Aizvadīti Pļaviņu novada Grāmatu svētki

Publicēts: 
03.05.2019 - 19:30

27. aprīlī Pļaviņu novada bibliotēka aicināja svinēt pilsētas dzimšanas dienu, piedaloties Grāmatu svētkos. Saulainajā dienā pļaviņieši varēja apmeklēt grāmatu tirdziņu ar jaunajām grāmatām par pircējiem draudzīgām cenām, tikties ar grāmatu autoriem klātienē, iepazīties ar Latvijas Rakstnieku savienības literāro mēnešrakstu “Konteksts” un tā veidotājiem. Grāmatmīļiem piedāvājām grāmatgaldu “Grāmata meklē īpašnieku!” ar agrākajos gados izdotām grāmatām, kas raisīja tikpat lielu interesi kā grāmatu jaunumi.

Paralēli svētku pamatprogrammai, norisinājās nodarbības bērniem: kinoloģe Inguna Tihomirova un viņas suņi Marta un Nika mazliet neparastā veidā veda bērnus ceļā pie grāmatas, palīdzot attīstīt lasīšanas prasmes un būt kopā ar draudzīgiem, gudriem dzīvnieciņiem. Otra iespēja bērniem bija pagatavot kādu pavasarīgi krāsainu rokdarbu pašu rokām, ko viņi arī ar prieku darīja radošajā darbnīcā “Uzbur krāsas pavasarim!”.

Šajā reizē ar savu grāmatu lasītājiem tikās rakstniece Linda Šmite, kurai nesen klajā nācis jauns romāns par vācbaltiešu – Iršu kolonistu dzimtas likteņiem “Aizved mani uz Hiršenhofu!” (Latvijas mediji, 2019), kā arī rakstniece Andra Manfelde – nu jau trīspadsmit dažādu grāmatu autore, kuras darbu klāstā gan dzeja, gan proza, gan bērnu grāmatas. Pēdējais darbs turpina jau “Zemnīcas bērnos” aizsākto tēmu – izsūtīto gaitas Sibīrijā ar vairākiem dzīvi un cilvēka spēju izturēt apliecinošiem stāstiem, balstītiem aculiecinieku atmiņās.

Starp literārā mēnešraksta “KonTeksts” veidotājiem Pļaviņu Grāmatu svētkos viesojās latviešu literatūrā spilgti sevi apliecinājušas personības – rakstnieks un literatūrkritiķis Guntis Berelis, dramaturgs Jānis Jurkāns, dzejnieks un atdzejotājs Kristaps Vecgrāvis; arī filoloģijas zinātņu doktore un laikraksta galvenā redaktore Sandra Ratniece. Tikšanās ar literatūras draugiem Pļaviņās bija abpusēji interesanta. Literārais mēnešraksts “KonTeksts” iznāk reizi mēnesī un ir lasāms Pļaviņu novada bibliotēkā. Izdevums noderēs visiem tiem, kuri vēlas sekot notikumiem latviešu rakstniecībā un grāmatniecībā: ziņas un recenzijas par jauniem izdevumiem, intervijas ar rakstniekiem, prozas un dzejas pirmpublicējumi.

“KonTeksta” komandai bija arī kāds īpašs uzdevums – sumināt Pļaviņu novada bibliotēkas pieteiktos dižlasītājus – Agati Kristu Kriņicku, Uldi Beķeri un Regīnu Siliņu. Dižlasītāji tika sveikti un arī intervēti – publikācijas varēs lasīt jūnija mēneša laikrakstā.

Grāmatu svētki noslēdzās ar “Laimīgā pircēja” izlozi – vairāki grāmatu draugi laimēja grāmatas, kuras dāvināja apgāds “Zvaigzne ABC”, apgāds “Jumava” un grāmatu vairumtirgotājs SIA “Virja LK”.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki izdotos – novada bibliotekāriem, it īpaši Vitai Silvestrovai, Guntai Grandānei, Ivetai Gurevičai, radošās darbnīcas bērniem vadītājām – Kristīnei Ginaitei un Janai Krompānei; Pļaviņu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Santai Vucānei par aizrautīgo svētku iemūžināšanu fotogrāfijās; Pļaviņu novada KC personālam par sakoptajām telpām; grāmatu tirgotājiem – Krišjānim Gravam (SIA “VirjaLK”), Maijai Circenei (“Zvaigzne ABC”, Aizkraukles grāmatnīca), apgāda “Jumava” pārstāvim. Īpašs paldies sieviešu vokālajam ansamblim “Dzirnas” par dziesmoto Grāmatu svētku dienas ieskaņu, kas papildināja saulaino aprīļa dienu.

Ziņu sagatavoja:

Ineta Grandāne,

Pļaviņu novada bibliotēkas direktore