Aicinājums iegūt īpašumā īrētos dzīvokļus

Publicēts: 
27.11.2020 - 13:15

Pļaviņu novada dome aicina izvērtēt iespēju iegādāties īpašumā īrēto dzīvokli.

Šajā sakarā aicinām iesniegt pašvaldībā iesniegumu, iesniegumam pievienojot dzīvokļa īres līguma kopiju.

Iesniegumu var iesniegt Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 vai nosūtot uz domes e-pastu: dome@plavinas.lv .

Ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju, dzīvokļa pirkuma maksas samaksu var veikt pilnā apmērā vai pašvaldība piedāvā arī nomaksas pirkumu uz laiku līdz 5 gadiem.

Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

Vēršam uzmanību, ka īrnieks var pirkt īrēto dzīvokli, ja par dzīvokli nav izveidojušies parādi vai nav uzsākta tiesvedība par īres līguma izbeigšanu.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Īpašumu nodaļu pa tālruni 65133855 vai mob.29388675.

Informāciju sagatavoja Īpašumu nodaļa