Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” drošības paaugstināšanai

Izziņošanas datums
17.05.2018
Pasūtītājs
Pļaviņu novada dome
Iepirkuma nosaukums
Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” drošības paaugstināšanai
Iepirkuma ID
PND/2018/14
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
I. Kaļva, t. 65133858, e-pasts: iepirkumi@plavinas.lv; PII “Jumītis” vadītāja Vizma Mūrniece, t. 25623913
Iesniegšanas termiņš
29.05.2018 - 11
:00
Pieteikumi jāiesniedz
personīgi vai iesūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
Līgumcena
1.daļā - 8680.68 EUR bez PVN; 2.daļā - 11640.40 EUR bez PVN
Informācija atjaunota
5.07.2018