5., 7., 9., 12., 14. un 16. novembrī izmaiņas Lielvārdes, Aizkraukles un Daugavpils virziena vilcienu sarakstos