Aicinām iepazīties ar pašvaldības policijas rekomendācijām rīcībai plūdu draudu periodā un plūdu gadījumā

Publicēts: 
18.02.2021 - 12:00

 

Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai plūdu draudu periodā un plūdu gadījumā.

Veicamie pasākumi plūdu draudu periodā:

 1. sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un prognozēm, kā arī situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā;
 2. saglabājiet savā mobilajā tālrunī un piezīmju grāmatiņā tālruņa numurus, uz kuriem jāzvana, lai ziņotu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību (VUGD-112, Valsts policija-110, Pļaviņu novada pašvaldības policija-26458996);
 3. izvērtējiet apdraudējumus saimniecībai, pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus, esiet gatavi atvienot elektrisko strāvu;
 4. savlaicīgi parūpējaties par vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem, un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem (ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griežaties pēc palīdzības pašvaldībā);
 5. apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību (ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griežaties pēc palīdzības pašvaldībā);
 6. sagatavojiet evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.);
 7. sagatavojiet līdzi ņemšanai personu apliecinošos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, kabatas lukturīti, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas gadījumiem, ja būs nepieciešamība veikt evakuāciju;
 8. pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar kuriem var dot signālu par savu atrašanās vietu applūdes gadījumā, savlaicīgi nodrošinieties ar rezerves baterijām kabatas lukturītim un radio aparātam;
 9. savlaicīgi uzlādējiet mobilos telefonus, lai nepieciešamības gadījumā paziņotu glābšanas dienestam par nepieciešamo palīdzību;
 10. nodrošiniet sevi ar pārtiku, kas nebojājas un kuru iespējams pagatavot arī tad, ja mājā nav elektrības, kā arī ar dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām nepieciešamības precēm gadījumiem, ja māja applūst, bet uzskatiet, ka evakuēties vēl nav nepieciešams.

Veicamie pasākumi plūdu gadījumā;

 1. par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), policiju (VP) vai pašvaldību (telefonu numuri saziņai - VUGD-112, VP-110, Pļaviņu novada pašvaldības policija-26458996);
 2. ja iespējams, brīdiniet un informējiet savus kaimiņus par plūdu sākšanos;
 3. evakuējoties ņemiet līdzi personu apliecinošos dokumentus (pases u.c.), naudu, vērtslietas, pārtiku, medikamentus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;
 4. atstājot ēkas un būves, atslēdziet elektroenerģijas padevi, gāzes padevi, noslēdziet ūdens apgādes ierīces un vietējās apkures ierīces un iekārtas;
 5. aizveriet ēku un būvju durvis, logus, lūkas, slēģus un, ja iespējams, aizsitiet ar dēļiem ēkas logus un durvis;
 6. neaizmirstiet parūpēties par mājdzīvniekiem;
 7. ja pašu spēkiem nav izdevies tikt prom no plūdu skartās vietas, informējiet operatīvos dienestus pa tālruni 112, uzkāpiet mājas augšējā stāvā vai uz bēniņiem, līdzi ņemot kabatas lukturīti, lai signalizētu par savu atrašanās vietu līdz ierodas palīdzība.

Drošības pasākumi evakuācijas laikā:

 1. pirms iekāpšanas peldošajā līdzeklī un mantu novietošanas tajā, pārliecinieties, vai tas ir pietiekami labi nostiprināts;
 2. iekāpšanu un izkāpšanu peldošajos līdzekļos veiciet bez drūzmēšanās;
 3. pārvietošanās laikā nepārvietojaties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos;
 4. evakuējoties ar laivu, ievērojiet, lai laivas borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un vižņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem;
 5. uzmanieties, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem;
 6. neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā.

Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā atkarīga no Jūsu pašu apzinātas un pareizas rīcības!

Nepaļaujieties panikai!

Lai noskaidrotu situāciju plūdu apdraudētajā zonā Pļaviņās un Aiviekstes pagastā, esošo mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un asenizācijas nepieciešamību, Pļaviņu novada pašvaldības policija veiks mājsaimniecību apsekošanu. Ņemot vērā apsekojamo mājsaimniecību apjomu, lūdzam iedzīvotājus līdzdarboties un no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.30 sazināties telefoniski (tel. Nr. 26458996) ar pašvaldības policiju un sniegt ziņas par situāciju -  mājsaimniecībā dzīvojošo personu skaitu, mājdzīvniekiem, asenizācijas nepieciešamību un citu svarīgu informāciju. Ja apsekošanas brīdī pašvaldības policija nevienu nesastaps mājās, informācija par rīcību plūdu draudu periodā tiks ievietota pastkastītē.

Paldies par atsaucību!

 

Pļaviņu novada

Pašvaldības policijas priekšnieks

Ainis Liepiņš

e-pasts: ainis.liepins@plavinas.lv

tel. Nr. 26458996