1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošās apliecības

Publicēts: 
16.10.2019 - 16:45

Pamatojoties uz likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”* 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina izņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošās apliecības. 

Persona var iegūt 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, un ir tiesīga saņemt barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību, ja:
1) ievērojot Valsts apbalvojumu likuma un likuma "Par 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi" noteikumus, ir saņēmusi valsts apbalvojumu "1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme";
2) ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes valde, pamatojoties uz savu nolikumu;
3) ir saņēmusi Pateicības rakstu par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā, kuru tai pasniegusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības izveidota apbalvošanas komisija, kuras nolikumu apstiprinājusi 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valde.

Barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību personai, kura saņēmusi kādu no iepriekš minētajiem apbalvojumiem, izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība pēc attiecīgās personas iesnieguma saņemšanas.

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmes apliecība vai Pateicības raksta oriģināls vai kopija un personu apliecinošs dokuments ( pase vai ID karte). Pieteikties uz konkrētu laiku var zvanot 67213525 vai elektroniski e-pastā: info@barikades.lv.

​Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”. Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.


* Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” un, ar likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. 2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”.


Ieva Eglīte,
1991. gada barikāžu muzeja administratore