Aicinām ievērot drošības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību

Publicēts: 
12.06.2020 - 14:45

Informējam, ka klātienē nav tiesību saņemt pašvaldības pakalpojumus personām:

  • kurām jāatrodas pašizolācijā, jo pēdējo 14 dienu laikā ir bijušas ārvalstīs, kurās ir augsta Covid-19 saslimšanas izplatība (valstu sarakstu skatīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē);
  • kuras ir Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
  • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze.

Personām, kuras ir Covid-19 infekcijas kontaktpersonas vai kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze, ja ārstēšanās notiek mājās, pirms pašvaldības pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt kontaktpersonu/pašvaldību par inficēšanās risku.

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu iestādē var tikt nodota Slimību profilakses un kontroles centram.

Epidemioloģiskās drošības pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts policija un par to nepildīšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

MK 09.06.2020. not.Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”