Aiviekstes pagasta Kriškalnu kalnā sagaidīta Lielā diena

Publicēts: 
25.03.2019 - 12:45

Senatnē gandrīz visām tautām gads sākās pavasara saulgriežos, kad tumsa un gaisma ir līdzsvarā. Pēc tam dienas kļūst garākas par nakti. Gaisma un Saule ir dzīvības simbols šajā pasaulē un līdz ar pavasari mostas gan daba, gan cilvēki. Nosaukums “Lielā diena” uzsver šā laika nozīmīgumu. Senāk Lieldienu laiks ir svinēts trīs dienas vai četras dienas garajā gadā. Ja šo laiku skaitām saskaņā ar to, kas notiek debesīs, ar Saules ritu, tad šīs dienas ir 20., 21., 22. martā.

Arī šogad folkloras kopa “Āre” kopā ar visiem, kuri vēlējās sagaidīt pirmo pavasara saulīti kāpa Aiviekstes pagasta Kriškalnā. Mazgājām avota ūdenī sāpošās vietas, lai smeltos veselību un spēku, jo ūdenim šajā brīdī piemīt īpašs dziedinošs spēks. Ēdām dzērveņogas skaistumam, aizzibinājām raganām mēlītes un dzinām prom ļaunumu. Gaidot kalna galā saulīti lecam, ieskandinājām īpašas pavasara dziesmas. Ripinājām, sitāmies ar krāsotām olām, iepērām viens otru ar pūpolu zariem: “Apaļš kā pūpols, slimība ārā, veselība iekšā”. Gājām rotaļās un stiprinājāmies ar pirmajām brokastīm.

Šūpošanās ir obligāta svētku rituāla sastāvdaļa, jo palīdz saulei iešūpoties, lai nodomi un plāni piepildās šajā pasaulē. Tas arī palīdz cilvēkiem kļūt rosīgiem un darbīgiem. Tāpēc mēs devāmies pie Aiviekstes pagasta šūpolēm, kurās katrs varēja iešūpināties un vēl tika apdziedāts.

Lai jauks pavasara sākums un spēka pilns gads!

 

Pļaviņu folkloras kopas “Āre”

vadītāja Agita Lindenberga