Aicinām iedzīvotājus parūpēties par pastkastītēm!

Publicēts: 
10.04.2019 - 14:30

Lai veicinātu novada sakoptību un atvieglotu pastnieku darba pienākumu veikšanu, kā arī nodrošinātu veiksmīgāku “Pļaviņu Novada Ziņu” izplatīšanu novada teritorijā, aicinām iedzīvotājus parūpēties par savu pastkastīšu tehnisko stāvokli. Būtiskākās problēmas, kas kavē novada informatīvā izdevuma, laikrakstu, žurnālu un vēstuļu piegādi, saistītas ar pastkastīšu neesamību, neidentificējamām, bojātām un neaizslēgtām pastkastītēm, pārāk maza izmēra pastkastītēm, kā arī to izvietojumu nepiemērotās un grūti aizsniedzamās vietās.

Pagastu pārvalžu vadītājas, kas nogādā “Pļaviņu Novada Ziņas” iedzīvotājiem novada lauku teritorijās, norāda, ka jau šobrīd daudzi iedzīvotāji savas pastkartītes ir sakārtojuši. Tās ir noformētas dažādi - kādam tā ir vienkārša koka vai metāla pastkaste, kādam - no celma izgrebta vai no plastmasas bundžas veidota. Nav nepieciešami lieli finansiālie ieguldījumi, lai savu pastkastīti izgatavotu pats, vajadzīga vien izdoma un radoša pieeja.

Ikvienam, kurš vēlas saņemt savu korespondenci, jārūpējas, lai pastkastītes nav bojātas, ir slēdzamas, lai uz tām ir skaidri saskatāma adrese, dzīvokļa numurs vai mājas nosaukums, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums, lai pastkastīte atrodas pieejamā vietā un ir atbilstoša izmēra. Adresātiem, kuri savas pastkastītes nav novietojuši un noformējuši atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām, pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pasta sūtījumus nepiegādāt, bet izsniegt pēc pieprasījuma pasta nodaļā.

 

Santa Vucāne,

Sabiedrisko attiecību speciāliste