25. marts - Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas diena

Publicēts: 
24.03.2021 - 08:45

“Kā cietuma sētas, kā vagonu rindas garas, kā balsis, kas sāpēs pēc saviem mīļajiem sauc, ir atmiņas šīs, kas nebeigs nolādēt varu, to varu, kas atnesa posta tik daudz.
Te atnākam tagad, lai uzceltu atmiņu tiltus, lai parunātos, lai mirušiem varētu teikt: “Ka mūžīgi te akmenī deg viņu piemiņas siltums, ka ģimene esam, ko nāve nav spējusi veikt.”
Te plecu pie pleca jūtamies vienoti cieši, jo kopīga sāpe ērkšķainā vainagā sien, te asaru lāsēs tīri top dvēseļu ieži, un zinām, ka daļa šai akmenī būsim arvien.”

/Kornēlija Apškrūma/

Aicinām ikvienu atcerēties pagātnes skaudros notikumus ar iedegtu sveci un ziediem Pļaviņu dzelzceļa stacijā pie piemiņas akmens un Vietalvas pagastā pie pieminekļa represētajiem.

Mūžīga piemiņa cietušajām ģimenēm.

 

Aicinām būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus!

 

Pļaviņu novada kultūras centrs