marina Freija svaru kategorijā līdz 63kg, izcīnīja pirmo vietu ar rezultātu spiešanā 50kg un vilkmē 70kg, kopā 120kg. Junioru svaru kategorijā līdz 74 kg, Dins Arbeiters arī izcīnīja pirmo vietu, paceļot spiešanā 105kg un vilkmē 135kg, kopā 240kg. Svaru kategorijā līdz 83 kg Aleksandrs Jeršeslavcevs izcīnīja otro vietu, paceļot spiešanā 140kg un vilkmē 170kg, kopā 310kg. Absolūtā vērtējumā Aleksandrs ieguva ceturto vietu visu dalībnieku kopvērtējumā, neskatoties uz to, ka viņš bija par 1.3kg smagāks par savu ierasto svaru – 74kg. Komanda trīs cilvēku sastāvā izcīnīja ceturto vietu, tikai nedaudz atpaliekot no trešās vietas.

Marina Freija

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL