Cenu izpēte pakalpojumam "Rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, Klintaines pagasts, Rīteru ciems, ”Virši”, Pļaviņu novads"

Izziņošanas datums
19.03.2014
Pasūtītājs
Klintaines pagasta pārvalde
Iepirkuma nosaukums
Cenu izpēte pakalpojumam "Rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, Klintaines pagasts, Rīteru ciems, ”Virši”, Pļaviņu novads"
Iepirkuma ID
PND/2014/15M
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
Ligita Arnīte, tālrunis 29422455.
Iesniegšanas termiņš
27.03.2014 - 00
:00
Pieteikumi jāiesniedz
Klintaines pagasta pārvaldē, Klintaines pagasta „ Kūlīši” Pļaviņu novads , LV- 5129, vai elektroniski pa e-pastu ligita.arnite@plavinas.lv.
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „MK Dizains”
Līgumcena
līgumcena 2 344,89 EUR bez PVN.
Informācija atjaunota
31.03.2014