Būvvalde

Atļauja būvdarbu veikšanai: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p9289.s5875.t27/ProcesaApraksts

Būvniecības ieceres novērtēšana, būvatļaujas izdošana vai atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p9287.s5873.t27/ProcesaApraksts


Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā būvniecības procesu apkalpo un pārrauga Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde. Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas  plānojumiem.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Atrašanās adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle – 2. stāvā 21. kabinets (būvvaldes vadītājs – būvinspektors) un 3. stāvā 40. kabinets (arhitekts un teritorijas plānotājs).

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: Pirmdiena no 9.00 -12.00 un 13.00 - 17.00.

Pieņemšanas laiki būvinspektoram:

  • Pirmdiena no 9.00-12.00 un 13.00 - 17.00
  • Trešdiena no 9.00-12.00.

Detalizētāka informācija: http://koknese.lv/buvvalde