Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 pārbūve

Izziņošanas datums
21.02.2018
Pasūtītājs
Pļaviņu novada dome
Iepirkuma nosaukums
Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 pārbūve
Iepirkuma ID
PND/2018/4
Pielikumi
Papildus informācija
Kontaktpersona
I. Kaļva, t. 65133858, e-pasts: iepirkumi@plavinas.lv
Iesniegšanas termiņš
14.03.2018 - 11
:00
Pieteikumi jāiesniedz
personīgi vai iesūtot pa pastu uz adresi: Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV5120
Iepirkuma stadija
Pabeigts
Uzvarētājs
SIA “Ošukalns”
Līgumcena
846 873.73 EUR bez PVN
Informācija atjaunota
22.05.2018