Aktualitātes VIAA pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Publicēts: 
22.05.2020 - 12:00

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2020. gada 18. maijā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, ir izsludinājusi izglītības iestāžu atlasi vienlaicīgi divās kārtās. Izglītības iestādes līdz 2020. gada 26. maijam var iesniegt mācību programmas 11 dažādās nozarēs attālinātajai mācību kārtai un līdz 26. jūnijam - izglītības programmas 12 dažādās nozarēs piektajai mācību kārtai. Ņemot vērā valdības izsludināto ārkārtējo situāciju visā valsts teritorijā un noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izplatību, laikā, kad mācības klātienē nav iespējams nodrošināt, pieņemts lēmums strādājošajiem palīdzēt apgūt kompetences attālināto mācību formā un izsludināt attālināto mācību kārtu.

Plānots, ka strādājošo pieteikšanās attālinātajām mācībām sāksies šī gada jūnijā, bet mācību grupu komplektēšana un mācības orientējoši jūlijā.

Paralēli attālinātās mācību kārtas izglītības iestāžu atlasei, izsludināta arī iepriekš plānotā piektās mācību kārtas izglītības iestāžu atlase. Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām piektajā kārtā sāksies šī gada augustā, bet mācību grupu komplektēšana un mācības - orientējoši septembrī, oktobrī.

Tāpat kā iepriekš, personām izvēlēties programmas un pieteikties būs iespējams, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācību klāsts piektajai un attālinātajai mācību kārtai būs atšķirīgs.

Par personu pieteikšanās sākumu un pieteikšanās perioda ilgumu, informēsim. Plašāka informācija par izglītības iestādēm izsludinātajām atlasēm, mācību vajadzībām, iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapāwww.viaa.gov.lv,  http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/ 

SVARĪGI! Šobrīd tiek virzīti 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 474 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi” grozījumi:

  • strādājošais projekta laikā mācīties varēs divas reizes (iepriekš bija tikai vienu reizi) neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita;
  • ja mācības uzsāktas un pārtrauktas, atkārtoti varēs pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas (iepriekš bija 12 mēneši). Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri mācībām pieteicās, bet mācības neuzsāka;
  • ja strādājošais izvēlēsies mācīties profesionālās tālākizglītības programmu, personai jāveic 5% līdzmaksājums (iepriekš bija 10%).

Plānots, ka augstāk minētie Ministru kabineta noteikumu grozījumi tiks pieņemti steidzamības kārtībā un būs piemērojami jau uz personu pieteikšanos Attālinātajai mācību kārtai.

Informāciju sagatavoja izglītības darba speciāliste/ pieaugušo izglītības koordinatore Pļaviņu novadā Ilona Lazda,

tālr. 29146136