Vietalvas baznīcai 200

Publicēts: 
03.09.2017 - 18:00

Svētdien, 3. septembrī, Vietalvas Vissvētākās Jaunavas Marijas evaņģēliski luteriskā draudze svinēja savu 200 gadu jubileju. Svētku dievkalpojumu ar Svēto vakarēdienu vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe un draudzes mācītājs Jānis Alsiņš, kurš baznīcā kalpo no 1991. gada. Pasākumu kuplināja un īpašu noskaņu radīja brīnišķīgie priekšnesumi, kurus sniedza Kokneses sieviešu koris ANIMA, diriģentes Leldes Kamzoles-Gagaines vadībā, duets Baiba Tilhena un Toms Upenieks, saksofoniste Samanta Jansone. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, pasniedzot „Uzticības vairogu”, izteica pateicību draudzes priekšniecei Dzintrai Bajārei par ilggadējo, uzticīgo un pašaizliedzīgo kalpošanu. Bīskaps E. Alpe un mācītājs J. Alsiņš sirsnīgi pateicās visiem draudzes locekļiem un klātesošajiem par mēroto ceļu uz šo dievkalpojumu, par svētku organizēšanu, atbalstu un dievnama dekorēšanu.

Otrā pasaules kara laikā gar Vietalvas baznīcu gāja tiešā frontes līnija, kas nopostīja baznīcu - torņa vairs nav, bet lielgabala pēdas vēl joprojām rēgojas baznīcas mūra sienās. Pēckara gados draudze tika padzīta no baznīcas telpām, lai tur ierīkotu kara muzeju, par ko liecina torņa vietā esošais zaldāta cepures atveids. Savu baznīcu draudze atguva 90-to gadu sākumā un arī šodien plaši atver savas durvis ikvienam, kas to vēlas.

Vietalvas pagasta pārvaldes vadītāja Rita Zaharāne