Būvdarbi ēkā "Kūlīši" Klintaines pagastā Pļaviņu novadā

Izziņošanas datums
5.04.2016
Pasūtītājs
Klintaines pagasta pārvalde
Iepirkuma nosaukums
Būvdarbi ēkā "Kūlīši" Klintaines pagastā Pļaviņu novadā
Iepirkuma ID
PND/2016/15M
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
Ligita Arnīte, tālr. 29422455
Iesniegšanas termiņš
12.04.2016 - 12
:00
Pieteikumi jāiesniedz
Nosūtot uz e-pastu: ligita.arnite@plavinas.lv vai iesniedzot personīgi Klintaines pagasta pārvaldē "Kūlīšos", Klintaines pagasts, Pļaviņu novads
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Juniperus”
Līgumcena
1484.46 EUR bez PVN
Informācija atjaunota
12.04.2016