Aicinām piedalīties Lielajā Talkā!

Publicēts: 
10.04.2019 - 13:30

Lielā Talka visā Latvijā norisināsies 27. aprīlī, un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis “Es piederu nākotnei!”, atgādinot, ka pārmaiņas mums visapkārt iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās vēlamies.

Iedzīvotāji aicināti līdzdarboties talkošanas vietu reģistrācijā un atzīmēt mājas lapā www.talkas.lv vietu, kuru plānots sakopt Lielās Talkas dienā. Šajā kartē pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas, brīvprātīgie var oficiāli pieteikt savas talkas vietas, norādot atbildīgo personu par talkas organizēšanu, kam būs iespējams saņemt maisus pie talkas koordinatora un vienoties par savākto atkritumu izvešanu. Lielajai Talkai piesakāmas sabiedriskas vietas un teritorijas, kurām nepieciešama sakopšana.

Iedzīvotāji tiek aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilās krāsas maisi paredzēti plastmasas atkritumiem, bet baltās krāsas maisi – citiem atkritumiem.

Šķirošana, vācot atkritumus, šogad ieviesta, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

Pļaviņu novada talkošanas vietas var pieteikt, arī zvanot talkas koordinatoram Andrim Ambainim (25207555), Aiviekstes un Klintaines pagasta pārvaldniecei Giedrei Zvirgzdiņai (27826151) un Vietalvas pagasta pārvaldniecei Ritai Zaharānei (29420733).

Talkā tradicionāli iesaistīsies arī pašvaldība un novada izglītības iestādes. Pļaviņu novada domes darbinieki šogad Lielajā Talkā sakops Odzienas skolas teritoriju. Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņi šogad talkos 12. aprīlī un sakops skolas apkārtni, Gostiņu stadionu, skolotāju kapavietas novada kapos, Bārukalna kapus, baseina teritoriju un Draudzības parku.

Informējam:

  • vecās elektropreces nododamas bez maksas 1. maija ielā 2, Aiviekstes pagastā (pie katlumājas). Ja nepieciešama palīdzība elektropreču transportēšanā uz nodošanas vietu, lūgums zvanīt Andrim Zepam pa tālruni 29163297;
  • par lielgabarīta atkritumu un būvgružu izvešanu, kā arī par pakalpojuma maksu var vienoties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, zvanot 65133060;
  • vecais šīferis līdz 1. maijam nododams bez maksas, iepriekš sazinoties ar talkas koordinatoru Andri Ambaini (25207555) vai Aiviekstes pagasta pārvaldnieci Giedri Zvirgzdiņu (27826151);
  • novadā pieejami dalīto atkritumu konteineri, šķirotos atkritumus tajos var izmest bez maksas.

Iedzīvotāji aicināti Lielās Talkas mēnesī pievērst uzmanību arī saviem īpašumiem. Sakopjot katram savu apkārtni, pagalmu un sētu, arī novads kļūst tīrāks, “zaļāks”, pievilcīgāks.