Aktualitātes lauksaimniekiem aprīlī

Publicēts: 
08.04.2019 - 10:45

Seminārs lauksaimniekiem Pļaviņās

18. aprīlī plkst. 10.00 Pļaviņu novada kultūras centra Mazajā zālē notiks ikgadējais informatīvais seminārs lauksaimniekiem.

Programmā:

  • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aktualitātes (lektore Sandra Podniece);
  • Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācija par izmaiņām platību maksājumu pieteikumos, Lauku attīstības plāna pasākumu kārtām (projektiem) un valsts atbalstu lauksaimniecībā (subsīdijas) (lektores Natālija Zarkeviča un Gita Austruma);
  • LLKC lopkopības konsultanta informācija par aktualitātēm lopkopības (piena un gaļas) ganāmpulkos (lektore Līga Ničiporuka).

Pieteikšanās platību maksājumiem sāksies no 10. aprīļa

No 2019. gada 10. aprīļa sāksies pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šī gada 22. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 17. jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem – no 10. aprīļa līdz 3. jūnijam.

Šī gada aprīlī un maijā dienests organizē arī klātienes konsultācijas daudzās vietās Latvijā, lai palīdzētu klientiem aizpildīt platību maksājumu pieteikumus elektroniski. Klientiem iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Konsultācijas (pieteikumu aizpildīšana EPS) Pļaviņu novadā notiks 8. maijā Aiviekstes pagasta Tradīciju zālē, 1. maija ielā 6, Kriškalnos, Pļaviņu novadā, no plkst. 11.00 līdz 14.00.

Dienests atgādina, ka no 2019. gada lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI) (bijušais MLA). Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai pasākumā “Agrovide un klimats” aktivitātēs “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un “Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei”.

Lauksaimniecības izstāde Rāmavā “Pavasaris 2019”

Izstāde “Pavasaris 2019” Valdlaučos, izstāžu kompleksā Rāmava, jau 27. reizi kopā pulcēs lauksaimniecības – laukkopības un lopkopības, kā arī komunālās saimniecības - nozaru interesentus un profesionāļus. Izstāde aicina apskatīt nozares jaunumus, novērtēt tehnikas un tehnoloģiju risinājumus, ko piedāvās vairāk nekā 300 izstādes dalībnieku.

Izstāde “Pavasaris 2019” norisināsies trīs dienas – no 2019. gada 11. līdz 13. aprīlim. Izstāde būs atvērta no plkst. 10.00 līdz 17.00.

PVD brīdina: Līdz ar gājputniem atgriežas putnu gripas draudi

Tā kā Pļaviņu novadā ir palielinājies putnu ganāmpulku skaits, tad, tuvojoties siltajam laikam un sākoties savvaļas putnu migrācijai, Pārtikas un veterinārais dienests aicina putnkopjus būt piesardzīgiem – ievērot biodrošību, lai mājputnus pasargātu no saslimšanas ar putnu gripu un citām putnu infekcijas slimībām.

Salīdzinot ar citiem gadiem, augsti patogēnās putnu gripas aktivitāte gan savvaļas putnu populācijā, gan mājputnu novietnēs pagaidām ir zema – šogad tā konstatēta diviem savvaļas putniem Dānijā, bet slimības uzliesmojumi mājputniem Eiropas Savienības dalībvalstīs šogad nav konstatēti. Tomēr putnu gripas draudi joprojām pastāv. It īpaši - migrējošo savvaļas ūdensputnu populācijā.

Atgādinu, ka 2017. gada pavasarī augsti patogēnās putnu gripas aktivitātes dēļ, profilakses nolūkos, tika noteikti ierobežojumi mājputnu turēšanai – tie bija jātur slēgtās telpās, nepieļaujot kontaktu ar savvaļas putniem.

Ņemot vērā, ka pagaidām nav novērojama augsta putnu gripas aktivitāte, ierobežojumi mājputnu turēšanai šobrīd nav noteikti.

Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus Pļaviņu novada domē 13. maijā plkst. 9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 15. maijā plkst. 9.00 – 11.00.

 

SIA LLKC Pļaviņu novada LAK

Inese Eiduka, tel. 29255047