Aicina darbā SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" valdes locekli

Publicēts: 
05.04.2018 - 17:00

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” komandai pievienoties tiek aicināts valdes loceklis.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Pļaviņu novadā;
 • nodrošināt daudzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu;
 • nodrošināt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” funkciju izpildei nepieciešamo iepirkumu organizēšanu;
 • izstrādāt uzņēmuma stratēģiju, organizēt un vadīt uzņēmuma darbu atbilstoši izstrādātajai stratēģijai;
 • plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” un tā darbinieku darbu, un nodrošināt statūtos noteikto funkciju un pienākumu izpildi;
 • pārzināt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbību reglamentējošos normatīvos aktus;
 • pārstāvēt SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, ieskaitot pašvaldības un valsts institūcijas.

 

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • atbilstība likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 37. panta otrās daļas prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams inženierzinātnēs vai ekonomikā);
 • vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā;
 • pieredze iestādes vai struktūrvienības finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 • izteiktas organizatora spējas;
 • spēja pieņemt uz attīstību vērstus lēmumus;
 • labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • par priekšrocību tiks uzskatīts, ja pretendentam ir pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanas jomā, attīstības projektu vadīšanā, iepirkumu jomā.

Pretendentiem līdz 2018. gada 23. aprīlim jāiesniedz Pļaviņu novada domes klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, vai elektroniskā veidā (dome@plavinas.lv) šādi dokumenti:

 1. pieteikuma vēstule;
 2. CV;
 3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. īss apraksts par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” aktuālajām problēmām un potenciālajiem risinājumiem un vīzija par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbības organizēšanu un turpmāko attīstības virzību;
 5. izziņa no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra.

Papildus informācija pa tālr. 65133860 (Pļaviņu novada domes izpilddirektors Aivars Bardovskis).
Uz pārrunām tiks aicināti pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst augstāk minētajām prasībām.