Būvuzraudzības pakalpojums Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 pārbūvei

Izziņošanas datums
29.03.2018
Pasūtītājs
Pļaviņu novada dome
Iepirkuma nosaukums
Būvuzraudzības pakalpojums Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 pārbūvei
Iepirkuma ID
PND/2018/8
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
I. Kaļva, t. 65133858, e-pasts: iepirkumi@plavinas.lv
Iesniegšanas termiņš
12.04.2018 - 11
:00
Pieteikumi jāiesniedz
personīgi vai iesūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA “Ceļu inženieri”
Līgumcena
35984.00 EUR bez PVN
Informācija atjaunota
22.05.2018