7. b klase “Ceļā pie profesijas” Lāču maizes ceptuvē

Publicēts: 
02.05.2019 - 12:00

Mūsu klase 26. aprīlī devās mācību ekskursijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un varēja daudz uzzināt par karjeras iespējām maizes ceptuvē “Lāči”. Šī uzņēmuma dibinātājs ir pazīstamais maizes meistars Normunds Skauģis. Atgūstot savu vecāku īpašumu un mantojot maizes cepšanas meistarību no savas mammas, viņš ir kļuvis par veiksmīgu uzņēmuma vadītāju. Produkcija tiek eksportēta uz daudzām valstīm uz ASV, Austrāliju, Itāliju, Apvienoto karalisti un citām ievērojamām valstīm.

Ražotnei ir savs vadītājs, darbinieki, kas atbildīgi par maizītes un konditorejas izstrādājumu ražošanu. Apmeklējot pašu ražotni, redzējām cik smags ir maizes meistara darbs, jo jāstrādā 12 stundas dienā lielā karstumā, smagi jācilā lize, jāuzrauga krāsns karstums, jāatbild par mīklas rūgšanu un izcepšanos. Šo profesiju ražotnē veic vīrieši. Sākotnēji jāstrādā par zelli un tikai izejot apmācību un iegūstot darba pieredzi, var kļūt par maizes meistaru. Šo apmācību piedāvā pats uzņēmums. Uzzinājām, ka uzņēmums ļoti rūpējas par saviem darbiniekiem. Strādniekiem piedāvā transporta pakalpojumus, lai nokļūtu uz darbu, tā kā darba diena ir noslogota, tiek nodrošināta arī ēdināšana un naktsmītne. Vērojām kā fasētāji veikli iestrādājuši prasmi maizes saiņošanā, konditori prasmīgi sagatavo gardumus veikaliem un piegādātāji veic preces nogādāšanu veikaliem. No malas tas viss izskatās tik vienkārši, bet apzināmies, ka šādas darba iemaņas rodas tikai apzinīgi veicot darbu. Produkciju gatavojot, tiek ieguldīts liels roku darbs, mīlestība un meistarīgas zināšanas. Katra jaunā produkcija tiek pārbaudīta un izgaršota laboratorijā, pirms nonāk pie patērētāja. Lai uzņēmums veiksmīgi varētu funkcionēt, nepieciešami vēl arī grāmatveži, administrācija un mārketinga speciālisti.

Ekskursijas laikā pilnveidojām sadarbības prasmi pagatavojot savus kliņģerus un cepumus, saņēmām rudzu maizes klaipu un diplomu par uzcītīgu rudzu grauda spēka iepazīšanu ceptuvē “Lāči”. Interesantā ekskursija atkal ir devusi ieskatu nākotnes profesijas izvēlē.

Paldies par šo iespēju, lai atklātu jaunas iespējas, un kas zina, varbūt kāds no mums reiz būs maizes meistars, uzņēmuma vadītājs vai fasēšanas operators.

7.b klases audzinātāja

Ineta Bicāla