Aizkraukles rajona partnerība izsludina projektu konkursu III kārtu

Publicēts: 
01.01.2012 - 02:00
Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam LEADER pieejas īstenošana pasākumam 411 “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413 “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanas 3.kārtai.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana 3. kārtai notiks no 2012. gada 16.aprīļa līdz 2012. gada 16.maijam plkst.17:30. Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Aizkraukles rajona partnerības” birojā un mājas lapā www.aizkrauklespartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
 
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:www.lad.gov.lv.
 
Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz biedrības „Aizkraukles rajona partnerība” birojā, Lāčplēša ielā 1 – 52 kab., Aizkrauklē, LV-5101. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.
 
Kontaktpersona: 
administratīvā vadītāja Alda Paura, 
mob. 29487108, tel./fakss 65121978, 
alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
 
Stratēģijai 3.kārtai piešķirtais finansējums - 305 659. 31 LVL
Ar rīcības plānu var iepazīties šeit.