Aicina pieteikties zvejas tiesību nomai

Publicēts: 
06.02.2020 - 01:15

2019.gada 26.septembrī ar Pļaviņu novada domes lēmumu Nr.15 tika apstiprināti noteikumi “Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Pļaviņu novada pašvaldībā.” Ar noteikumiem var iepazīties Pļaviņu novada domes mājas lapā, sadaļā Iekšējie normatīvie akti (dokuments pieejams arī šeit).

No 2019.gada 01.decembra līdz 2020.gada 1.martam (ieskaitot) Pļaviņu novada domē aizpildot iesnieguma veidlapu (veidlapa pieejama šeit) ir iespēja pieteikties uz rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību nomu - zvejas rīku limitu piešķiršanu zvejošanai Daugavas upes Pļaviņu ūdenskrātuvē 2020.gadā.

Papildus informācija, zvanot uz Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļu pa tālruni  65133855, mob. tālr. 29388675.

 

Sagatavoja Pļaviņu novada domes Īpašumu nodaļa.