Aicina uz informatīvu semināru par Dabas skaitīšanu

Publicēts: 
21.05.2019 - 15:45

Projekta "Dabas skaitīšana" jeb "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" ietvaros uzsākta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana ar mērķi iegūt zinātniski pamatotu un detalizētu informāciju par dabas vērtībām Latvijā – gan valsts un pašvaldību, gan privātajās zemēs.

Ņemot vērā, ka Pļaviņu novadā (Pļaviņu pilsētā, Aiviekstes pagastā, Klintaines pagastā, Vietlavas pagastā) dabas vērtību skaitīšana notiek arī šogad, Pļaviņu novadā tiks organizēts informatīvs seminārs par Dabas skaitīšanu. Aicinām iedzīvotājus, organizācijas, iestādes, pašvaldības, teritoriju plānotājus, vides speciālistus u.c. uz informatīvu semināru par Dabas skaitīšanu šī gada 11. jūnijā plkst. 10.00 1. maija ielā 6, Aiviekstes pagastā, pagasta pārvaldes telpās.

Helmuts Banders,

Pļaviņu novada domes

Teritoriju attīstības nodaļas vadītājs