www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Domes informācija par ielu apgaismojumu

 • Pirmdiena, 03 augusts 2015 15:45
Pļaviņu novada dome informē, ka ielu apgaismojuma sistēmas vadība Pļaviņu pilsētā, Kriškalnos, Stukmaņos un Rīteros ir datorizēta, tā ieslēdzas automātiski, atkarībā no saules rieta un izslēdzas atkarībā no saules lēkta. Tātad katru dienu šis ieslēgšanās un izslēgšanās laiks ir savādāks. Sakarā ar to, ka laika posmā no plkst. 24.00 līdz plkst.4.00 netiek novērota iedzīvotāju kustība pilsētā un pagastos, ielu apgaismojums daļēji tiek atstāts tikai pilsētas galvenajās ielās. Pārējā pilsētas daļā un pagastos tas tiek atslēgts.
Kā jebkurai datorsistēmai, arī šai sistēmai ir iespējami traucējumi vai tā „uzkarās” un to nepieciešams pārstartēt. Lai operatīvi to novērstu, novada domes mājas lapā
www.plavinunovads.lv sadaļā “Kur zvanīt avārijas gadījumos” ir minēta kontaktpersona, pie kā vērsties bojājumu gadījumā. Laicīgi saņemot informāciju par bojājumu, to var novērst dažu minūšu laikā.
Ielu apgaismojuma traucējumu gadījumos aicinām vērsties pie Pļaviņu novada domes izpilddirektora Aivara Bardovska tel. 26462756 vai nododot informāciju Pļaviņu novada domes sekretārei pa tālr. 65133054.
 • Drukāt

Vides risinājumu institūts uzsāk izpētes darbus Daugavas upes zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrādes ietvaros

 • Pirmdiena, 03 augusts 2015 11:50


Nodibinājums „Vides risinājumu institūts” ir uzsācis izpētes darbus Daugavas upē, zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādes ietvaros. 2015. gada 25. jūnija domes sēdē Pļaviņu novada pašvaldība nolēma piedalīties Pļaviņu ūdenstkrātuves un Daugavas upes līdz Jēkabpilij zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrādē, paredzot finansējumu 3181.04 EUR ar PVN apmērā.Zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde notiks sadarbībā ar Jēkabpils pilsētu un Kokneses, Salas, Krustpils, Aizkraukles un Jaunjelgavas pašvaldībām.
Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā kopējā Daugavas daļa ir 539 ha. 28.jūlijā pārstāvji no VRI uzsāka izpētes darbus veicot zinātnisko kontrolzveju dažādās upes vietās un dziļuma zonās. Stratēģijas izstrāde ir sadalīta vairākos posmos:
1) tiks apkopota pieejamā informācija par zivju sabiedrības stāvokli;
2) izpētes veikšana 2015.gada jūlijā/augustā sadarbojoties ar Igaunijas Dabaszinātņu Universitātes pētniekiem;
3) izstrādāta praktiska zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģija sadarbojoties ar pašvaldību, iedzīvotāju grupu pārstāvjiem un zinātniekiem;
4) izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi un saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām.
Izmaksas par darbu veikšanu ir EUR 3257,76 (ar PVN), finansējums piešķirts no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem.
Pētījums turpināsies līdz š.g. augusta vidum. Pētījuma rezultātā tiks izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas būs kā pamats tālākai rīcībai Daugavas upes šī posma apsaimniekošanā un saimnieciskās darbības veikšanā.
 • Drukāt

Zālīšu zinātāja Anta Kucere Pļaviņu novada bibliotēkā

 • Pirmdiena, 03 augusts 2015 09:35


Šī vasara mūs nelutina ar sauli un siltumu, tāpēc šogad vēl jo vairāk ir jādomā par savas veselības uzlabošanu un imunitātes nostiprināšanu. Viens no veidiem, kā to varam izdarīt, ir lasīt un kaltēt dažādus ārstniecības augus, lai varam ziemā gatavot brīnišķīgas tējas. Bet kā lai zina, ko lasīt un kā pareizi kaltēt augus? Grāmatu un rakstu par šo tēmu ir pietiekami - arī bibliotēkā ir pieejams pietiekams literatūras klāsts, tāpēc jau mēnesi apskatāma tematiska izstāde „Ārstniecības augi Tavai veselībai”. Lai šīs zināšanas vēl vairāk nostiprinātu un gūtu jaunas, mēs 31. jūlija pēcpusdienā uzaicinājām uz sarunu zāļu eksperti - ārstniecības augu audzētāju no zemnieku saimniecības “Janavas” - Antu Kuceri.
Anta ir rīdzeniece, bet nu jau vairākus gadus saimnieko savās lauku mājās Kokneses pusē un gandrīz viena hektāra platībā audzē ārstniecības augus. Zāļu gudrības ir mācījusies pie pazīstamā Dr. Tereško. Tagad Anta pati gatavo dažādu tēju maisījumus – imunitātei, veselīgam miegam un vēl citus, bet ārstniecības augu audzēšana nav vienīgā Antas nodarbe - piepalīdzot vedeklām, viņa gatavo sejas krēmus un tonikus. Un tas viss no pašas saimniecībā audzētiem augiem! Zināšanas, kā to darīt, viņa ir apguvusi Francijā.
No Antas uzzinājām jaunas lietas par ārstniecības augu vākšanu un sagatavošanu, bet visvairāk prieka visiem sagādāja tikšanās praktiskā daļa - bija iespēja izmēģināt „Janavās” gatavotos kosmētikas līdzekļus. Un tā nu mēs likām rudzupuķu tonika maskas, izmēģinājām pēc franču receptes gatavoto sejas krēmu un guvām pamatiemaņas sejas masāžā, kas ļāva visiem justies jaunākiem, mundrākiem un lietainās dienas sabojātā oma bija pazudusi. Un vēl jāsaka, ka Anta pati ir gaišs un saulains cilvēks, kas spēja dāvāt visiem atnākušajiem jauku pēcpusdienu. Paldies viņai par to!
Ieskats tikšanās norisē fotogrāfijās
bibliotēkas lapā portālā draugiem.lv

Vita Silvestrova, Pļaviņu novada bibliotēka
 • Drukāt

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” AKCIJA

 • Pirmdiena, 03 augusts 2015 09:22
Nomaksājot komunālo maksājumu parādu 100% apmērā, kavējuma nauda netiks iekasēta! Akcija spēkā no 2015. gada 3. augusta līdz 2015. gada 16. augustam ieskaitot. SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pateicas klientiem, kas pilnībā norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem.
 • Drukāt

Praktiskās nodarbības skvošā visiem interesentiem

 • Piektdiena, 31 jūlijs 2015 12:27


Sporta biedrība “Juči”, deleģēšanas līguma ietvaros ar Pļaviņu novada domi, organizē un vada skvoša nodarbības dažāda vecuma jauniešiem un jaunietēm, rīko novada čempionātu, kausu izcīņas, mačturnīru sacensības, piedalāmies valsts un Baltijas mēroga sacensībās.
Lai vēl popularizētu un tuvāk iepazīstinātu ar šo sporta veidu, augusta mēnesī esam iecerējuši organizēt paraugdemonstrējumus un vadīt praktiskās nodarbības visiem interesentiem, par ko tuvāk informēsim Pļaviņu novada domes mājas lapā un afišu veidā.
Domāju, ka pārliecināsim cik demokrātisks, vienkāršs un dinamisks ir šis Latvijā mazpazīstamais, bet pasaulē ļoti populārais raketveida sports – skvošs!

Pēteris Kalniņš, Sporta biedrības “Juči” valdes priekšsēdētājs (kontakttel. 29704563)
 • Drukāt

Bērns dodas ceļojumā. Kad vajadzīga pilnvara?

 • Piektdiena, 31 jūlijs 2015 09:05
Ceļojot pa Eiropas Savienības un Šengenas līguma zonas valstīm, nepastāv robežkontrole. Tas rosina domāt, ka pilnvara nav nepieciešama. Tomēr normatīvajos aktos ir minēts, ka, ceļojot patstāvīgi vai ar pavadoni, bērnam pilnvara tomēr ir vajadzīga.
Vasaras sezonā bērni ceļo biežāk nekā mācību gada laikā. Likumsakarīgi, ka vecākiem rodas jautājums – kādi dokumenti vajadzīgi, lai bērns, Latvijas valstspiederīgais, varētu šķērsot valsts robežu. Ja par ceļošanai derīgas pases nepieciešamību šaubu nav, tad tas, vai un kādos gadījumos bērnam vajadzīga vecāku pilnvara, ne vienmēr ir saprotams.

Lasīt vairāk: Bērns dodas ceļojumā. Kad vajadzīga pilnvara?

 • Drukāt

No 1. augusta par dzīvesvietas izziņu būs jāmaksā mazāk

 • Piektdiena, 31 jūlijs 2015 07:22
No š. g. 1. augusta spēkā stājas MK Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra, kuri nosaka, ka izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ir – EUR 2,50.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas personas:
 • persona ar invaliditāti;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 •  persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 •  persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
 •  trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
 •  politiski represētā persona;
 •  nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 •  persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
 •  aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
 • Drukāt

Par kasieres Vietalvas pagastā atvaļinājumu

 • Ceturtdiena, 30 jūlijs 2015 14:50
 Sakarā ar SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kasieres Vietalvas pagastā atvaļinājumu laikā no 2015. gada 3. augusta līdz 2015. gada 9. augustam (ieskaitot), komunālos maksājumus augstāk norādītajā laika posmā lūdzam veikt SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” kasē Daugavas ielā 43, Pļaviņās vai uz SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” norēķinu kontiem:
Banka: AS "Swedbank"
Bankas kods: HABA LV22
Bankas konts: LV 21 HABA 0551 0280565 01
Banka: DNB banka
Bankas kods: RIKO LV2X
Bankas konts: LV 43 RIKO 0002 0132 91173
Banka: AS ”SEB banka”
Bankas kods: UNLA LV2X
Bankas konts: LV 83 UNLA 0050 0215 55182
 • Drukāt

Sporto savam priekam

 • Ceturtdiena, 30 jūlijs 2015 13:00


Pļaviņu novada ģimnāzijas sporta laukumā aizvadīti šī gada novada sporta svētki. Dalībnieki sacentās gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.
Pēc atklāšanas parādes pirmie laukumā devās volejbolisti. Šogad startēja deviņas komandas, un spēles notika visas dienas garumā. Pēc spraigas cīņas par uzvarētāju kļuva „Ezis” spēlētāji. Individuālie sporta veidi bija visdažādākie, un katrs varēja izvēlēties, kurā no tiem piedalīties. Katrā sporta veidā noteica labākos sieviešu un vīriešu grupās. Šaušanā ar pneimatisko ieroci uzvarēja Līga Riekstiņa un Aleksejs Orlovs, futbola soda sitienos - Anna Bolsevska un Elvijs Svencis, šautriņu mešanā - Madara Rudzīte un Aleksandrs Jermakovs, lidojošā šķīvīša mešanā - Kristers Vanags un Aivis Jokums, smilšu maisiņu mešanā mērķī - Melisa Ostrovska un Agris Stūris, iešanā ar koka kājām - Olita Znotiņa un Aleksejs Orlovs, lodes grūšanā - Agnese Roga un Aleksandrs Jermakovs un lēnajā riteņbraukšanā - Zita Rudbārža un Artis Bāliņš.
Šoreiz bija nolemts sacensības peldēšanā nerīkot tajā pašā dienā, bet iedzīvotāji bija aicināti līdz sporta svētkiem nopeldēt 50 metru distanci brīvajā stilā Pļaviņu atklātajā peldbaseinā sev vēlama laikā, un rezultātu fiksēja dežurants. Kopumā startēja ap 40 dalībnieku trijās vecuma grupās. Jauniešiem veiklākie bija Ulrika un Mārtiņš Saulīši, pieaugušajiem Ivonna Babiško un Krišs Knodze, bet senioriem – Lāsma Mieze un Raitis Gultnieks.
Komandas sacentās arī jautrības stafetē un lēcienos no vietas. Sporta dienu kā allaž noslēdza kross. Divu kilometru distanci jauniešiem visātrāk veica Madara Bogdanova un Mārtiņš Zeps, bet pieaugušajiem – Maruta Zālīte un Raitis Gultnieks. Komandu kopvērtējumā, ņemot vērā uzvaras dažādos sporta veidos, labākie bija „Augšā puļķītis”, otrajā vietā „Vietalva” un trešajā - „Jermaki”.
Parkā pie ģimnāzijas notika arī sacensības bērniem līdz deviņu 9 gadu vecumam. Vairāk kā 50 bērnu trijās vecuma grupās sacentās veiklībā, mērķī mešanā un atrakcijā „Krāsainie lakatiņi”. Par centību katrs dalībnieks saņēma gardu balvu, bet katrs vecuma grupas pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus un saldas pārsteiguma balvas. Bērnu priekam darbojās arī piepūšamā atrakcija.
*Papildināts 01.08.2015. - lūdzam skat. sporta svētku 2015 rezultātus.
 • Drukāt

Pļaviņu novadā atklāts minigolfa laukums

 • Trešdiena, 29 jūlijs 2015 12:44Kopš 2015. gada 27. jūlija Pļaviņās, Daugavas ielā 50 ikvienam interesentam ir iespēja savu brīvo laiku pavadīt, spēlējot minigolfu.
Pļaviņu novada dome ELFLA projekta ietvaros ir iegādājusies un uzstādījusi 6 minigolfa celiņus, 6 minigolfa nūjas pieaugušajiem un 6 bērniem, kas rada iespēju spēlēt minigolfu arī bērniem. Spēlei nepieciešamās nūjas un bumbiņas pieejamas Jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” pirmajā stāvā, pie centra darbiniekiem.
Šis ir sporta veids, kuram nav vajadzīgs spēks, kurā var trenēt precizitāti, pacietību un stāju. Tam nav vecuma ierobežojumu, un tas neprasa speciālu fizisko sagatavotību, līdz ar to vecmāmiņa var spēlēt šo spēli kopā ar mazbērniem.
Veiksmīgas spēles panākuma atslēga ir spēja koncentrēt uzmanību un saglabāt mieru. Minētās rakstura īpašības palīdz sasniegt labus rezultātus ne tikai šajā sporta veidā, bet arī dzīvē.
Protams, tik pat labi minigolfu var spēlēt sava prieka pēc, kopā ar draugiem, ģimeni vai viens pats. Pēc nogurdinošas, saspringtas darba nedēļas tas būs lielisks relaksācijas veids.
Tā kā minigolfa spēlēšanai ir sezonas raksturs uzskatām, ka ar pirmo salu šai iespējai nav jābeidzas, tāpēc ziemas periodā minigolfa celiņi atradīsies telpās - Daugavas ielas 50 sporta zālē.
Mēs ticam, ka arī Pļaviņu novadā izaugs jauni minigolfa čempioni, kuri nesīs pasaulē Pļaviņu un Latvijas vārdu!

Minigolfa laukums ir pieejams bez maksas jebkuram interesentam.
Augustā:
Pirmdienās 14:00 – 19.00
Otrdienās 14:00 - 19:00
Trešdienās 14:00 - 19:00
Ceturtdienās 14:00 - 19:00
Piektdienās 14:00 - 19:00
Augustā laukums būs pieejams arī sestdien 15.augustā no 10:00 līdz svara stieņu spiešanā guļus sacensību noslēgumam. Ar 1.septembri darba laiks mainīsies!

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china