Informācija par asenizācijas un nolejaku izvešanu

Publicēts: 
13.09.2017 - 10:15

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" informē, ka vienas pasūtītas asenizācijas mašīnas kravas apjoms ir 3,6m³. Ja ir nepieciešamība izvest vairāk un asenizācijas akas apjoms ir lielāks, jāveic vēl viens pasūtījums.

Asenizācijas mašīnas pakalpojumu maksa: par 1 kravu ( 3,6m³ ) - 35,65 EUR ar PVN,  par 1 m³ - 30,59 EUR ar PVN, par 1,5 m³ - 31,57 EUR ar PVN, par 2,0 m³ - 32,54 EUR ar PVN, par 2,5 m³ - 33,50 EUR ar PVN, par 3,0 m³ - 34,49 EUR ar PVN.

Maksas lielumu par katru izvešanas reizi, atkarībā no izvestā daudzuma, nosaka pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar tarifu. Ja mājā tiek izvestas vairākas nolejakas vai bedres, kuras attiecināmas uz atsevišķiem dzīvokļiem vai to grupām, tad mājas vecākajam vai pakalpojuma pieteicējam jāinformē apsaimniekotājs, uz kuriem dzīvokļiem izdevumi attiecināmi. Pretējā gadījumā izdevumi tiks attiecināti uz visiem šīs mājas dzīvokļiem, kas nav pieslēgti centralizētai pilsētas kanalizācijas sistēmai.

Ar cieņu SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"