Aktualitātes lauksaimniekiem septembrī

Publicēts: 
06.09.2019 - 09:45

Notiks lauka diena zirgkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar Ivetas Janelsiņas zirgkopības saimniecību “Druvas”, Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociāciju un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par Latvijas šķirnes ķēvju salīdzinājumu.

Lauka diena notiks 12. septembrī divās daļās plkst. 11.00 - 16.00. Sākums Siguldā, “Kalnabeites” 8, Siguldas CMAS zālē, vēlāk darbība turpināsies zirgu novietnē “Druvas” Allažu pagastā, Siguldas novadā. Lauka dienā būs iespēja uzzināt par nozari raksturojošiem rādītājiem un Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes ķēvju ģeneoloģisko ģimeņu nozīmi selekcijas darbā. Saimniecības īpašnieki iepazīstinās ar demonstrējuma saimniecību un dalīsies atziņās un pieredzē darbā ar zirgiem.

Papildu informācija un pieteikšanās: Aija Luse, LLKC Ogres konsultāciju biroja vadītāja, lopkopības konsultante, e-pasts: aija.luse@llkc.lv, tālr. 25483221.

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina pieteikties  mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ), un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību norises laiks un vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34, un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas apkārtnē divas sestdienas - 7. septembrī un 14. septembrī -, sākums plkst. 10.00. Mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, un dalība mācībās ir bez maksas. Nodrošināts transports uz/no praktisko nodarbību norises vietām un pusdienas.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 5. septembrim (ieskaitot), zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa. Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu audzētāji var pieteikties atbalstam

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 2019. gada 1. līdz 30. septembrim var pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu - Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu šķirnes - audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentam Lauku atbalsta dienestā ir jāiesniedz iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku atbilstību šķirnes aprakstam. Iesniegumu var iesniegt, tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Dienesta rīcībā esoša informācija liecina, ka Latvijā ir vairāk nekā 300 Latvijas zilās govis, vairāk nekā 500 tumšgalves aitas, 40 baltās šķirnes cūkas, vairāk nekā 160 brūnās govis. Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts.

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15. septembrim

Laikapstākļi 2019. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

Strauji mainīgie laika apstākļi atstāja negatīvo ietekmi 2019.gada lauksaimniecības produkcijas ražošanai veģetācijas periodā. Šogad jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā pārsniedza mēneša normas, kļūstot par siltāko jūnija mēnesi novērojumu vēsturē, savukārt nokrišņu daudzums bija 33 % zem mēneša normas, kas ietekmēja zālāju augšanu un kavēja uzsākt to nopļaušanu un novākšanu lopbarības vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā nokrišņu daudzums bija 15 % virs mēneša normas, un daudzviet uz zālāju laukiem nebija iespējams uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehniku. Arī augustā Latvijā saglabājas mitrs un vēss laiks, kas apgrūtina zālāju nopļaušanu un novākšanu līdz 15. augustam.

15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb “zaļināšanas” maksājumu, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu, maksājumu par bioloģisko lauksaimniecību.

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus, kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebija iespējams nopļaut un novākt līdz 15. augustam.

Kursi “Bioloģiskā lauksaimniecība”

LLU Mūžizglītības centrs aicina uz 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus, pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā, izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem. Nodarbību norises laiks - vienreiz nedēļā sestdienās. Kursu ilgums 6 mēneši. Kursu sākums 21. septembrī plkst. 10.00 – 17.00. Kursu norise: Skolas iela 6, Cēsis. Pieteikties un informācijai zvanīt pa telefonu 27839729 vai rakstīt uz e-pastu: sermuksle@inbox.lv.

Zemnieku konsultante Inese Eiduka pieņems apmeklētājus

Pļaviņu novada domē 16. septembrī plkst.9.00 – 11.00, Klintaines pagasta pārvaldē 18. septembrī plkst. 9.00 – 11.00.

Inese Eiduka,
SIA LLKC Pļaviņu novada LAK,
t. 29255047