"Ābeļziedi" jubileju svin ar koncertu

Publicēts: 
28.11.2017 - 11:00

Pļaviņu novada kultūras centrs 26. novembra vakarā aicināja savus dziesmu un deju draugus uz senioru ansambļa "Ābeļziedi " 5 gadu jubilejas koncertu.

Aiviekstes pagasta senioru ansambļa dibināšanas iniciatore bija Vija Bērziņa. Pirmais mēģinājums notika 2012. gada 12. septembrī. Par ansambļa vadītāju tika uzaicināta mūzikas skolotāja Olga Krasutina. Nākamajā gadā ansamblis jau piedalījās savā pirmajā vokālo ansambļu skatē. Gandrīz ik mēnesi notika dažādi dziedāšanas pasākumi, piemērma, Kokneses "Ziņģe ", gadskārtu ieražu svētki, uzsākās arī sadarbība ar nevalstisko organizāciju "Pļaviņu pļavēji ", dziedot pagasta pļaušanas sacensībās.

2014. gadā tika dziedāts bijušās p/s "Pļaviņas" speciālistiem un Vislatvijas pļaušanas sacensību dalībniekiem Klintainē. 2015. gadā ansambļu skatē tika iegūta 1. vieta. Tas bija visražīgākais gads - dziedāts 14 pasākumos, iegūti dziesmu draugi Līvānos, koncertēts Rīgas dzelzceļa stacijā tradicionālajā Vislatvijas senioru Ziemassvētku gadatirdziņā. Ansambļa aktivitātes turpinājās arī nākamajā gadā, sadarbība veidojās ar SAC "Pļaviņas ". 2017. gadā pašvaldība finansēja jaunu tērpu iegādi. Tapa jaunas koncertprogrammas un dziedāts tika daudzajos Pļaviņu pilsētas 90-gades pasākumos.
Arī jubilejas koncertā Pļaviņu novada kultūras centra darbinieku kolektīvs bija parūpējies par svinīgu svētku koncerta norisi un klausītāju bija pilna zāle. Koncerta programmu īpaši sirsnīgi vadīja Aiviekstes pagasta bibliotekāre Kristīne Rulle. Pirms katras dziesmas tika izjusti lasītas dzejas rindas.

Un tur jau viņas nāca - pašas tik skaistas kā ābeles ziedonī! Ansambļa dziedātājām ir cienījams gadu skaits, taču dziesma dara brīnumus! Ar apbrīnu skatījāmies, kā dziedot viņām visām mirdz acis. Klausītāji, liekas, pat brīžiem sastinga, izskanot aizkustinoši skanīgajām un pārdomāti izvēlētajām dziesmām. Ansamblis savu jubilejas koncertu, protams, sāka ar dziesmu ,,Baltas ābeles zied "! Koncertā izskanēja arī daudz citu skaistu dziesmu - "Uz Daugavas krasta", "Atvasara", latgaliešu dziesma "Zam ūzūla nasiedieju" , "Un tieši tāpēc ". Pārģērbušās jaunajos tērpos, ansambļa dalībnieces nodziedāja arī latviešu tautas dziesmu "Skani, skani Tēvu zeme ! ", "Visas upes klusu tecēj", "Vēlais pīlādzis ", latviešu tautas dziesma "Maza biju, ganos gāju" un nobeigumā  - īpašā, tieši šim ansamblim uzrakstītā A. Felsa "Diena Tev ". Ansambļa dziedātāju skaistās balsis apbūra ikvienu atnācēju! Izdziedot savas visskaistākās dziesmas, tika sniegts emocionāli piesātināts koncerts.
Prezentācijā uzzinājām, ka šobrīd ansamblī dzied 8 dziedātājas:

1. Vija Bērziņa - ansambļa dibināšanas autore, organizētāja, dziedātāju pulcētāja ap sevi, praktiska, mērķtiecīga, savulaik dziedājusi p/s "Pļaviņas" sieviešu vokālajā ansamblī;
2 . Mārīte Dauškane - saukta tiek par "ansambļa labo gariņu ", nekad neatsaka savu palīdzību, bieži ņem rokās akordeonu, arī Rīgā, Līvānos, Bebros. ,,Ābeļziedos " ir no dibināšanas;
3. Ērika Gabranova - ansamblī arī dzied no tā dibināšanas, vairāk kā 10 gadus ir dziedājusi p/s "Pļaviņas" sieviešu vokālajā ansamblī, atbalsta visus pasākumus, kuros ansamblim ir jāpiedalās;
4. Anna Jukša - ansamblī dzied kopš tā dibināšanas, lieliski organizē ansambļa darbību, mēģinājumos parasti uzmanīga un precīza, ir nevalstiskās senioru biedrības "Ābeļziedi" valdes priekšsēdētāja;
5. Skaidrīte Spule - atraktīva dziedātāja, aktīvi iesaistās ansambļa izaugsmē, patīk dziedāt jau no mazotnes;
6. Anita Seikovska - uz ansambli atveda mūzikas un dziesmas mīlestība, dziedot gūst optimismu;
7. Vaira Felss - ansamblī dzied četrus gadus, aktīva un enerģiska mēģinājumos un pasākumos;
8. Ausma Barševska - ansamblī dzied divus gadus, visu mūžu ir draugos ar dziesmu.
Viktors Abramovs ansamblī ir jau 2 gadus, lieliski papildina ansambļa muzikālo pavadījumu ar ģitārspēli.

Ar dziesmotu sveicienu svētkos bija ieradies Vietalvas pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Zīles "( vadītāja S. Paļčevska), Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Dzirnas" (vadītāja S. Vilkaplātere) un valstī augsti novērtētais sieviešu vokālais ansamblis no Aizkraukles "Maļinovij zvon" (vadītāja N. Juškeviča). Visus iepriecināja atraktīvais Daudzevas senioru deju ansamblis "Kvēlziedes". Skaisti dejoja Ērgļu sporta deju skolas "Vizbulīte" jaunie dejotāji Aivars Skābarnieks un Ginta Lazdiņa. Ar aizkustinājuma asarām acīs jubilāres klausījās muzikālo ansambli no Aiviekstes otra krasta - "8. marts", jo tikšanās ar mūziķi A. Felsu bija gan negaidīts pārsteigums, gan prieks. Koncerta dalībnieku kopkoris nodziedāja  "Lai sasaucamies, lai dziedam!".

Apsveikums tika saņemts no Latvijas Pensionāru Federācijas, kura jau atkal uzlūdza ansambli dziedāt Rīgā, tradicionālajā Latvijas senioru Ziemassvētku tirdziņā. Apsveikuma vārdus teica Pļaviņu novada domes deputāte S. Stučka , Pļaviņu novada kultūras centra vadītāja A. Davidova. Kolektīvam vēlēsim savstarpējo saskaņu, lai rastos lielisks komandas darbs, tiekot galā ar sarežģītu repertuāru un satraukumu ansamblim atbildīgos brīžos! Lai palīdz humora izjūta! Lai neizsīkstošā vēlme un patika dziedāt ir tā, kas ļaus šo ansambli pamanīt un tam pastāvēt vēl ilgi, ilgi! Lai ar katru koncertu, katru konkursu, katru nākamo jubileju ansamblis paliek pārliecinātāks, bet skanējums - unikālāks! Tika vēlēts, lai dziedātājām stipra veselība, izturība, dzīvesprieks, daudz jaunu dziesmu, lai dziesma ikvienai dziedātājai ir dzīvības eliksīrs, kas palīdz saglabāt optimismu un možumu. Dzīvot, lai būtu vajadzīgas vispirms sev pašām un lai tas, kas tiek darīts, patīk arī citiem, lai var teikt - mēs dzīvojam !

Ansamblis pateicās par ieguldīto darbu savai vadītājai Olgai Krasutinai, arī pirmo gadu dziedātājām - Vijai, Maijai, Inārai, Annai un Katažinai, kā arī visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja tā darbību šajos 5 gados, atnāca un atbrauca sveikt šajā skaistajā dienā. Zālē, šķiet, nebija neviena bez pateicības zieda.

Vakara otrajā daļā ansamblis ar lūgtajiem viesu kolektīviem atpūtās atraktīvas mūzikas un dziesmu ritmos. Par baudījumu dvēselei un raitu dejas soli jubilejas koncerta saviesīgajā daļā rūpējās brīnišķīgie "Aizezeres muzikanti" .

Biruta Irēna Osīte
Sanita Kitajeva-foto