Pirmsskolas izglītības iestādes

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", "Zīļuks"
Juridiskā adrese 1. maija iela 4, Kriškalni, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītājs Vizma Mūrniece
Tālruņi
65134129;
25623913
E-pasts jumitis@plavinas.lv
vizma.murniece@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00 – 19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks Pirmdiena 8.30 - 11.00, 
Ceturtdiena 15.30 - 18.00
Vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 7.00-12.00
Trešdiena 7.00-12.00
Piektdiena 7.00-12.00
Interešu izglītība

Deju pulciņš (vecāku finansējums)

Pirmdienās un trešdienās

 

   

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Zīļuks"
Juridiskā adrese "Pagastmāja", Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, LV-5109
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Maija Zdanovska
Tālruņi 25624035
E-pasts maija.zdanovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks
Darba dienās 7.00 – 18.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00 - 12.00
Ceturtdiena 13.00 - 15.00
vai iepriekš vienojoties
 
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks 2x mēnesī trešdienās

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāle "Bērziņš"
Juridiskā adrese Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Vadītājas vietniece izglītības un saimniecības jomā Līga Ostrovska
Tālruņi 65134153, 25622835
E-pasts liga.ostrovska@plavinas.lv
Iestādes darba laiks Darba dienās 7.00 – 19.00
Sestdienās, svētdienās - brīvs
Pieņemšanas laiks
Otrdiena 9.00 - 11.00 
Ceturtdiena 16.00 - 18.00
vai iepriekš vienojoties
Izglītības programma Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
Logopēda darba laiks
Pirmdiena 14.00-19.00
Trešdiena  14.00-19.00
Ceturtdiena 14.00-19.00

 

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Pļaviņu novada pašvaldības izglītības iestādēs

Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādes "Jumītis" ar filiālēm "Bērziņš", "Zīļuks" pašnovērtējuma ziņojums par 2018. gadu


Pirmskolas vecuma bērni, kuri reģistrēti rindā Pļaviņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs