Vietalvas amatierteātra izrāde B. Jukņeviča "Pilsētnieki", rež. A. Lindenberga