Pļaviņu novada teritorijas plānojuma izstrāde 2019. – 2030. gadam

Izziņošanas datums
17.04.2018
Pasūtītājs
Pļaviņu novada dome
Iepirkuma nosaukums
Pļaviņu novada teritorijas plānojuma izstrāde 2019. – 2030. gadam
Iepirkuma ID
PND/2018/11
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
I. Kaļva, t. 65133858, e-pasts: iepirkumi@plavinas.lv
Iesniegšanas termiņš
02.05.2018 - 10
:00
Pieteikumi jāiesniedz
Elektroniski, personīgi vai iesūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
Līgumcena
Informācija atjaunota
7.01.2019