Aicina uz tikšanos ar koru diriģenti Vizmu Maksiņu (Kanāda)

Publicēts: 
13.09.2017 - 12:30

14. septembrī plkst. 16.00 Pļaviņu Mūzikas skolas zālē visi interesenti aicināti uz tikšanos ar Vizmu Maksiņu.  Uzzināsim, kā latvieši Amerikā un Kanādā stiprina savu latvisko piederību, gatavojoties Latvijas simtgadei un XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Vizma Maksiņa ir latviešu koru diriģente. Dzimusi Toronto, Kanādā. Bērnībā sākusi dziedāt jauktajā korī Daina, kur vēlāk pildījusi diriģentes pienākumus. Mācījusies saksofona un klavieru spēli, kā arī dziedāšanu Toronto konservatorijā. Studējusi Rietumontario universitātē, kur apguvusi mūzikas pedagoģiju, dziedāšanu un diriģēšanu. Studijas turpinājusi Toronto universitātē. Darbojusies mūzikas laukā Toronto latviešu skolās, nometnēs un Garezera vasaras vidusskolā. Vizma Maksiņa ir bijusi Latviešu Apvienības Kanādā valdes locekle, Kultūras nozares vadītāja un Kanādas latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas vicepriekšsēdētāja. 

Jau otro gadu, atbalstot kora dziedāšanu, Vizma Maksiņa piešķir stipendiju kādam no Pļaviņu Mūzikas skolas audzēkņiem.

Dita Ārgule, Pļaviņu Mūzikas skolas direktore