Aicina darbā sociālo rehabilitētāju

Publicēts: 
15.05.2018 - 11:15

Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” (reģ.Nr. 90000043649) izsludina pieteikšanos uz sociālā rehabilitētāja amatu.

Galvenie pienākumi:

 1. Plānot, vadīt un organizēt sociālās aktivizēšanas darbu tā, lai veicinātu klienta iekļaušanos sabiedrībā.
 2. Palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā.
 3. Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.
 4. Dokumentēt klienta sociālās rehabilitācijas gaitu.

Prasības pretendentiem:

 1. Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā.
 2. Labas iemaņas darbā ar datoru.
 3. Prasmes: komunikācijas prasme ar klientiem, spēja iejusties un būt saprotošam ar veciem, slimiem un nevarīgiem cilvēkiem, strādāt komandā, novērtēt, plānot, noformēt nepieciešamos dokumentus.
 4. Mērķtiecība, organizētība, precizitāte, paškontrole, pacietība, atbildības sajūta, patstāvība.
 5. Augsts intelekta līmenis – attīstīta loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas, bagātīgs vārdu krājums, kas jāpiemēro klienta sociālajam statusam.
 6. Pieredze sociālajā darbā.

Amata pretendentiem Sociālās aprūpes centra “Pļaviņas” direktorei Daugavas ielā 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 vai elektroniski uz e-pastu: nina.maskova@plavinas.lv  līdz 29. maijam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Motivācijas vēstule.
 2. Dzīves gājuma apraksts (CV)
 3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.