Aktualitātes lauksaimniekiem oktobrī

Publicēts: 
08.10.2019 - 14:45

ZM: Šogad lauksaimniekiem platībmaksājumu avanss būs lielākā apmērā

Zemkopības ministrija (ZM) informē - lai mazinātu finansiālo grūtību slogu lauksaimniekiem, kurus skāra nelabvēlīgi laika apstākļi vasarā, ir pieņemts lēmums izmaksāt vienotā platības maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu lielākā apjomā nekā 50 %. Attiecīgi vienotais platības maksājuma avanss tiks izmaksāts 70 %, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums tiks izmaksāts 85 % apmērā.

Avansa maksājumus veiks Lauku atbalsta dienests (LAD) pakāpeniski pēc 16. oktobra, tos saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude. Zemkopības ministrija un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai Lauku atbalsta dienestam ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes.

Vienotā platības maksājuma finansējums 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 11 %, un provizoriskā avansa likme būs ap 58 EUR/ha, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likmes ir nemainīgas - no 97 līdz 485 EUR par hektāru.

LAD kartē publicē informāciju par nekoptām LIZ platībām

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis ikgadējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu un sākotnējo rezultātu publicēšanu LAD kartē (https://karte.lad.gov.lv). Tajā tiek attēlotas tikai tās zemes vienības, kurās pēc LAD rīcībā esošās informācijas LIZ platība nav sakopta nepieciešamajā apmērā (apsaimniekoti vismaz 70 % no LIZ). Gadījumā, ja īpašnieks uzskata, ka konkrētā LIZ platība ir sakopta, lūdzam informēt par to dienestu, lai varētu pārvērtēt publicēto informāciju. Svarīgi ņemt vērā, ka informācija kartē tiek atjaunota reizi diennaktī, tāpēc dienests aicina sekot aktuālajai informācijai. Dati par visiem nekoptajiem īpašumiem tiks nosūtīti pašvaldībām līdz šī gada 20. novembrim nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanai.

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No 2019. gada 4. novembra līdz 4. decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku. 6. kārtas pieejamais publiskais finansējums lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 7,5 miljoni EUR, bet lauku saimniecībām - 29 miljoni EUR. Lauku saimniecībām finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, sadalījumu var skatīt dienesta mājaslapā. Projektu vērtēšana, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, notiks līdz 2021. gada 1. martam.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un ar to saistītu iepakošanu un pirmapstrādi. Astotās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 15,7 miljoni EUR.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem un prasībām pretendentiem pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Palielinās minimālo ieņēmumu kritēriju marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Valdība 1. oktobrī apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniecības un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Noteikumi noteic, ka no 2020./2021. saimnieciskā gada lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri ir tiesīgi iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, būs jānodrošina augstāks minimālo ieņēmumu kritērijs – konvencionālajām saimniecībām minimālo ieņēmumu prasība palielināta no 285 EUR/ha uz 350 EUR/ha, bet bioloģiskajām saimniecībām – no 200 EUR/ha uz 210 EUR/ha.

Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus Pļaviņu novada domē 14. oktobrī plkst. 9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 16. oktobrī plkst. 9.00 – 11.00.

Inese Eiduka,
SIA LLKC Pļaviņu novada LAK