Aicina uz Lielo Talku

Publicēts: 
09.04.2018 - 11:45

Lielā Talka visā Latvijā norisināsies 28. aprīlī, un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis “Mainām Latviju! Maināmies paši!”, atgādinot, ka pārmaiņas mums visapkārt iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās vēlamies.

Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties talkošanas vietu reģistrācijā un atzīmēt mājas lapā www.talkas.lv vietu, kuru plānots sakopt Lielās Talkas dienā. Šajā kartē pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas, brīvprātīgie var oficiāli pieteikt savas talkas vietas, norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņem maisus pie talkas koordinatora un vienoties par savākto atkritumu izvešanu! 

Pļaviņu novada talkošanas vietas var pieteikt arī zvanot talkas koordinatoram Andrim Ambainim (25207555), Aiviekstes pagasta pārvaldniecei Giedrei Zvirgzdiņai (27826151), Klintaines pagasta pārvaldniecei Ligitai Arnītei (29422455) un Vietalvas pagasta pārvaldniecei Ritai Zaharānei (29420733). Lielajai Talkai piesakāmas sabiedriskas vietas un teritorijas, kurām nepieciešama sakopšana.

Talkā tradicionāli iesaistīsies arī pašvaldība un novada izglītības iestādes. Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņi šogad talkos 21. aprīlī un sakops Gostiņu stadionu, skolotāju kapavietas novada kapos, Bārukalna kapus, baseina teritoriju un Draudzības parku.

Iedzīvotāji aicināti Lielās Talkas mēnesī pievērst uzmanību arī saviem īpašumiem. Sakopjot katram savu apkārtni, pagalmu un sētu, arī novads kļūst tīrāks, “zaļāks”, pievilcīgāks.

Informējam:

  • vecās elektropreces nododamas bez maksas 1. maija ielā 2, Aiviekstes pagastā (pie katlumājas). Ja nepieciešama palīdzība elektropreču transportēšanā uz nodošanas vietu, lūgums zvanīt Andrim Zepam pa tālruni 29163297;
  • par lielgabarīta atkritumu izvešanu un pakalpojuma maksu var vienoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, zvanot 65133060;
  • vecais šīferis līdz 1. maijam nododams bez maksas Kriškalnu ielā 3, Aiviekstes pagastā, iepriekš sazinoties ar talkas koordinatoru Andri Ambaini (25207555) vai pagasta pārvaldnieci Giedri Zvirgzdiņu (27826151);
  • novadā pieejami dalīto atkritumu konteineri, šķirotos atkritumus tajos var izmest bez maksas. Dalīto atkritumu konteineri, kas atradās Daugavas ielā 49, Pļaviņās, tagad novietoti Odzienas ielā 2, Pļaviņās (veikala „Lats” pagalmā).

Tāpat šogad visi Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties “Zaļajā referendumā” un balsot par “zaļu” Latviju. Tas ir jauns pavērsiens Lielās Talkas attīstībā. Mājas lapā www.parzalulatviju.lv ikviens var apliecināt savu gribu Latviju veidot kā “zaļu”, veselīgu un ilgtspējīgu valsti.

 

Sanita Kitajeva, sabiedrisko attiecību speciāliste