Pļaviņu Mūzikas skola

 

Pļaviņu Mūzikas skola
Adrese Daugavas iela 50 , Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV – 5120
Direktore Direktore  Dita Ārgule
Tālruņi 20209812
E-pasts dita.argule@plavinas.lv
Mājas lapa www.pms.lv
Iestādes darba laiks Nenormēts, pedagogi  strādā  pēc  stundu  saraksta
Pieņemšanas laiks Pēc iepriekšējas  vienošanās
Īstenotās izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  1. Taustiņinstrumentu spēle:  Klavierspēle, Akordeona spēle 
  2. Pūšaminstrumentu spēle: Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle 
  3. Stīgu instrumentu spēle: Vijoles spēle
  4. Vokālā mūzika. Kora klase.

Interešu izglītības programmas pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem:

  1. Mūzikas studija “Skaņu varavīksne”
  2. “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā.