www.plavinunovads.lv

Esiet sveicināti Pļaviņās!

 • Drukāt

Atgādinājums Pļaviņu novada iedzīvotājiem

 • Piektdiena, 30 janvāris 2015 09:11
Šobrīd īpaša loma ir atkritumu šķirošanai, kas ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, bet arī samazināt ikkatra iedzīvotāja maksājumu par radīto atkritumu izvešanu. Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanas iespēju iedzīvotājiem, ir izveidoti dalīto atkritumu punkti jeb dalīto atkritumu konteineru vietas. Dalīto atkritumu savākšanas punkti ir pieejami bez maksas visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas.
Dalīto atkritumu punkti atrodas pēc sekojošām adresēm:
 • Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās;
 • Raiņa ielā 72, Pļaviņās;
 • Rīgas ielā 13;15, Pļaviņās;
 • Rīgas ielā 29b, Pļaviņās;
 • Bebrulejas ielā 4b, Pļaviņās;
 • Līkā ielā (pret dzīvojamo māju Nr.25 ), Pļaviņās;
 • Torņu - Akācijas ielas krustojumā, Klintaines pagastā;
 • Rīteri-8, Klintaines pagastā;
 • 1.Maija ielā 10 (biedrība „Ābeļdārzs”) , Aiviekstes pagastā;
 • Vietalvas centrā pie daudzdzīvokļu mājām, Vietalvas pagastā;
Dalīto atkritumu šķirošanas punktos ir izvietoti 2 dažādu krāsu konteineri. Katras krāsas konteiners paredzēts cita veida atkritumiem: dzeltenais – papīram un plastmasai, zaļais – stiklam. Konteinerus ir iespējams viegli atšķirt, jo uz tiem ir uzlīmes, kas norāda, kādiem atkritumiem tie paredzēti. Lūdzam ievērot norādes uz tām!
Svarīgi atcerēties, ka dalīto atkritumu konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus!!! Rūpēsimies par tīru un sakoptu vidi, kurā mēs dzīvojam!

Aldis Skrabutens, SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
 • Drukāt

Pļaviņu novada domē viesojās Ogres novada domes pārstāvji

 • Ceturtdiena, 29 janvāris 2015 13:45
29. janvārī Pļaviņu novada domē viesojās Ogres novada domes pārstāvji. Tā kā Ogrē šajā ziemas sezonā bijuši vairāki plūdi, tad domes atbildīgās amatpersonas interesējās par to, kā Pļaviņu novada dome reaģē plūdu situācijā. Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja informēja par Civilās aizsardzības komisijas darbu, par sadarbību ar operatīvajiem dienestiem, par Pļaviņu pašvaldības policijas darbībām, kas jāveic, informējot iedzīvotājus par iespējamajiem plūdu draudiem. Pļaviņu novada domes izpilddirektors informēja par kārtību, kādā ir iespējams saņemt finansu līdzekļus plūdu seku likvidācijai no valsts budžeta. Pašvaldības policijas priekšniece stāstīja kā notiek reālā darbība pirms plūdiem, plūdu laikā un pēcplūdu periodā. Tika pārrunāti vairāki jautājumi par preventīvajiem pasākumiem plūdu draudu novēršanai. Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde ļoti ieinteresējās par Ogres novada pieredzi ledus zāģa konstruēšanā un pielietošanā. Ledus zāģim ir 1.20 m gara sliede. Šis zāģis ir izmēģināts pagājušajā gadā Ogrē un ir panākta vienošanās ledus zāģi apskatīt un nepieciešamības gadījumā izmēģināt Pļaviņās. Ogres novada domes pārstāvjus ieinteresēja, kāda ir Pļaviņu novada domes sadarbība ar dienestiem, kāda ir rīcība pirms plūdiem un plūdu laikā. Vai ir noslēgti līgumi par transporta pakalpojumiem, kā arī citi praktiskas dabas jautājumi.
 • Drukāt

Pret datorvīrusu CTB locker

 • Ceturtdiena, 29 janvāris 2015 10:12
Šobrīd daudzi pašvaldību darbinieki no dažādām adresēm e-pastā saņem maldu vēstuli par itkā neapmaksātu rēķinu. E-pasta pielikumā ir saite uz izpildāmo failu ar paplašinājumu *.exe galā. Nekādā gadījumā nevērt šo saiti un pielikumu vaļā! Vīrusa fails tiek izplatīts caur failiem.lv kā "rēķins.pdf.exe" fails. Pielikuma fails satur vīrusu, kurš sašifrē datorā dokumentus tādējādi padarot tos nenolasāmus. Šobrīd šo jauno vīrusu atpazīst tikai 4 antivīrusi no 57, tātad antivīruss to droši vien nebloķēs. Neskatoties uz operētājsistēmas drošības paziņojumu kurš parādās verot šo failu vaļā, daži darbinieki pielikumu jau ir pamanījušies atvērt. Svarīgi, lai vīruss neiekļūst kopdatos, jo tad būs nenolasāmi visi mūsu dokumenti. Darbiniekiem, kuri ir mēģinājuši atvērt pielikumu, lūgums, ziņot par to: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .
 • Drukāt

No Pļaviņu leģendārās skolotājas Edītes Kupčas atvadoties

 • Ceturtdiena, 29 janvāris 2015 09:00
Mani sapņi paliek bērnos,
Tālāk būs jau viņu ceļš...


Edīte Kupča ir skolotāja, kuru pazīst vairākas paaudzes ne tikai Pļaviņās. Savas skolotāja gaitas viņa sākusi 18 gadu vecumā Alojas pusē, bet dzīves ceļš atvedis līdz dzimtajai pilsētai Pļaviņām un skolu, kuru savulaik pati absolvējusi 1953. gadā. No 1970. līdz 1996. gadam viņa bija Pļaviņu vidusskolas direktore, strādājusi arī par direktora vietnieci, vēstures skolotāju un klases audzinātāju. 40 darba gadi pavadīti šajā skolā. Dzīves un darba vidū – tā bija Edītes Kupčas būtība.
Savā skolotājas mūžā viņa skolā iedibinājusi lieliskas tradīcijas - neaizmirstami svētki izlaidumā, svinīgi un sirsnīgi Žetona vakari, skolas absolventa Kārļa Daktera prēmija labākajiem 12. klases skolēniem. LOTOSa laiku piedzīvojumi, sadraudzības pasākumi ar Sarkandas skolu Kazahijā un tankera „Pļaviņas” komandu, vērienīgas vecāku konferences – tas un vēl daudzi skolas laika notikumi ataust atmiņā, ja tiek pieminēta skolotāja Kupča.
Viņas aizraušanās bija politikas norises, tādēļ daudzus gadus skolā jauniešiem tika piedāvātas nodarbības „Politklubā”, aicināti ciemos ievērojami politiķi. Edīte Kupča bija tā, kura veda pļaviņiešus uz barikāžu atceres pasākumiem Rīgā, organizēja Melnās kafijas vakarus pilsētā un ar lepnumu stāstīja par savu audzēkņu sasniegumiem.
Edītes Kupčas vadībā daudzus gadus aktīvi darbojās biedrība „Pļaviņu tautskola”. Tur pulcējās Pļaviņu novada iedzīvotāji, kuriem skolas sols jau sen aiz muguras. Sirds izglītība - tā tautskolnieki dēvēja savas nodarbības. Bet par šīs sirds pukstiem rūpējās tautskolas vadītāja Edīte Kupča.
Nepārspējama Edītes kundze bija dažādu pasākumu organizēšanā pilsētas iedzīvotājiem. Īpaši iemīļotas bija skolotājas izlolotās ekskursijas un braucieni uz teātriem. Ar apskaužamu enerģiju viņa sadarbojās ar saviem bijušajiem skolēniem, īpaši priecājās ja tie viņu apciemoja.
Skolotājas Kupčas maģistra darbs ir grāmata par skolas vēsturi – „Pļaviņu ģimnāzijai 80”, tad sekoja darbs pie Pļaviņu pilsētas grāmatas un arī skolas 90 gadu svinībās izdota grāmata par skolu. Ar humoru viņa minēja, ka atliek vien uzrakstīt grāmatu par sevi, bet šī iecere palika nepiepildīta.
Edītes kundzes dzīves kaislība allaž bijusi tautiskās dejas. Daudzi Pļaviņu vidējās paaudzes deju kolektīva dalībnieki ir pateicīgi par iegūto dejas prasmi jau vidusskolas laikā. Skolotāja prata iet līdzi laikam, uzklausīt, dot vērtīgu padomu, ar stingrāku skatienu uzlūkot kādu blēņdari, mierināt skumjās un uzslavēt par labi paveiktu darbu.
Jau vairākus gadus skolotāja vairs nestājās klases priekšā, bet skolēnu, vecāku un kolēģu atmiņā viņa palikusi kā prasīga direktore un Skolotāja ar lielo burtu.
2015. gada janvāra pēdējā dienā Edīte Kupča pēdējo reizi dosies uz skolu Daugavas krastā, no kurienes ceļš vedīs pēdējā gaitā uz Bārukalna kapsētu.
Izvadīšana plkst.12.00 no Daugavas ielas 50 (mazā skola).
 • Drukāt

JIC "Ideja" aktualitātes

 • Trešdiena, 28 janvāris 2015 16:00
Aicinām jauniešus uz jauniešu centru, lai:
 • sagatavotos Ēnu dienai (11.02.2015.) - instruktāža, vakanču atrašana, dokumentācija;
 • INFO punktā uzzinātu, kas ir "Jaunatnes lietas";
 • sagatavotos strukturētā dialoga Zemgales reģionālajai konferencei (12.02.2015.);
 • izgatavotu Valentīndienas rotājumu (gan jau prasmes noderēs);
 • sagatavotos turnīram “LEAGUE OF LEGENDS”;
 • gatavojoties novusa sacensībām (4.02.2015.), atkārtotu šīs spēles noteikumus.
 • Drukāt

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiešsaistes diskusiju par programmas “Apvārsnis 2020” iespējām

 • Otrdiena, 27 janvāris 2015 12:30
Diskusijas mērķis - parādīt, kā MVU vai cilvēks ar inovatīvu ideju var saņemt atbalstu tās īstenošanai un komercializācijai, izmantojot MVU atbalstu.
„Apvārsnis 2020” ir Eiropas programma, kas paredzēta pētniecības un attīstības un inovāciju finansēšanai. Tās pamatdoma ir nodrošināt finansējumu, lai uzņēmēja ideja par jaunu produktu/pakalpojumu nonāk tirgū un nodrošināt inovāciju ieviešanu un tehnoloģiju pārnesi, tāpat arī zinātniski - pētniecisko institūciju un augstskolu sadarbību ar uzņēmējiem.
ES nav īpašu prasību par to, kam jābūt pieteikuma iesniedzējam, taču pamatā programma orientēta uz MVU atbalstu.
Pastāv iespēja pieteikumus iesniegt arī bezpeļņas organizācijām.
Programmas sadaļas izveidotas saskaņā ar ES Komisijas noteiktajiem mērķiem, t.sk. veselība, energoefektivitāte, reģionālā attīstība, transports.
LPS diskusija notiks 29. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.30 LPS ēkā, Mazā Pils ielā 1, Rīgā, 4. stāva zālē.
Pasākumam būs video tiešraides internetā. Tas nozīmē, ka dalībnieki, kuriem nav iespējas ierasties uz diskusiju klātienē, varēs vērot tā norisi internetā, kā arī piedalīties diskusijās un/vai uzdot jautājumus. Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mājas lapā -
http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/.

Andra Feldmane, Latvijas Pašvaldību savienība
 • Drukāt

Aizkrauklē notiks seminārs biškopjiem

 • Otrdiena, 27 janvāris 2015 12:21
31. janvārī no plkst. 11 līdz 15.15 Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2, novada kultūras namā, notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles nodaļas rīkotais informatīvais seminārs par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem biškopjiem.
Programma:
11:00 — 11:45 — vietējo bišu saglabāšana Latvijā un citās ES valstīs; Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze;
11:45 — 12:30 — jaunākais peru puves apkarošanā; LBB pētniece Ineta Eglīte;
12:30 — 12:45 — kafijas pauze;
12:45 — 13:30 — jaunākie pētījumi attiecībā uz biškopības produkcijas kvalitāti; LBB pētniece Ineta Eglīte;
13:30 — 15:15 — aktualitātes lauku attīstības programmas pasākumu ieviešanā, kas attiecas uz biškopjiem; citas aktualitātes; Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze; Latvijas Biškopības biedrības Aizkraukles nodaļas brīvprātīgā konsultante Gunta Otto.
Semināra moderatore: Valentīna Beča.
 • Drukāt

4. februāris - Pasaules Pretvēža diena

 • Pirmdiena, 26 janvāris 2015 16:18
Kā jau katru gadu, arī šogad 4. februārī tiek atzīmēta Pasaules Pretvēža diena. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par onkoloģiskajām slimībām, onkoloģisko slimību profilaksi, savlaicīgu slimību atklāšanu kā arī ārstēšanās iespējām.
2015.gadā Pasaules Pretvēža diena īpašu uzmanību pievērš dalībvalstu iniciatīvām un īstenotajai politikai, lai mazinātu saslimstību un mirstību no vēža.
Latvijas Veselības ministrija 2015.gadu ir pasludinājusi par Pretvēža gadu, kā ietvaros tiks izvērtēta Onkoloģisko slimību kontroles programma 2009.-2015. gadam, tāpat arī turpinās iedzīvotāju izglītošana par veselību ietekmējošajiem riska faktoriem un valsts apmaksātā vēža skrīninga programma.
1. Valsts skrīninga programma. Valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera, dzemdes kakla un kolorektālā jeb zarnu ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programma tika aizsākta 2009.gadā, lai samazinātu mirstību, kuras iemesls bijis vēzis. Lai pasargātu sevi no saslimšanas vai laicīgi diagnosticētu slimību, būtiskas ir profilaktiskās pārbaudes un nenovēlota ārstēšanās uzsākšana.
Tomēr, kā liecina pieejamie dati, uz bezmaksas vēža pārbaudēm ierodas mazāk nekā 50% no uzaicinājumus saņēmušajiem. Tāpēc īpaši svarīgi ir mudināt iedzīvotājus doties uz pārbaudēm!
Plašāka informācija par valsts apmaksāto vēža agrīnas atklāšanas programmu pieejama šeit:
http://vmnvd.gov.lv/lv/
2. Domājot par onkoloģisko saslimšanu profilaksi, svarīgi ir
apzināties, ka vieni no galvenajiem onkoloģisko saslimšanu riska faktoriem ir dažādi dzīves veida faktori (kā piemēram., mazkustīgums, palielināta ķermeņa masa, kaitīgie ieradumi – smēķēšana, alkohola lietošana, infekcijas slimības u.c.).
Pēc Pasaules veselības organizācijas (PVO) aplēsēm vairāk nekā trešdaļu ļaundabīgo audzēju būtu iespējams novērst, popularizējot un ieviešot dažādus veselību veicinošus pasākumus un ievērojot veselīgu dzīves veidu, tādēļ arī Latvijas Onkoloģisko slimību kontroles programmā 2009.– 2015. gadam[1] un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam[2] liels akcents ir likts tieši uz iedzīvotāju veselības paradumu maiņu, kas ir saistīti:
1) ar pārmērīgu alkohola patēriņu un nesmēķēšanu;
2) ar lieko svaru;
3) ar mazkustīgumu;
4) ar neveselīgu uzturu.
3. Plānotās SPKC aktivitātes 2015.gadā. SPKC plāno vairākas sabiedrības informēšanas kampaņas, kā arī izglītojošos pasākumus dažādām iedzīvotāju mērķa grupām par minētajiem veselības veicināšanas jautājumiem (precīzāka informācija par iespējām piedalīties un pieteikties sekos).
Tā pat tuvākajā laikā būs pieejami arī jauni informatīvie materiāli par onkoloģijas tēmām (par krūts dziedzera, dzemdes kakla un kolorektālo jeb zarnu vēzi).
Bet jau šobrīd vēlamies aicināt arī Jūs izmantot pieejamās iespējas un resursus savā pašvladībā, lai komunicētu un aktualizētu šos jautājumus novada iedzīvotājiem.
Tematisku publikāciju, info lapu sagatavošanā aicinam izmantot jau pieejamos materiālus un informāciju:
1) par vēža skrīninga programmu
http://vmnvd.gov.lv/lv/;
2) SPKC sagatavotos ieteikumus veselīgam dzīves veidam
http://www.spkc.gov.lv/tavai-veselibai/
3) informatīvos materiālus
http://www.spkc.gov.lv/informativie-izdevumi/970/
4) infografikus
http://www.spkc.gov.lv/infografiki/
5) SPKC sagatavotos pašvaldību un reģionu veselības profilus http://www.spkc.gov.lv/pasvaldibu-veselibas-profili/ (t.sk. dati par saslimstību ar onkoloģiskajām slimībām).
6) SPKC statistikas datus
http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/
 • Drukāt

Slēpošanas sacensības Vietalvas pagasta „Mailēs”

 • Pirmdiena, 26 janvāris 2015 13:11
24. janvārī Vietalvas pagasta „Mailēs” notika „MYSPORT KAUSA 2015” 1. posma Mammadaba slēpojuma sacensības brīvajā stilā – slidsolī 21km un 11km distancēs, un bērnu sacensības. Sacensībās piedalījās vairāk kā 140 dalībnieku, kas sacentās labi sagatavotās distancēs pietiekama sniega apstākļos. Sacensībās piedalījās daudzi Pļaviņu novada sportisti, pārstāvot dažādu sporta klubu komandas un izcīnot godalgotas vietas savās vecuma grupās. Skat. sacensību rezultātus. Nākošās sacensības 31. janvārī „MYSPORT KAUSA 2015” 2. posma VIRŠI A slēpojuma sacensības klasiskajā stilā.
 • Drukāt

Priekšsacīkšu kārta futzālā ir noslēgusies

 • Pirmdiena, 26 janvāris 2015 12:23
Tātad priekšsacīkšu kārta ir noslēgusies un tabulā ir redzami rezultāti. Tālāk sekos neliels pārtraukums un sāksies čempionāta otrais posms- izslēgšanas spēles. Ko varētu teikt par priekšspēļu kārtu? Čempionāts ir sevi attaisnojis, laukumā norit bezkompromisa cīņa par katru brīvu vietu, par katru bumbu, un protams lielais līdzjutēju skaits, kurš liek katrai komandai parādīt sevi no labākās puses. Skumīgi, ka pilsētas Gostiņu gals, kur arī ir labi spēlētāji, nevarēja savākties un cienīgi nospēlēt līdz priekšsacīkšu galam. Jāpateicas tiem puišiem kas cīnījās komandā, lai cik grūti Gostiņiem gāja, bet tiem kuri varēja spēlēt, bet „uzmeta” pārējos biedrus, aŗī citu komandu nopēlums! Tālāk viss norisinās un sākas pats interesantākais - izslēgšanas spēles. Pirmās divas vietas jau nodrošinājušas sev vietas pusfinālos, bet četras komandas pacīnīsies par divām ceļazīmēm uz pusfinālu. 8. februārī plkst. 12.00 Zemessardze spēlēs ar DM 2002, bet plkst. 13.00 Karjers sacentīsies ar Klintaini. Šo komandu uzvarētāji tad mērosies spēkiem pusfinālā ar 1. un 2. vietas ieguvējiem 14. februārī un fināls- 15. februārī. Vēlos atgādināt, ka, tuvojoties finālam, kaislības laukumā pieņemas spēkā, un tādēļ der atcerēties, ka komanda spēlē un tiesneši tiesā! Nevajag nevajadzīgi iegāzt savas komandas dalībniekus saņemot brīdinājumus vai sliktākā gadījumā noraidījumus. Veiksmi turpmākajās cīņās!

I.Siliņš, Galvenais tiesnesis

Lasīt tālāk...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
cheap nhl jerseys cheap hockey jerseys cheap nhl hockey jerseys cheap authentic nhl jerseys china nhl jerseys cheap nhl jerseys china wholesale nhl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys online cheap china nfl jerseys online wholesale cheap nfl jerseys cheap nba jerseys cheap nfl jerseys from china wholesale nfl jerseys china cheap authentic nfl jerseys from china