Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”, Pļaviņās, Pļaviņu novadā

Izziņošanas datums
12.04.2018
Pasūtītājs
Pļaviņu novada dome
Iepirkuma nosaukums
Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”, Pļaviņās, Pļaviņu novadā
Iepirkuma ID
PND/2018/10
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
I. Kaļva, t. 65133858, e-pasts: iepirkumi@plavinas.lv
Iesniegšanas termiņš
23.04.2018 - 14
:00
Pieteikumi jāiesniedz
personīgi vai iesūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA “Rufs"
Līgumcena
16 0745.97 EUR bez PVN
Informācija atjaunota
6.09.2018