Aicinām iepazīties ar informāciju un nosacījumiem par Pļaviņu novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu pēc ārkārtējās situācijas Covid – 19 ierobežošanai

Publicēts: 
13.06.2020 - 14:30

Izvērtējot situāciju un sekojot Ministru kabineta izdotajām rekomendācijām un noteikumiem, Pļaviņu novada pašvaldība un pakļautības iestādes pilnībā atsākušas klientu pieņemšanu klātienē, vienlaikus saglabājot nepieciešamos ierobežojumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai gan valstī atcelta ārkārtējā situācija Covid – 19 izplatības ierobežošanai, tomēr spēkā ir atsevišķi ierobežojumi. Veselības ministrija informē, ka arī pēc ārkārtējās situācijas pamatprincipi paliek nemainīgi – visur, kur iespējams, jāievēro 2 metru distance, jāmazgā rokas, jāpaliek mājās, ja ir saslimšanas simptomi un jāseko līdzi informatīvajām norādēm sabiedriskās vietās, kā arī jāizpilda konkrētā pakalpojumu sniedzēja vai pasākuma organizētāja norādījumi.

Pļaviņu novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sporta bāzēs ir izvietota informācija ar norādījumiem, cik personas vienlaicīgi drīkst atrasties katrā konkrētajā telpā vai teritorijā. Izvietoti arī citi informatīvie materiāli apmeklētājiem. Lūdzam turpināt būt atbildīgiem un ievērot norādījumus.

Lai nepieciešamības gadījumā varētu pēc iespējas ātrāk informēt visas personas, kas apmeklējušas pašvaldības iestādes un maksimāli ierobežot Covid – 19 izplatīšanos, ja tiks konstatēts fakts par iespējamu kontaktu ar Covid – 19 inficētu personu, pasākumu vietās, iestādēs, kā arī peldbaseinā tiek veikta apmeklētāju reģistrācija. Lūdzam būt saprotošiem un atsaucīgiem.

Informējam, ka klātienē nav tiesību saņemt pašvaldības vai pašvaldības iestāžu pakalpojumus personām:

  • kurām jāatrodas pašizolācijā, jo pēdējo 14 dienu laikā ir bijušas ārvalstīs, kurās ir augsta Covid-19 saslimšanas izplatība (valstu sarakstu skatīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē šeit);
  • kuras ir Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
  • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze.

Personām, kuras ir Covid-19 infekcijas kontaktpersonas vai kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze, ja ārstēšanās notiek mājās, pirms pašvaldības vai pašvaldības iestāžu pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu, ir pienākums informēt kontaktpersonu/pašvaldību par inficēšanās risku.

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu iestādē var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram.

Epidemioloģiskās drošības pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija, Valsts policija un par to nepildīšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Pļaviņu novada apvienotajā Valsts un pašvaldības klientu apkolpošanas centrā visi pakalpojumi tiek sniegti klātienē bez iepriekšējās pieteikšanās, izņemot pakalpojumu par ienākumu deklarīcijas iesniegšanu. Ienākumu deklarāciju iesniegšanai lūdzam pieteikties telefoniski (tel. Nr. 292997190).

Bibliotēkās pieejams viss pakalpojumu klāsts – arī periodikas lasīšana uz vietas bibliotēku lasītavās un bibliotēku datoru izmantošana bērniem, atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

Lai nodrošinātu sociālās distancēšanās iespēju un 4m² uz vienu apmeklētāju uzturēšanās laikā bibliotēkā, atbilstoši katras bibliotēkas telpu funkcionalitātei, tiek noteikts maksimālais cilvēku skaits, kuri vienlaicīgi drīkst uzturēties bibliotēku telpās:

Pļaviņu novada bibliotēkā – 5 apmeklētāji, Pļaviņu Bērnu bibliotēkā – 8 apmeklētāji, Gostiņu bibliotēkā – 4 apmeklētāji, pagastu bibliotēkās – 2 apmeklētāji.

Izmantojot bibliotēkas datorus un lasītavas pakalpojumus, saglabājas obligāts noteikums – roku higiēnas ievērošana.

Lai kontrolētu apmeklējumu plūsmu, joprojām vēlams pieteikt telefoniski bibliotēkas apmeklējumu.

Ar jūlija mēnesi atsāks darboties bērnu klubiņš “Sprīdītis” Pļaviņu Bērnu bibliotēkā.

Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas” saskaņā ar Labklājības ministrijas ieteikumiem pakāpeniski tiek mazināti karantīnas noteiktie ierobežojumi. Centrā ir atjaunota sūtījumu pieņemšana no tuviniekiem. Lai nodotu sūtījumu, lūdzam iepriekš sazināties ar centra darbiniekiem, zvanot uz tel. Nr. 28301946. Sūtījumā drīkst ievietot tikai tādas lietas, kurām iespējams veikt dezinfekciju pirms nodošanas to saņēmējam.

Pēc iepriekšējas pieteikšanās telefoniski (tel. Nr. 28301946) darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.15.00 ir atļauta arī tikšanās ar tuviniekiem klātienē. Apmeklējot savus tuviniekus, lūdzam ņemt līdzi vienreizlietojamos cimdus un sejas maskas.

No pirmdienas, 15. jūnija, darbu klātienē atsāks Sākumskolas bērnu rotaļu un attīstības centrs “Pepija” un no otrdienas, 16. jūnija, Jauniešu iniciatīvas centrs “Ideja”.  

Klātienē darbu atsācis arī Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centrs. Lai centra pakalpojumi būtu pieejamāki gan iedzīvotājiem, gan tūristiem, turpmāk centrs strādās no otrdienas līdz sestdienai. Svētdienās un pirmdienās centrs apmeklētāiem būs slēgts. Ar pilnu Tūrisma un in formācijas centra darba laiku aicinām iepazīties šeit.

Apmeklētājiem atvērts arī Pļaviņu novada atklātais peldbaseins. Pirms baseina apmeklējuma lūdzam iepazīties ar peldbaseina lietošanas kārtibas noteikumiem un ievērot tos. Atgādinām, ka bērni līdz 14 gadu vecumam, baseinu drīkst apmeklēt tikai kopā ar pilngadīgu pavadošo personu. Lai baseina darbinieki varētu pārliecināties par bērnu vecumu, lūdzam pirms baseina apmeklējuma baseina darbiniekiem uzrādīt skolēnu apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.

Ievērojot drošības un iekšējās kārtības noteikumus, sporta bāzēs drīkst izmantot arī brīvpieejas vingrošanas rīkus. Atgādinām, ka brīvpieejas sporta bāzēs, apmeklētāji paši uzņemas atbildību par valstī noteikto vispārējo nosacījumu ievērošanu un atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī iespējamo inficēšanās risku, lietojot koplietošanas virsmas. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību lietot brīvpieejas vingrošanas rīkus, kā arī rūpēties par roku higiēnu.

Ievērojot atbildīgo iestāžu noteiktās rekomendācijas, novadā tiks organizēti arī kultūras un sporta pasākumi. Lūdzam sekot informācijai mūsu mājas lapā par katru pasākumu atsvišķi.

Aicinām iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” šeit.

 

Lai droša un veselīga vasara!

 

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Tūrisma, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Rasa Siliņa